REKLAMA

AALLIANCE: Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

2020-11-06 18:17
publikacja
2020-11-06 18:17
Zarząd Arts Alliance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) do kwoty 159.625,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść § 6 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
1)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
2)121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
3)75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
4)250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,”

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 159.625,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
1)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
2)121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
3)75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
4)250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
5)150.000 (słownie: sto pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki