44,0000 zł
-2,22% -1,0000 zł
Arts Alliance GK SA (AAS)

Komunikaty spółki - AALLIANCE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2019 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 8 lipca 2019 roku
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 8 lipca 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Zmiana daty przekazania raportu okresowego
Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w SPV z QED Software Sp. z o.o.
Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w Crunching Koalas Sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 22 maja 2019 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.