50,5000 zł
-2,88% -1,5000 zł
Arts Alliance SA (AAS)

Komunikaty spółki - AALLIANCE

Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Harmonogram raportów okresowych w roku 2020
Wycofanie wniosku w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących pozyskania finansowania
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
Rejestracja zmiany Statutu - zmiana firmy spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2019 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 8 lipca 2019 roku
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 8 lipca 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.