28,2000 zł
-24,60% -9,2000 zł
Arts Alliance SA (AAS)

Komunikaty spółki - AALLIANCE

Zbycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
Zakończenie subskrypcji akcji serii D
Nabycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Nabycie udziałów w Figure Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku
Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.