50,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Arts Alliance GK SA (AAS)

Komunikaty spółki - AALLIANCE

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących pozyskania finansowania
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
Rejestracja zmiany Statutu - zmiana firmy spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2019 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 8 lipca 2019 roku
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 8 lipca 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Zmiana daty przekazania raportu okresowego
Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w SPV z QED Software Sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.