19,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Arts Alliance SA (AAS)

Komunikaty spółki - AALLIANCE

Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
Zawarcie listu intencyjnego wobec 50% współfinansowania gry
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2022 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 19 kwietnia 2022 r.
Raport roczny za 2021 rok
Nabycie akcji w spółce Arts Alliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zawarcie umowy nabycia akcji spółki Medard S.A.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.