9,3 mld zł wydano na świadczenia rodzinne w 2016 roku

Polacy coraz chętniej korzystają ze świadczeń rodzinnych, które mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci. W 2016 roku osoby pobierające takie dodatki otrzymały łącznie 9,3 mld złotych, czyli o 24,6 proc. więcej niż w 2015 roku. 

(fot. Piotr Mecik / FORUM)

Polacy w 2016 roku korzystali przede wszystkim z pomocy dla rodzin z dziećmi, zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka i ze świadczeń rodzicielskich - łącznie stanowiły one 59,9 proc. wydatków. Natomiast dodatki skierowane dla osób niepełnosprawnych, czyli świadczenia opiekuńcze, stanowiły 40,1 proc. wydatków. 

"W porównaniu z 2015 r. kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wzrosła o 17,6 proc. Średnio miesięcznie w 2016 r. zasiłek rodzinny pobierało 1118,1 tys. rodzin, tj. o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby wypłaconych zasiłków rodzinnych spowodowany został m.in. tym, iż od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami tzw. mechanizm złotówka za złotówkę" - czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. 

Najwyższy udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin pobierających zasiłek rodzinny (powyżej 25 proc.) odnotowano w województwach: małopolskim, podlaskim, pomorskim i podkarpackim,a najniższy (poniżej 20 proc.) w województwach: łódzkim i świętokrzyskim.

W omawianym roku średnio miesięcznie wypłacono 1033,4 tys. tych świadczeń, czyli o 7,8 proc. więcej niż w 2015 r., w tym z tytułu:

  • urodzenia dziecka - w ciągu roku wypłacono 161,9 tys. tych świadczeń, co oznacza, że 42,2 proc. dzieci urodziło się w rodzinach o dochodach uprawniających do korzystania z zasiłków rodzinnych;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie przeciętnie świadczenie miesięcznie pobierali rodzice 348,5 tys. dzieci);
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (świadczenie otrzymali przeciętnie miesięcznie rodzice 53,3 tys. dzieci);
  • samotnego wychowywania dziecka (świadczenie wypłacono przeciętnie miesięcznie dla 100,4 tys.dzieci);
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (świadczenie wypłacono dla średniomiesięcznie 139,6 tys. dzieci i młodzieży, w tym dla 22,5 tys. dzieci do 5 roku życia. Udział tej grupy dzieci otrzymujących dodatek z tego tytułu w ogólnej liczbie dzieci pobierających zasiłek rodzinny wynosił 6,9 proc.);
  • rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowe świadczenie otrzymało 2004,0 tys. dzieci);
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (przyznano miesięcznie 211,2 tys.świadczeń, z czego ponad 90 proc. stanowiły dodatki z tytułu dojazdu do szkoły, a ponad 9 proc. z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła).

Weronika Szkwarek

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 pluto85md

Niby eliminujemy biede, a swiadczen dla najbiedniejszych przybywa.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne