REKLAMA

500+, zasiłki i świadczenia. Takimi kwotami wsparliśmy Ukraińców

Katarzyna Waś-Smarczewska2023-09-28 11:30redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-09-28 11:30

130,5 mln zł przeznaczono na wsparcie obywateli Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych w 2022 roku. Stanowi to nieco ponad 1% ogólnej kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych zarówno obywatelom Polski, jak też obywatelom Ukrainy - podał GUS.

500+, zasiłki i świadczenia. Takimi kwotami wsparliśmy Ukraińców
500+, zasiłki i świadczenia. Takimi kwotami wsparliśmy Ukraińców
fot. STOYAN NENOV / / Reuters

Garść danych z GUS

Na wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zostało przekazane 64,4%. Wypłacono także kapitał opiekuńczy w kwocie 97,2 mln zł, a w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” na świadczenie wychowawcze przeznaczono 1737,1 mln zł.

Świadczenia rodzinne

W 2022 r. obywatele Ukrainy złożyli na terenie Polski 102,9 tys. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie małopolskim 13,7 tys., co stanowiło 13,3% wszystkich wniosków.

W 2022 r. obywatelom z Ukrainy wypłacono w Polsce świadczenia rodzinne w kwocie 130,5 mln zł. Największą kwotę wypłacono w województwie mazowieckim (16,8 mln zł), co stanowiło 12,9% wydatków poniesionych na ten cel w Polsce. Najmniejszą kwotę wypłacono województwie podlaskim (3,0 mln zł).

Na koniec 2022 r. świadczenia rodzinne pobierało 20,6 tys. rodzin z Ukrainy. W porównaniu ze stanem na koniec 2 kwartału 2022 r. zaobserwowano spadek liczby rodzin o 48,9%, przy czym największy odnotowano województwie opolskim (o 65,4%), zaś najmniejszy w województwie mazowieckim (o 31,4%).

GUS

Zasiłki rodzinne

Wśród świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w Polsce dominowały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, czyli świadczenia skierowane do rodzin z dziećmi. Ich wartość wyniosła 84,1 mln zł, co stanowiło 64,4% wartości świadczeń rodzinnych wypłaconych ogółem. Dzieci w wieku poniżej 18 roku życia stanowiły 99,2% ogólnej liczby dzieci, na które wypłacano zasiłki rodzinne. Świadczenia rodzicielskie stanowiły 17,4% wypłaconych świadczeń (22,6 mln zł), a świadczenia opiekuńcze, czyli skierowane do osób niepełnosprawnych 16,7% (21,8 mln zł). Najmniejszy udział w strukturze wydatków stanowiły zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1,5%, tj. 1,9 mln zł.

W 2022 r. łączna kwota wydatków na zasiłki rodzinne wyniosła 69,1 mln zł. Obywatele Ukrainy pobrali 593,5 tys. zasiłków rodzinnych, w tym na dzieci do 5. roku życia 140,2 tys. (23,6% wszystkich dzieci, na które wypłacono zasiłek rodzinny); powyżej 5. roku do ukończenia 18. roku – 448,4 tys. (75,6%); powyżej 18. roku do ukończenia 21. roku życia 1,2 tys. (0,2%); powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia 3,7 tys. (0,6%) świadczeń. W dziewięciu województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim nie wypłacono świadczenia dla osób powyżej 21. lat, a które nie ukończyły 24. roku życia.

W ogólnej kwocie dodatków do zasiłku rodzinnego przeważały dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (5,4 mln zł – 35,9%), z tytułu samotnego wychowywania dziecka (4,1 mln zł – 26,9%) oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (3,1 mln zł – 20,6%). Najmniej przeznaczono na dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (0,1 mln zł – 0,8%).

GUS

Zasiłki opiekuńcze

W Polsce obywatelom Ukrainy wypłacono 31,4 tys. świadczeń opiekuńczych w łącznej kwocie 21,8 mln zł.

Ponad połowę wartości świadczeń opiekuńczych stanowiły świadczenia pielęgnacyjne (16,6 mln zł, tj. 76,4%). Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono w kwocie 5,0 mln zł, co stanowiło 23,0% świadczeń opiekuńczych, a specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 0,1 mln zł (0,6%).

RKO

W Polsce obywatele Ukrainy złożyli 22,5 tys. wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, z czego wnioskodawcy o adresie zagranicznym stanowili 0,2% (0,1 tys.). W 2022 r. obywatelom z Ukrainy wypłacono w Polsce kapitał opiekuńczy w kwocie 97,2 mln zł. Największą kwotę wypłacono w województwie mazowieckim -18,4 mln zł, co stanowiło 19,0% wydatków poniesionych w Polsce. W omawianym okresie obywatelom Ukrainy wypłacono 72,3 tys. kapitałów opiekuńczych. 

500+

W 2022 r. wydatki na świadczenie wychowawcze dla obywateli z Ukrainy wyniosła 1737,1 mln zł, z czego wydatki dla wnioskodawców o adresie zagranicznym stanowiły 0,2% (3,6 mln zł). Największą kwotę wypłacono w województwie mazowieckim – 331,6 mln zł, co stanowiło 19,1% wydatków poniesionych przez Polskę. Kolejnymi województwami były dolnośląskie oraz śląskie (po 10,6%) i wielkopolskie (9,7%). Najmniejszą kwotę wypłacono w województwach podlaskim oraz świętokrzyskim (po 1,7%).

Na koniec 2022 r. świadczenie wychowawcze wypłacono na 298,8 tys. dzieci ukraińskich.

GUS
Źródło:Bankier24
Katarzyna Waś-Smarczewska
Katarzyna Waś-Smarczewska
redaktor Bankier.pl

Redaktor prowadząca Bankier.pl, wydawca. W zespole Bankier.pl od 2008 roku. Absolwentka wrocławskiej polonistyki i specjalizacji edytorskiej, dyplom o komunikacji internetowej obroniła u prof. Jana Miodka. Chce, aby Bankier.pl był najlepszym źródłem informacji - podanych językiem zrozumiałym także dla osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, a chcą znać i rozumieć zagadnienia dotyczące finansów. Telefon: 606 861 086

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (29)

dodaj komentarz
zoomek
Gwarantujemy WSZYSTKIE świadczenia Żydom z Izraela.
Oni nam teoretycznie też ale niech zgadnę jaki będzie bilans?
bha
Czymś nie tylko zresztą ich w coraz większej i większej ilości w wielu już branżach i zawodach trzeba raczej dodatkowo jakoś zachęcić do dalszej dekadami pracy przecież raczej dla większości % z nich za wykonywaną za minimalną lub w porywach niewiele więcej.Niestety
faramir_z_gondoru
Umiesz pisać po polsku?
andregru odpowiada faramir_z_gondoru
Dopiero co przyjechał .
faramir_z_gondoru
Te kwoty są zaniżone i to kilkakrotnie. Nigdy pewnie nie dowiemy się, ile utopiliśmy pieniędzy pomagając temu niewdzięcznemu i roszczeniowemu krajowi.
ebm242
A ja się cieszę, że im pomagamy, bo dzięki nim mamy wojnę poza swoimi granicami, a nie w Polsce. Putin jasno zapowiedział tuż przed wybuchem wojny, że chce odbudowy granic Rosji z czasów ZSRR i strefy wpływów z tamtych czasów w tym wycofania się NATO z krajów byłego bloku wschodniego. Urodziłem się w tamtych czasach i nie zamierzam A ja się cieszę, że im pomagamy, bo dzięki nim mamy wojnę poza swoimi granicami, a nie w Polsce. Putin jasno zapowiedział tuż przed wybuchem wojny, że chce odbudowy granic Rosji z czasów ZSRR i strefy wpływów z tamtych czasów w tym wycofania się NATO z krajów byłego bloku wschodniego. Urodziłem się w tamtych czasach i nie zamierzam wrócić to tego koszmaru. Każdy, kto zna polską historię, pamięta o pakcie Ribbentrop-Mołotow, wskutek którego na Polskę we wrześniu 1939 roku napadły Niemcy i ZSRR. Każdy Polak pamięta zbrodnie Rosjan w Katyniu, gdzie rozstrzelano tysiące Polaków.
maxykaz
Najwieksza wtopa była ze skupem hrywny przez NBP. Ukraińcy nawieźli makulatury a NBP to skupił i dalej podtrzymują kurs.
maxykaz odpowiada ebm242
i w zamian za to mamy plucie nam w twarz. no cóż takich mamy polityków
emk6 odpowiada ebm242
zaraz zaraz, to po co jestesmy w NATO? Wydawało mi sie, że to NATO jest gwarantem naszego bezpieczenstwa a nie jakas ukraina.
faramir_z_gondoru odpowiada ebm242
Szkoda, że nie pamiętasz o powstaniu Chmielnickiego, kozackich zdradach, Orlętach Lwowskich, ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej. Bardzo wybiórcza ta Twoja pamięć.

Powiązane: Uchodźcy z Ukrainy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki