5,7400 zł
-1,03% -0,0600 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2019.04.25_Grupa_4_Fun_Media_skonsolidowany_publikacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019.04.25_Grupa_4_Fun_Media_skonsolidowany.pdf.xml.xml.xml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019.04.25_Grupa_4_Fun_Media_skonsolidowany.pdf.xml.xml.xml.xml.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4fun_Media__BSSF__Sprawozdanie_z_badania_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_firma_audytorska_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdanie_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 60 933,80 49 201,41 14 280,58 11 591,26
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 293,49 8 725,47 2 178,04 2 055,62
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 467,30 9 007,41 1 984,41 2 122,04
IV. Zysk (strata) netto 7 916,28 7 757,89 1 855,28 1 827,67
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 7 512,57 7 431,21 1 760,66 1 750,70
VI. Średnioważona liczba akcji 4 188 221 4 069 951 4 188 221 4 069 951
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) 1,79 1,83 0,42 0,43
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 239,23 9 194,14 1 930,96 2 166,03
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 593,66 -4 932,19 -842,22 -1 161,96
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 411,61 -1 029,70 -330,83 -242,58
XI. Przepływy pieniężne netto razem 3 233,95 3 232,25 757,92 761,48
XII. Aktywa trwałe 38 463,77 31 906,62 8 945,06 7 649,82
XIII. Aktywa obrotowe 25 742,26 22 484,56 5 986,57 5 390,82
XIV. Aktywa razem 64 206,03 54 391,18 14 931,63 13 040,63
XV. Zobowiązania razem 21 266,71 17 977,02 4 945,75 4 310,11
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 416,17 759,36 794,46 182,06
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 850,55 17 217,67 4 151,29 4 128,05
XVIII. Kapitały własne 42 939,32 36 414,16 9 985,89 8 730,53
XIX. Kapitał akcyjny 4 238,96 4 119,37 985,81 987,65
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019.04.25_Grupa 4 Fun Media_skonsolidowany_publikacja.pdf2019.04.25_Grupa 4 Fun Media_skonsolidowany_publikacja.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
2019.04.25_Grupa 4 Fun Media_skonsolidowany.pdf.xml.xml.xml.xml2019.04.25_Grupa 4 Fun Media_skonsolidowany.pdf.xml.xml.xml.xml Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok z podpisami elektronicznymi
2019.04.25_Grupa 4 Fun Media_skonsolidowany.pdf.xml.xml.xml.xml.xml.XAdES2019.04.25_Grupa 4 Fun Media_skonsolidowany.pdf.xml.xml.xml.xml.xml.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok z podpisami elektronicznymi
4fun_Media _BSSF_ Sprawozdanie z badania_2018.pdf4fun_Media _BSSF_ Sprawozdanie z badania_2018.pdf Opinia i sprawozdanie biegłego rewidenta
Oświadczenie_RN_firma audytorska_2018.pdfOświadczenie_RN_firma audytorska_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
Ocena_RN_sprawozdanie_2018.pdfOcena_RN_sprawozdanie_2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Ross Newens Prezes Zarządu
2019-04-25 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2019-04-25 Rafał Baran Członek Zarządu
2019-04-25 Mateusz Górecki Członek Zarządu
2019-04-25 Tomasz Misiak Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Hanna Brodecka Samodzielna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.