REKLAMA

4 tysiące złotych musi wystarczyć na pogrzeb

Łukasz Piechowiak2011-02-17 07:00główny ekonomista Bankier.pl
publikacja
2011-02-17 07:00
Od 1 marca 2011 roku rodzina zmarłego otrzyma niższy zasiłek pogrzebowy. Zgodnie z nowymi przepisami będzie on wypłacany w stałej kwocie równej 4 tysiącom złotych. Zmiana przepisów spowoduje obniżenie zasiłku pogrzebowego o prawie 2,5 tysiąca złotych.

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Jego wysokość była zmienna - w zależności od sytuacji gospodarczej, a co za tym idzie wysokości średniej pensji, zasiłek pogrzebowy był niższy lub wyższy. Od kilku lat rodziny zmarłych zawsze mogły liczyć na około 6 tysięcy złotych.

Zasiłek pogrzebowyw latach 2009-11

Od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

6162,96 zł

Od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

6227,72 zł

Od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r.

6487,20 zł

Od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

6632,76 zł

Od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r.

6395,70 zł

Od 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

6406,16 zł

Od 1 marca 2011 r.

4000 zł 
Ustawodawca uznał jednak, że kwota ta jest za wysoka. Jego zdaniem zakłady pogrzebowe celowo zawyżały ceny swoich usług, po to by koszty przeprowadzonego pogrzebu były równe świadczeniu wypłacanemu przez Zakład. Biorąc to pod uwagę, obniżenie zasiłku nawet o 2 tysiące złotych nie powinno wpłynąć na zwiększenie kosztów po stronie rodziny zmarłego.

Rodzina zmarłego otrzymuje zasiłek w pełnej wysokości


Bez względu na poniesione koszty członek rodziny otrzymuje od Zakładu zasiłek w pełnej wysokości. Problem kosztów pogrzebu pojawia się w przypadku, kiedy pochówkiem zajmuje się osoba spoza rodziny lub uprawniony do zasiłku podmiot, którym może być: pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła. W takim wypadku zasiłek wypłacany jest do wysokości udokumentowanych kosztów, ale nie wyższy niż 4 tysiące złotych.

Wysokość zasiłu pogrzebowego w latach 2009-11


Niemniej istnieje problem interpretacyjny, co właściwie można zaliczyć do kosztów pogrzebu, ponieważ w żadnej ustawie nie jest to określone. Rzecznik ZUS wyjaśnia, że "koszty mające związek ze złożeniem ciała lub prochów do grobu" określone są przez „praktykę dnia codziennego” i potwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Innymi słowy, są to wszystkie czynności związane z pogrzebem, które trwają od chwili śmierci do pochowania zwłok. Przy czym za koszt uznane będą tylko udokumentowane (rachunki) czynności uznane przez Zakład za niezbędne:
  • zakup trumny,
  • opłacenie ceremonii kościelnej (koniecznie udokumentowane)
  • wykup miejsca na cmentarzu i czynności związane z przeniesieniem i pochowaniem zwłok.

 


Niestety za czynności niezbędne ZUS nie uzna zakupu kwiatów i wieńców. Zdaniem Zakładu służą one do okazania szacunku zmarłemu, a to jest indywidualna sprawa każdego z żałobników. Ponadto, gdyby ich zakup uprawniał do wypłaty świadczenia, wówczas ZUS musiałby podzielić zasiłek proporcjonalnie pomiędzy każdego uczestnika pogrzebu, który okazałby rachunek z kwiaciarni. Kosztem pogrzebu nie będzie także zakup i postawienie nagrobka. Rzecznik tłumaczy to faktem, że brak nagrobka nie świadczy o tym, że pogrzeb się nie odbył.

Zabraknie na stypę?


Obniżenie zasiłku pogrzebowego związane jest z poszukiwaniem przez rząd oszczędności, które umożliwią ograniczenie deficytu budżetowego. Niestety zasiłek w proponowanej wysokości prawdopodobnie wystarczy na pokrycie kosztów całkowicie niezbędnych, czyli zakupu trumny, miejsca na cmentarzu oraz pochowania zwłok. Pieniędzy może nie starczyć na zwyczajową stypę dla rodziny.

Kiedy wygasa roszczenie o wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po 12 miesiącach od dnia śmierci osoby, której taki zasiłek przysługiwał. Jednak, jeżeli wniosek nie został złożony w tym czasie np. z powodu późniejszego odnalezienia zwłok, wówczas termin ten będzie liczony od daty wystawienia aktu zgonu.

Podstawowe dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku to:

 

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )

  • skrócony odpis aktu zgonu

  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.

  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

 

źródło: www.zus.plZasiłek rzędu 6 tys. zł miał swoje uzasadnienie. Biorąc pod uwagę, że polski emeryt średnio pobiera świadczenie emerytalne około 10 lat  przy jego średniej wysokości wynoszącej ok. 1700 zł brutto, Zakład  nominalnie wypłaca mu ok. 200 tys. zł. To dużo, ale przez 45 lat pracy, emeryt  teoretycznie wpłaca na swoje konto ok. pół miliona złotych. Oczywiście różnica nie jest wypłacana rodzinie zmarłemu, ponieważ dziedziczone są środki tylko zgromadzone w OFE, a nie w ZUS.

Niższy o 2 tys. złotych zasiłek pogrzebowy budzi wiele kontrowersji. O ile zarzut dotyczący celowego zawyżania cen przez zakłady pogrzebowe wydaje się uzasadniony, o tyle trudno zrozumieć dlaczego na walce z tym procederem stracić ma rodzina zmarłego. Zwłaszcza w świetle wysokości odszkodowań wypłacanych rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej.

Łukasz Piechowiak
l.piechowiak@bankier.pl
Bankier.pl

Komentuje Malwina Wrotniak, analityk Bankier.pl:
Obniżenie zasiłku pogrzebowego niemal z automatu wywołuje dyskusję o 5-ciu minutach, jakie mogłyby teraz nadejść dla rynku ubezpieczeń na życie. To polisy nietypowe, bo ewentualne świadczenia z ich tytułu przysługują nie ubezpieczonemu, ale, po jego śmierci, wskazanym bliskim i krewnym. Środki wypłacone przez ubezpieczyciela mogą posłużyć uposażonemu między innymi na pokrycie kosztów pogrzebu. Charakter produktu wydaje się więc być idealnym rozwiązaniem na czasy niższego zasiłku pogrzebowego.

Żeby jednak środki z ubezpieczenia zostały wypłacone, potrzeba najpierw regularnego odkładania składki, a póki co - to największe dla przeciętnego Polaka wyzwanie. Kultura oszczędzania z myślą o przyszłości nadal kuleje, co dopiero - kultura oszczędzania z myślą o innych. Nie ma co spodziewać się, że z dniem 1. marca zniknie stereotypowe myślenie o bezzasadności ubezpieczania się. Konsumenci nie zaczną masowo wyciągać rękę po polisę na życie jeszcze tak długo, jak długo nie przyzwyczają się i nie zaakceptują mechanizmu działania ubezpieczeń.


Źródło:

Do pobrania

wykrespngwykrespng
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (20)

dodaj komentarz
~antek
Masz racje Witek.Powyzsze wypowiedzi udowodniaja ze Polacy uwielbiaja zyc z reka w cudzej kieszeni!!
~witek
Aż za nadto - wszyscy chcą chować na koszt innych. Chcą jeszcze przy tym się zabawić - STYPA. Obrzydliwe to zjawisko. Ja po pogrzebie pragnąłem być sam. Byłem z myślami i żalem po bliskiej osobie. Powinien być zasiłek na prosty pochówek do ziemi i prostą trumnę a jeszcze lepiej urna i spopielenie /EKOLOGIA/. Aż za nadto - wszyscy chcą chować na koszt innych. Chcą jeszcze przy tym się zabawić - STYPA. Obrzydliwe to zjawisko. Ja po pogrzebie pragnąłem być sam. Byłem z myślami i żalem po bliskiej osobie. Powinien być zasiłek na prosty pochówek do ziemi i prostą trumnę a jeszcze lepiej urna i spopielenie /EKOLOGIA/. Jeżeli ktoś ma inne wymagania typu ; GROBOWIEC lub PIRAMIDA to niech płaci. Na pogrzeby zlatują się sępy aby popić pojeść /STYPA/ i obrobić cztery litery umarłemu i jego rodzinie - OBRZYDLIWE. Im wieksi katolicy zajadlejsi w pokazywaniu swoich przekonań - tym większe szuje. Po pogrzebie nigdy ich już wiecej nie ma na tym grobie - chyba tylko za wyjątkiem sprawdzenia czy rodzina pobudowała nagrobek i czy dba o grób. OBRZYDLIWE.
~DetaL
Państwo nikomu nic nie daje, zasiłek pochodzi z naszych składek. Państwo z tych składek utrzymuje jeszcze swoich urzędników którzy potem obsługują wydawanie tego zasiłku. Więc dopuki państwo bierze od obywatela pieniądze na jakiś cel obywatel ma prawo domagać się realizacji tego celu. Ja zabraniam mojej rodzinie Państwo nikomu nic nie daje, zasiłek pochodzi z naszych składek. Państwo z tych składek utrzymuje jeszcze swoich urzędników którzy potem obsługują wydawanie tego zasiłku. Więc dopuki państwo bierze od obywatela pieniądze na jakiś cel obywatel ma prawo domagać się realizacji tego celu. Ja zabraniam mojej rodzinie dopłacic choćby złotówkę do mojego pogrzebu. Jeśli pieniędzy nie wystarczy trupa zostawić pod bramą cmentarza.
~myślący
to oczywista oczywistość że państwo nic nie daje - od zawsze o tym pisze i wspominam ale zobacz ile osób jeszcze tego nie rozumie
~Jan odpowiada ~myślący
Tzw. Państwo tylko trwoni !
~myślący
W miarę rosnących kwot \zasiłków pogrzebowych normą była podwyżka cen usług - zupełnie absurdalna - ksiądz potrafił wziąśc po 500-700 zł za 45 minutową mszę a zakłady pogrzebowe wszystko tak wyliczyc ze akurat zapinało się w kwocie 6000 zł
~Halina
U nas ksiądz bierze 1650 złoty a Skoda Super B na wyjazdy ekskluzywny do hołoty używana renówka.
~Ola
Ciekawe czy pazerny kler odpuści ???
~Pseudo Morale ?!
A miliardy na konkordat bez zmian , na wysokopłatne etaty dla kleru w Wojsku Polski, Szpitalach, Szkołach, Urzędach rożnego typu , miliardowe odszkodowania to tego tzw. pseudo politycy nie widzą ??? A dziura w patologicznej ustawie o darowiznach na kościelne osoby prawne tego Rostkowski nie widzi ???
~Pseudo Morale ?!
A miliardy na konkordat bez zmian , na wysokopłatne etaty dla kleru w Wojsku Polskim, Szpitalach, Szkołach, Urzędach rożnego typu , miliardowe odszkodowania to tego tzw. pseudo politycy nie widzą ??? A dziura w patologicznej ustawie o darowiznach na kościelne osoby prawne tego Rostkowski nie widzi???

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki