1,10%
0,40 p.p.
Inflacja m/m (Polska)

Inflacja m/m

Ostatnia wartość: 1,10%
Zmiana: 0,40 p.p.
Poprzednia wartość: 0,70%
Max 5L: 1,30%
Min 5L: -0,20%
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Inflacja jest to wzrost poziomu cen w gospodarce prowadzący do utraty wartości przez pieniądz. We współczesnych gospodarkach inflacja jest zjawiskiem ogólnie występującym, uważa się, że niewielki jej poziom jest zdrowy dla gospodarki. Groźna dla gospodarki jest wysoka inflacja lub deflacja (spadek poziomu cen).

Notowania historyczne

Data Wartość
X 2021 1,1
IX 2021 0,7
VIII 2021 0,3
VII 2021 0,4
VI 2021 0,1
V 2021 0,3
IV 2021 0,8
III 2021 1
II 2021 0,5
I 2021 1,3
XII 2020 0,1
XI 2020 0,1
X 2020 0,1
IX 2020 0,2
VIII 2020 -0,1
VII 2020 -0,2
VI 2020 0,6
V 2020 -0,2
IV 2020 -0,1
III 2020 0,2
II 2020 0,7
I 2020 0,9
XII 2019 0,8
XI 2019 0,1
X 2019 0,2
IX 2019 0
VIII 2019 0
VII 2019 0
VI 2019 0,3
V 2019 0,2
IV 2019 1,1
III 2019 0,3
II 2019 0,4
I 2019 -0,2
XII 2018 0
XI 2018 0
X 2018 0,4
IX 2018 0,2
VIII 2018 0
VII 2018 -0,1
VI 2018 0,1
V 2018 0,2
IV 2018 0,5
III 2018 -0,1
II 2018 -0,2
I 2018 0,3
XII 2017 0,2
XI 2017 0,5
X 2017 0,5
IX 2017 0,4
VIII 2017 -0,1
VII 2017 -0,2
VI 2017 -0,2
V 2017 0
IV 2017 0,3
III 2017 -0,1
II 2017 0,3
I 2017 0,4
XII 2016 0,7
XI 2016 0,1
X 2016 0,5
IX 2016 0
VIII 2016 -0,2
VII 2016 -0,3
VI 2016 0,2
V 2016 0,1
IV 2016 0,3
III 2016 0,1
II 2016 -0,1
I 2016 -0,5
XII 2015 -0,2
XI 2015 -0,1
X 2015 0,1
IX 2015 -0,3
VIII 2015 -0,4
VII 2015 -0,1
VI 2015 0
V 2015 0
IV 2015 0,4
III 2015 0,2
II 2015 -0,1
I 2015 -0,2
XII 2014 -0,3
XI 2014 -0,2
X 2014 0
IX 2014 0
VIII 2014 -0,4
VII 2014 -0,2
VI 2014 0
V 2014 -0,1
IV 2014 0
III 2014 0,1
II 2014 0,1
I 2014 0,1
XII 2013 0,1
XI 2013 -0,2
X 2013 0,2
IX 2013 0,1
VIII 2013 -0,3
VII 2013 0,3
VI 2013 0
V 2013 -0,1
IV 2013 0,4
III 2013 0,2
II 2013 0
I 2013 0,1
XII 2012 0,1
XI 2012 0,1
X 2012 0,4
IX 2012 0,1
VIII 2012 -0,3
VII 2012 -0,5
VI 2012 0,2
V 2012 0,2
IV 2012 0,6
III 2012 0,5
II 2012 0,4
I 2012 0,7
XII 2011 0,4
XI 2011 0,7
X 2011 0,7
IX 2011 0,1
VIII 2011 0
VII 2011 -0,3
VI 2011 -0,4
V 2011 0,6
IV 2011 0,5
III 2011 0,9
II 2011 0,2
I 2011 1,2
XII 2010 0,4
XI 2010 0,1
X 2010 0,5
IX 2010 0,6
VIII 2010 -0,4
VII 2010 -0,2
VI 2010 0,3
V 2010 0,3
IV 2010 0,4
III 2010 0,3
II 2010 0,2
I 2010 0,6
XII 2009 0
XI 2009 0,3
X 2009 0,1
IX 2009 0
VIII 2009 0,4
VII 2009 0,1
VI 2009 0,7
V 2009 0,5
IV 2009 0,7
III 2009 0,7
II 2009 0,9
I 2009 0,5
XII 2008 -0,1
XI 2008 0,2
X 2008 0,4
IX 2008 0,3
VIII 2008 -0,4
VII 2008 0,2
VI 2008 0,2
V 2008 0,8
IV 2008 0,4
III 2008 0,4
II 2008 0,4
I 2008 0,7
XII 2007 0,3
XI 2007 0,7
X 2007 0,6
IX 2007 0,8
VIII 2007 -0,4
VII 2007 -0,3
VI 2007 0
V 2007 0,5
IV 2007 0,5
III 2007 0,5
II 2007 0,3
I 2007 0,4
XII 2006 -0,2
XI 2006 0
X 2006 0,1
IX 2006 0,2
VIII 2006 0,3
VII 2006 0
VI 2006 -0,3
V 2006 0,5
IV 2006 0,7
III 2006 -0,1
II 2006 0
I 2006 0,2
XII 2005 -0,2
XI 2005 -0,2
X 2005 0,4
IX 2005 0,4
VIII 2005 -0,1
VII 2005 -0,2
VI 2005 -0,2
V 2005 0,3
IV 2005 0,4
III 2005 0,1
II 2005 -0,1
I 2005 0,1
XII 2004 0,1
XI 2004 0,3
X 2004 0,6
IX 2004 0,3
VIII 2004 -0,4
VII 2004 -0,1
VI 2004 0,9
V 2004 1
IV 2004 0,4
III 2004 0,3
II 2004 0,1
I 2004 0,4
XII 2003 0,2
XI 2003 0,3
X 2003 0,6
IX 2003 0,5
VIII 2003 -0,4
VII 2003 -0,4
VI 2003 -0,1
V 2003 0
IV 2003 0,2
III 2003 0,3
II 2003 0,1
I 2003 0,4
XII 2002 0,1
XI 2002 -0,1
X 2002 0,3
IX 2002 0,3
VIII 2002 -0,4
VII 2002 -0,5
VI 2002 -0,4
V 2002 -0,2
IV 2002 0,5
III 2002 0,2
II 2002 0,1
I 2002 0,8
XII 2001 0,2
XI 2001 0,1
X 2001 0,4
IX 2001 0,3
VIII 2001 -0,3
VII 2001 -0,3
VI 2001 -0,1
V 2001 1,1
IV 2001 0,8
III 2001 0,5
II 2001 0,1
I 2001 0,8
XII 2000 0,2
XI 2000 0,4
X 2000 0,8
IX 2000 1
VIII 2000 -0,3
VII 2000 0,7
VI 2000 0,8
V 2000 0,7
IV 2000 0,4
III 2000 0,9
II 2000 0,9
I 2000 1,8
XII 1999 0,9
XI 1999 0,9
X 1999 1,1
IX 1999 1,4
VIII 1999 0,6
VII 1999 -0,3
VI 1999 0,2
V 1999 0,7
IV 1999 0,8
III 1999 1
II 1999 0,6
I 1999 1,5
XII 1998 0,4
XI 1998 0,5
X 1998 0,6
IX 1998 0,8
VIII 1998 -0,6
VII 1998 -0,4
VI 1998 0,4
V 1998 0,4
IV 1998 0,7
III 1998 0,6
II 1998 1,7
I 1998 3,1
XII 1997 1
XI 1997 1,2
X 1997 1,1
IX 1997 1,4
VIII 1997 0,1
VII 1997 -0,2
VI 1997 1,5
V 1997 0,6
IV 1997 1
III 1997 0,8
II 1997 1,1
I 1997 2,9
XII 1996 1,3
XI 1996 1,3
X 1996 1,4
IX 1996 1,9
VIII 1996 0,5
VII 1996 -0,1
VI 1996 1
V 1996 1,4
IV 1996 2,2
III 1996 1,5
II 1996 1,5
I 1996 3,4
XII 1995 1,5
XI 1995 1,3
X 1995 1,8
IX 1995 3
VIII 1995 0,4
VII 1995 -0,9
VI 1995 1
V 1995 1,8
IV 1995 2,3
III 1995 1,7
II 1995 2,1
I 1995 4,1
XII 1994 2,1
XI 1994 1,8
X 1994 2,9
IX 1994 4,5
VIII 1994 1,7
VII 1994 1,5
VI 1994 2,3
V 1994 1,7
IV 1994 2,9
III 1994 2
II 1994 1,1
I 1994 1,8
XII 1993 5,6
XI 1993 4
X 1993 1,9
IX 1993 2,5
VIII 1993 2,3
VII 1993 1,1
VI 1993 1,4
V 1993 1,8
IV 1993 2,3
III 1993 2,1
II 1993 3,4
I 1993 4,1
XII 1992 2,2
XI 1992 2,3
X 1992 3
IX 1992 5,3
VIII 1992 2,7
VII 1992 1,4
VI 1992 1,6
V 1992 4
IV 1992 3,7
III 1992 2
II 1992 1,8
I 1992 7,5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl