0,3345 zł
-0,45% -0,0015 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 606 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -21 001 -447 -1 512 -227
Zysk (strata) brutto (tys.) -21 102 -436 -1 512 -227
Zysk (strata) netto (tys.)* -21 102 -436 -1 512 -227
Amortyzacja (tys.) 24 5 6 -1
EBITDA (tys.) -20 977 -442 -1 506 -228
Aktywa (tys.) 867 185 206 206
Kapitał własny (tys.)* -24 878 -25 314 -26 826 -27 053
Liczba akcji (tys. szt.) 8 879,194 8 879,194 8 879,194 8 879,194
Zysk na akcję (zł) -2,377 -0,049 -0,170 -0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) -2,802 -2,851 -3,021 -3,047
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.