0,3345 zł
-0,45% -0,0015 zł
Yolo SA (YOL)

Komunikaty spółki - YOLO

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 r.
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
Rezygnacja Prezesa Zarządu
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A.
Powołanie Prezesa Zarządu
Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
Rezygnacja z delegowania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lutego 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.