3,2500 zł
5,18% 0,1600 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Akcjonariat - TRANSPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 74 255 060,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 22 847 711 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 246 813
Liczba głosów na WZA: 25 347 711 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,24%
Kapitał akcyjny: 2 284 771,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 246 813
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cegielski, Dariusz Stanisław wraz z Euro Investor sp. z o.o., NWZ 11 425 019 (50,01%) 11 425 019 (45,09%) 2019-03-18 -
Quercus TFI SA portfele 2 416 761 (10,58%) 2 416 761 (9,54%) 2019-01-29 TLS, NWA, XTB, ULM, SEL, ALI, ESS, IPE, IF4, ZMT, SGN, HRP, ATR, MSZ, BBD, UFC, LRQ, SFS, VOT
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 2 281 378 (9,99%) 2 281 378 (9,00%) 2017-07-14 -
NN OFE portfel 1 971 000 (8,62%) 1 971 000 (7,77%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, MIL, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LCC, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, PZU, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, SGN, TAR, TPE, TEN, TIM, TOR, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, APR, PKN, BBD, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, RON, BKM, LRQ, SLV, KTY, KRU, IND, KGL, MON, CMR
Przyklang, Iwar Jan 1 143 500 (5,00%) 1 143 500 (4,51%) 2017-07-18 -
Trans Polonia SA 9 155 (0,04%) 9 155 (0,04%) 2013-09-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
2010-11-25
seria C 2008-07-29 277 364
671 220,88
0,10 2,42 5 277 364
527 736,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-03
2010-11-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-04-23 522 636
4 181 088,00
0,10 8,00 5 800 000
580 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-29
2010-12-13
seria F - Vataro Holdings Ltd za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 263 100
2 236 350,00
0,10 8,50 6 063 100
606 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-19
2012-09-26
2012-08-01
seria E - subskrypcja publiczna 2012-05-24 316 900
0,00
0,10 0,00 6 380 000
638 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-10
2012-08-31
seria G - subskrypcja prywatna 2016-01-22 7 175 000
21 525 000,00
0,10 3,00 13 555 000
1 355 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-05
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-01-22 792 711
79 271,10
0,10 0,10 14 347 711
1 434 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-07
seria I - subskrypcja prywatna 2017-04-18 8 500 000
49 300 000,00
0,10 5,80 22 847 711
2 284 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 925 019 (331 395) 39,06 (1,45) 11 425 019 (331 395) 45,09 (1,31) 2019-01-29
Quercus TFI SA portfele 3 166 186 (597 497) 13,86 (2,86) 3 166 186 (597 497) 12,50 (2,50) 2018-11-07
TFI PZU SA portfele 271 519 1,19 271 519 1,07 (-0,11) 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 8 561 (-100 620) 0,04 (-0,44) 8 561 (-100 620) 0,03 (-0,44) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 568 689 11,00 (-0,24) 2 568 689 10,00 (-0,14) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 401 874 1,76 401 874 1,59 (-0,15) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 61 (-54 939) 0,00 (-0,24) 61 (-54 939) 0,00 (-0,24) 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 129 950 0,57 129 950 0,56 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 271 519 1,19 271 519 1,18 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 109 181 0,48 109 181 0,47 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 1 200 000 (775 343) 5,25 (-1,40) 1 200 000 (775 343) 5,20 (0,42) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 568 689 11,24 2 568 689 10,14 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 401 874 1,76 401 874 1,74 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 55 000 0,24 55 000 0,24 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 206 564 0,90 206 564 0,90 2017-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 568 689 (319 221) 11,24 (1,39) 2 568 689 (319 221) 10,14 (1,26) 2017-10-04
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 249 468 (-200 532) 9,85 (-0,87) 2 249 468 (-200 532) 8,88 (-0,79) 2017-08-11
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 450 000 10,72 2 450 000 9,67 2017-07-18
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 2 100 000 9,19 2 100 000 8,29 2017-07-14
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 593 624 (510 510) 37,61 (-22,02) 11 093 624 (510 510) 43,78 (-22,18) 2017-07-14
Ogółem 14 347 711 (792 711) 0 16 847 711 (792 711) 0 2016-06-07
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,63 (0,63) 10 583 114 65,96 (0,96) 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,00 10 583 114 65,00 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,00 (2,66) 10 583 114 65,00 (2,15) 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 56,34 (20,96) 10 583 114 62,85 (21,08) 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 (4 915 000) 35,38 (12,01) 10 583 114 (4 915 000) 41,77 (6,45) 2016-04-06
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 10,00 (0,13) 1 416 667 8,00 (-0,41) 2016-04-05
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 9,87 (3,67) 1 416 667 8,41 (2,82) 2016-04-05
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 6,20 (-4,25) 1 416 667 5,59 (-3,24) 2016-04-05
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 10,45 1 416 667 8,83 2016-04-05
Ogółem 13 555 000 (7 175 000) 0 16 055 000 (7 175 000) 0 2016-04-05
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 3 168 114 23,37 (-26,28) 5 668 114 35,32 (-28,57) 2014-12-12
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 3 168 114 (177 888) 49,65 (2,79) 5 668 114 (177 888) 63,89 (2,00) 2014-12-12
Przyklang, Iwar Jan 635 256 4,69 (0,69) 635 256 3,96 (0,96) 2014-10-02
Przyklang, Iwar Jan 635 256 4,00 (-5,95) 635 256 3,00 (-4,16) 2014-10-02
Przyklang, Iwar Jan 635 256 (200 256) 9,95 (3,14) 635 256 (200 256) 7,16 (2,27) 2014-10-02
TFI Allianz Polska SA 424 657 (-18 742) 6,65 (-0,29) 424 657 (-18 742) 4,78 (-0,21) 2014-07-25
TFI Allianz Polska SA 443 399 (-190 814) 6,94 (-3,99) 443 399 (-190 814) 4,99 (-2,65) 2014-05-26
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 2 990 226 (-330 000) 46,86 (-5,18) 5 490 226 (-330 000) 61,89 (-3,72) 2014-01-14
Bosiacka Adriana 10 000 0,15 (0,15) 10 000 0,11 (0,11) 2013-12-18
Bosiacka Adriana 10 000 (7 051) 0,00 (-0,04) 10 000 (7 051) 0,00 (-0,03) 2013-12-18
Czerniewski Paweł 14 255 0,00 (-0,22) 14 255 0,00 (-0,16) 2013-12-10
Czerniewski Paweł 14 255 (2 900) 0,22 (0,05) 14 255 (2 900) 0,16 (0,04) 2013-12-10
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 320 226 (6 198) 52,04 (0,10) 5 820 226 (6 198) 65,61 (0,14) 2013-11-20
Trans Polonia SA 9 155 0,14 (0,07) 9 155 0,10 (0,04) 2013-09-30
Trans Polonia SA 9 155 0,07 (0,07) 9 155 0,06 (0,06) 2013-09-30
Trans Polonia SA 9 155 0,00 (-0,06) 9 155 0,00 (-0,05) 2013-09-30
Trans Polonia SA 9 155 0,06 9 155 0,05 2013-09-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 314 028 (100) 51,94 (-2,71) 5 814 028 (100) 65,47 (-2,42) 2012-12-11
Płachta Krzysztof 25 000 0,39 (0,39) 25 000 0,28 (0,28) 2012-11-16
Płachta Krzysztof 25 000 (1 479) 0,00 (-0,36) 25 000 (1 479) 0,00 (-0,26) 2012-11-16
Przyklang, Iwar Jan 435 000 6,81 (0,82) 435 000 4,89 (0,89) 2012-08-10
Przyklang, Iwar Jan 435 000 (-90 000) 5,99 (-3,95) 435 000 (-90 000) 4,00 (-2,75) 2012-08-10
Ogółem 6 380 000 (316 900) 0 8 880 000 (316 900) 0 2012-08-10
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 928 54,65 (2,71) 5 813 928 67,89 (2,42) 2012-08-07
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 928 (100) 51,94 (-5,19) 5 813 928 (100) 65,47 (-4,57) 2012-08-07
Ogółem 6 063 100 (263 101) 0 8 563 100 (263 101) 0 2012-08-01
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 828 (31 600) 57,13 (0,54) 5 813 828 (31 600) 70,04 (0,38) 2012-07-20
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 282 228 56,59 5 782 228 (2 500 000) 69,66 (30,12) 2012-07-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 282 228 (-31 600) 56,59 (-0,54) 3 282 228 (-2 531 600) 39,54 (-30,50) 2012-07-06
Płachta Krzysztof 23 521 (-26 479) 0,36 (-0,50) 23 521 (-26 479) 0,26 (-0,34) 2012-06-30
Luks Krzysztof 4 049 0,06 (0,06) 4 049 0,04 (0,04) 2012-06-30
Luks Krzysztof 4 049 (2 343) 0,00 (-0,02) 4 049 (2 343) 0,00 (-0,02) 2012-06-30
Czerniewski Paweł 11 355 (3 521) 0,17 (0,04) 11 355 (3 521) 0,12 (0,03) 2012-06-30
Bosiacka Adriana 2 949 (2 344) 0,04 (0,03) 2 949 (2 344) 0,03 (0,03) 2012-06-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 828 (-23 444) 57,13 (-0,40) 5 813 828 (-23 444) 70,04 (-0,28) 2012-06-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 337 272 (100 000) 57,53 (1,72) 5 837 272 (100 000) 70,32 (1,20) 2012-05-30
Meler Agnieszka 4 132 0,00 (-0,07) 4 132 0,00 (-0,04) 2012-04-24
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 237 272 (-499 870) 55,81 (-8,62) 5 737 272 (-499 870) 69,12 (-6,02) 2011-10-14
TFI Allianz Polska SA 634 213 10,93 (0,99) 634 213 7,64 (0,50) 2011-10-13
TFI Allianz Polska SA 634 213 9,94 634 213 7,14 2011-10-13
Płachta Krzysztof 50 000 0,86 (0,08) 50 000 0,60 (0,04) 2011-05-09
Płachta Krzysztof 50 000 (12 000) 0,78 (0,06) 50 000 (12 000) 0,56 (0,08) 2011-05-09
Meler Agnieszka 4 132 0,07 (0,01) 4 132 0,04 2011-05-09
Meler Agnieszka 4 132 0,06 4 132 0,04 2011-05-09
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 737 142 (342) 64,43 (-6,37) 6 237 142 (342) 75,14 (-5,05) 2010-12-31
Ogółem 5 799 999 (-1) 0 8 299 999 (-1) 0 2010-11-25
Ogółem 5 800 000 (522 636) 0 8 300 000 (522 636) 0 2010-11-25
Bosiacka Adriana 605 0,01 (0,01) 605 0,00 2010-11-23
Bosiacka Adriana 605 0,00 605 0,00 2010-11-23
Luks Krzysztof 1 706 0,02 1 706 0,02 (0,01) 2010-11-15
Luks Krzysztof 1 706 0,02 1 706 0,01 2010-11-15
Czerniewski Paweł 7 834 0,13 (0,01) 7 834 0,09 (0,01) 2010-11-15
Czerniewski Paweł 7 834 (-466) 0,12 (-0,02) 7 834 (-466) 0,08 (-0,02) 2010-11-15
Czerniewski Paweł 8 300 0,14 8 300 0,10 2010-09-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 736 800 70,80 (6,38) 6 236 800 80,19 (5,05) 2010-05-21
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 736 800 (-415 200) 64,42 (-13,58) 6 236 800 (-415 200) 75,14 (-9,85) 2010-05-21
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 4 152 000 78,00 (-0,67) 6 652 000 84,99 (-0,54) 2010-04-28
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 152 000 (-60 000) 78,67 (-1,14) 6 652 000 (-60 000) 85,53 (-0,77) 2009-11-17
Płachta Krzysztof 38 000 0,72 (0,07) 38 000 0,48 (0,03) 2009-11-04
Płachta Krzysztof 38 000 0,65 38 000 0,45 2009-11-04
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 212 000 (-38 000) 79,81 (-5,18) 6 712 000 (-38 000) 86,30 (-3,70) 2009-11-04
Przyklang, Iwar Jan 525 000 9,94 (0,89) 525 000 6,75 (0,43) 2009-11-03
Przyklang, Iwar Jan 525 000 9,05 (0,83) 525 000 6,32 (0,41) 2009-11-03
Przyklang, Iwar Jan 525 000 8,22 525 000 5,91 2009-11-03
Ogółem 5 277 364 (277 364) 0 7 777 364 (277 364) 0 2008-09-03
Ogółem 5 000 000 0 7 500 000 0 2008-06-26
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 250 000 84,99 (4,46) 6 750 000 90,00 (3,21) 2008-06-26
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 250 000 80,53 6 750 000 86,79 2008-06-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2018-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.