3,7000 zł
2,21% 0,0800 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Akcjonariat - TRANSPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 84 536 530,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 22 847 711 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 036 425
Liczba głosów na WZA: 25 347 711 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,94%
Kapitał akcyjny: 2 284 771,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 536 425
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,06%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cegielski, Dariusz Stanisław bezpośrednio, wraz z Euro Investor sp. z o.o. 9 178 728 (40,17%) 11 678 728 (54,89%) 2021-04-27 -
Quercus TFI SA portfele, ZWZ 3 246 192 (14,21%) 3 246 192 (15,26%) 2021-07-09 ULM, MEX, ALI, IPE, BBD, CPL, SEN, ZMT, RLP
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 2 281 378 (9,99%) 2 281 378 (10,72%) 2017-07-14 -
NN OFE ZWZ 2 086 627 (9,13%) 2 086 627 (9,81%) 2021-07-09 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, RON, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, CCC, MIL, RVU, SLV, LTS, POZ, BFT, SGN, QRS
Przyklang, Iwar Jan ZWZ 1 243 500 (5,44%) 1 243 500 (5,84%) 2021-07-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
2010-11-25
seria C 2008-07-29 277 364
671 220,88
0,10 2,42 5 277 364
527 736,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-03
2010-11-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-04-23 522 636
4 181 088,00
0,10 8,00 5 800 000
580 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-29
2010-12-13
seria F - Vataro Holdings Ltd za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 263 100
2 236 350,00
0,10 8,50 6 063 100
606 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-19
2012-09-26
2012-08-01
seria E - subskrypcja publiczna 2012-05-24 316 900
0,10 6 380 000
638 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-10
2012-08-31
seria G - subskrypcja prywatna 2016-01-22 7 175 000
21 525 000,00
0,10 3,00 13 555 000
1 355 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-05
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-01-22 792 711
79 271,10
0,10 0,10 14 347 711
1 434 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-07
seria I - subskrypcja prywatna 2017-04-18 8 500 000
49 300 000,00
0,10 5,80 22 847 711
2 284 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE ZWZ 2 029 000 8,88 2 029 000 9,53 (1,45) 2020-08-27
NN OFE ZWZ 2 029 000 (58 000) 8,88 (0,26) 2 029 000 (58 000) 8,08 (0,31) 2020-08-27
Quercus TFI SA portfele 3 138 463 13,74 3 138 463 12,50 (-2,25) 2020-08-10
Quercus TFI SA portfele 3 138 463 (500 338) 13,74 (2,19) 3 138 463 (500 338) 14,75 (4,34) 2020-08-10
Trans Polonia SA 236 509 (227 354) 1,04 (0,97) 236 509 (227 354) 0,00 2020-04-24
Quercus TFI SA portfele 2 638 125 (5 922) 11,55 (0,03) 2 638 125 (5 922) 10,41 (0,02) 2020-02-26
Quercus TFI SA portfele 2 632 203 (215 442) 11,52 (0,94) 2 632 203 (215 442) 10,39 (0,85) 2019-11-05
Cegielski, Dariusz Stanisław wraz z Euro Investor sp. z o.o., NWZ 11 425 019 (2 482 800) 50,01 (10,87) 11 425 019 (-17 200) 45,09 (-0,48) 2019-03-18
Cegielski, Dariusz Stanisław bezpośrednio, wraz z Euro Investor sp. z o.o. 8 942 219 39,14 11 442 219 45,57 (-8,21) 2019-03-18
Cegielski, Dariusz Stanisław bezpośrednio, wraz z Euro Investor sp. z o.o. 8 942 219 (17 200) 39,14 (0,08) 11 442 219 (17 200) 53,78 (8,69) 2019-03-18
Quercus TFI SA portfele 2 416 761 (-749 425) 10,58 (-3,28) 2 416 761 (-749 425) 9,54 (-2,96) 2019-01-29
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 925 019 (331 395) 39,06 (1,45) 11 425 019 (331 395) 45,09 (1,31) 2019-01-29
NN OFE portfel 1 971 000 (-129 000) 8,62 (-0,57) 1 971 000 (-129 000) 7,77 (-0,52) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 3 166 186 (597 497) 13,86 (2,86) 3 166 186 (597 497) 12,50 (2,50) 2018-11-07
TFI PZU SA portfele 271 519 1,19 271 519 1,07 (-0,11) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 568 689 11,00 (-0,24) 2 568 689 10,00 (-0,14) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 401 874 1,76 401 874 1,59 (-0,15) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 61 (-54 939) 0,00 (-0,24) 61 (-54 939) 0,00 (-0,24) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 8 561 (-100 620) 0,04 (-0,44) 8 561 (-100 620) 0,03 (-0,44) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 271 519 1,19 271 519 1,18 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 1 200 000 (775 343) 5,25 (-1,40) 1 200 000 (775 343) 5,20 (0,42) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 568 689 11,24 2 568 689 10,14 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 401 874 1,76 401 874 1,74 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 129 950 0,57 129 950 0,56 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 55 000 0,24 55 000 0,24 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 109 181 0,48 109 181 0,47 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 206 564 0,90 206 564 0,90 2017-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 568 689 (319 221) 11,24 (1,39) 2 568 689 (319 221) 10,14 (1,26) 2017-10-04
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 249 468 (-200 532) 9,85 (-0,87) 2 249 468 (-200 532) 8,88 (-0,79) 2017-08-11
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 450 000 10,72 2 450 000 9,67 2017-07-18
Przyklang, Iwar Jan 1 143 500 5,00 1 143 500 4,51 (-0,86) 2017-07-18
Przyklang, Iwar Jan 1 143 500 (508 244) 5,00 (0,31) 1 143 500 (508 244) 5,37 (1,41) 2017-07-18
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 2 281 378 (864 711) 9,99 (-0,46) 2 281 378 (864 711) 9,00 (0,17) 2017-07-14
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 2 100 000 9,19 2 100 000 8,29 2017-07-14
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 593 624 (510 510) 37,61 (-22,02) 11 093 624 (510 510) 43,78 (-22,18) 2017-07-14
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,63 (0,63) 10 583 114 65,96 (0,96) 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,00 10 583 114 65,00 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,00 (2,66) 10 583 114 65,00 (2,15) 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 56,34 (20,96) 10 583 114 62,85 (21,08) 2016-04-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 (4 915 000) 35,38 (-14,27) 10 583 114 (4 915 000) 41,77 (-22,12) 2016-04-06
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 10,45 (0,45) 1 416 667 8,83 (0,83) 2016-04-05
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 10,00 (0,13) 1 416 667 8,00 (-0,41) 2016-04-05
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 9,87 (3,67) 1 416 667 8,41 (2,82) 2016-04-05
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 6,20 1 416 667 5,59 2016-04-05
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 3 168 114 49,65 (26,28) 5 668 114 63,89 (28,57) 2014-12-12
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 3 168 114 (177 888) 23,37 (-23,49) 5 668 114 (177 888) 35,32 (-26,57) 2014-12-12
Przyklang, Iwar Jan 635 256 4,69 (0,69) 635 256 3,96 (0,96) 2014-10-02
Przyklang, Iwar Jan 635 256 4,00 (-5,95) 635 256 3,00 (-4,16) 2014-10-02
Przyklang, Iwar Jan 635 256 (200 256) 9,95 (3,14) 635 256 (200 256) 7,16 (2,27) 2014-10-02
TFI Allianz Polska SA 424 657 (-18 742) 6,65 (-0,29) 424 657 (-18 742) 4,78 (-0,21) 2014-07-25
TFI Allianz Polska SA 443 399 (-190 814) 6,94 (-3,99) 443 399 (-190 814) 4,99 (-2,65) 2014-05-26
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 2 990 226 (-330 000) 46,86 (-5,18) 5 490 226 (-330 000) 61,89 (-3,72) 2014-01-14
Bosiacka Adriana 10 000 0,15 (0,15) 10 000 0,11 (0,11) 2013-12-18
Bosiacka Adriana 10 000 (7 051) 0,00 (-0,04) 10 000 (7 051) 0,00 (-0,03) 2013-12-18
Czerniewski Paweł 14 255 0,22 (0,22) 14 255 0,16 (0,16) 2013-12-10
Czerniewski Paweł 14 255 (2 900) 0,00 (-0,17) 14 255 (2 900) 0,00 (-0,12) 2013-12-10
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 320 226 (6 198) 52,04 (0,10) 5 820 226 (6 198) 65,61 (0,14) 2013-11-20
Trans Polonia SA 9 155 0,07 (0,07) 9 155 0,00 2013-09-30
Trans Polonia SA 9 155 0,00 (-0,06) 9 155 0,00 2013-09-30
Trans Polonia SA 9 155 0,06 (0,02) 9 155 0,00 2013-09-30
Trans Polonia SA 9 155 0,04 (-0,10) 9 155 0,00 2013-09-30
Trans Polonia SA 9 155 0,14 9 155 0,00 2013-09-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 314 028 (100) 51,94 (-2,71) 5 814 028 (100) 65,47 (-2,42) 2012-12-11
Płachta Krzysztof 25 000 0,39 (0,39) 25 000 0,28 (0,28) 2012-11-16
Płachta Krzysztof 25 000 (1 479) 0,00 (-0,36) 25 000 (1 479) 0,00 (-0,26) 2012-11-16
Przyklang, Iwar Jan 435 000 6,81 (0,82) 435 000 4,89 (0,89) 2012-08-10
Przyklang, Iwar Jan 435 000 (-90 000) 5,99 (-3,95) 435 000 (-90 000) 4,00 (-2,75) 2012-08-10
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 928 54,65 (2,71) 5 813 928 67,89 (2,42) 2012-08-07
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 928 (100) 51,94 (-5,19) 5 813 928 (100) 65,47 (-4,57) 2012-08-07
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 828 (31 600) 57,13 (0,54) 5 813 828 (2 531 600) 70,04 (30,50) 2012-07-20
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 282 228 56,59 3 282 228 (-2 500 000) 39,54 (-30,12) 2012-07-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 282 228 (-31 600) 56,59 (-0,54) 5 782 228 (-31 600) 69,66 (-0,38) 2012-07-06
Płachta Krzysztof 23 521 (-26 479) 0,36 (-0,50) 23 521 (-26 479) 0,26 (-0,34) 2012-06-30
Luks Krzysztof 4 049 0,06 (0,06) 4 049 0,04 (0,04) 2012-06-30
Luks Krzysztof 4 049 (2 343) 0,00 (-0,02) 4 049 (2 343) 0,00 (-0,01) 2012-06-30
Czerniewski Paweł 11 355 (3 521) 0,17 (0,04) 11 355 (3 521) 0,12 (0,03) 2012-06-30
Bosiacka Adriana 2 949 (2 344) 0,04 (0,03) 2 949 (2 344) 0,03 (0,03) 2012-06-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 828 (-23 444) 57,13 (-0,40) 5 813 828 (-23 444) 70,04 (-0,28) 2012-06-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 337 272 (100 000) 57,53 (1,72) 5 837 272 (100 000) 70,32 (1,20) 2012-05-30
Meler Agnieszka 4 132 0,00 (-0,07) 4 132 0,00 (-0,04) 2012-04-24
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 237 272 (-499 870) 55,81 (-8,62) 5 737 272 (-499 870) 69,12 (-6,02) 2011-10-14
TFI Allianz Polska SA 634 213 10,93 (0,99) 634 213 7,64 (0,50) 2011-10-13
TFI Allianz Polska SA 634 213 9,94 634 213 7,14 2011-10-13
Płachta Krzysztof 50 000 0,86 (0,08) 50 000 0,60 (0,04) 2011-05-09
Płachta Krzysztof 50 000 (12 000) 0,78 (0,06) 50 000 (12 000) 0,56 (0,08) 2011-05-09
Meler Agnieszka 4 132 0,07 (0,01) 4 132 0,04 2011-05-09
Meler Agnieszka 4 132 0,06 4 132 0,04 2011-05-09
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 737 142 (342) 64,43 (-6,37) 6 237 142 (342) 75,14 (-5,05) 2010-12-31
Bosiacka Adriana 605 0,01 (0,01) 605 0,00 2010-11-23
Bosiacka Adriana 605 0,00 605 0,00 2010-11-23
Luks Krzysztof 1 706 0,02 1 706 0,01 (-0,01) 2010-11-15
Luks Krzysztof 1 706 0,02 1 706 0,02 2010-11-15
Czerniewski Paweł 7 834 0,13 (0,01) 7 834 0,09 (0,01) 2010-11-15
Czerniewski Paweł 7 834 (-466) 0,12 (-0,02) 7 834 (-466) 0,08 (-0,02) 2010-11-15
Czerniewski Paweł 8 300 0,14 8 300 0,10 2010-09-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 736 800 70,80 (6,38) 6 236 800 80,19 (5,05) 2010-05-21
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 736 800 (-415 200) 64,42 (-13,58) 6 236 800 (-415 200) 75,14 (-9,85) 2010-05-21
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 4 152 000 78,00 (-0,67) 6 652 000 84,99 (-0,54) 2010-04-28
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 152 000 (-60 000) 78,67 (-1,14) 6 652 000 (-60 000) 85,53 (-0,77) 2009-11-17
Płachta Krzysztof 38 000 0,72 (0,07) 38 000 0,48 (0,03) 2009-11-04
Płachta Krzysztof 38 000 0,65 38 000 0,45 2009-11-04
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 212 000 (-38 000) 79,81 (-5,18) 6 712 000 (-38 000) 86,30 (-3,70) 2009-11-04
Przyklang, Iwar Jan 525 000 9,94 (0,89) 525 000 6,75 (0,43) 2009-11-03
Przyklang, Iwar Jan 525 000 9,05 (0,83) 525 000 6,32 (0,41) 2009-11-03
Przyklang, Iwar Jan 525 000 8,22 525 000 5,91 2009-11-03
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 250 000 84,99 (4,46) 6 750 000 90,00 (3,21) 2008-06-26
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 250 000 80,53 6 750 000 86,79 2008-06-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2021-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2020-12-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-12-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2018-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.