2,8300 zł
1,43% 0,0400 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Komunikaty spółki - TRANSPOL

Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.08.2020 r. wraz z projektami uchwał
Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019
Wyniki finansowe
Nabycie akcji własnych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 5/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku
Ustalenie warunków programu nabywania akcji własnych Emitenta
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.