3,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Akcjonariat - QUERCUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 190 622 931,12 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 58 834 238 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 355 794
Liczba głosów na WZA: 58 834 238 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,89%
Kapitał akcyjny: 5 883 423,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 355 794
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,89%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,11%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 (21,62%) 12 722 654 (21,62%) 2014-12-11 -
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 410 078 (17,69%) 10 410 078 (17,69%) 2020-11-10 -
Q1 FIZ 5 900 000 (10,02%) 5 900 000 (10,02%) 2013-05-29 -
NN OFE portfel 5 220 659 (8,87%) 5 220 659 (8,87%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, KTY, MDG, EAT, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, ERB, LTS, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, MOC, CPR, DAT, TIM, CTX, ABE, KGL, HUG, AML, MCR, PKN, CMP, BBD
Betplay International sp. z o.o. 5 102 403 (8,67%) 5 102 403 (8,67%) 2021-03-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A5 - subskrypcja prywatna 1 052 895
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-21
2016-10-17
seria A6 - subskrypcja prywatna 535 348
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-21
2016-10-17
seria A - akcje założycielskie 2007-08-21 42 700 000
0,10 42 700 000
4 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-10
seria B1 2008-01-10 6 055 000
0,10 60 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
2011-03-30
seria B 2008-01-10 11 245 000
0,10 53 945 000
5 394 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-09 10 000 000
8 000 000,00
0,10 0,80 70 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-09
2008-07-21
2011-03-30
podział akcji serii A i B wyodrębnienie akcji serii A1 i B1 2010-04-30
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-08
2011-03-30
seria C1 - subskrypcja prywatna 2010-06-29 1 047 246
0,10 71 047 246
7 104 724,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-28
2011-03-30
podział akcji serii B wyodrębnienie akcji serii B3 - 2230000 2011-04-27
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
podział akcji serii A i B wyodrębnienie akcji serii A2 - 25000, serii B4 - 2000000 2012-04-25
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


wyodrębnienie akcji serii A4, B6 i B7 2014-09-03
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C, C1 2014-09-03 -4 430 000
0,10 66 617 246
6 661 724,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-09-02 -3 225 673
0,10 63 391 573
6 339 157,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-10-25 -3 136 214
0,10 60 255 359
6 025 535,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-13
zmiana oznaczenia akcji: seria A8-A21 2017-04-27
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-28 -2 981 578
0,10 57 273 781
5 727 378,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-31 2 057 330
0,10 55 216 451
5 521 645,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-10
seria D - subskrypcja prywatna 2020-08-31 5 500 000
23 100 000,00
0,10 4,20 60 716 451
6 071 645,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A19 i B 2021-09-30 -1 882 213
0,10 58 834 238
5 883 423,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA 0 0,00 0 0,00 2021-11-17
Betplay International sp. z o.o. 5 102 403 8,40 5 102 403 8,67 2021-03-24
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 410 078 18,85 (1,71) 10 410 078 18,85 (1,16) 2020-11-10
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 410 078 (-581 537) 17,14 (-1,10) 10 410 078 (-581 537) 17,69 (-1,50) 2020-11-10
NN OFE portfel 5 220 659 9,11 (-0,34) 5 220 659 9,11 (-0,34) 2018-12-31
NN OFE portfel 5 220 659 9,45 (0,85) 5 220 659 9,45 (0,59) 2018-12-31
NN OFE portfel 5 220 659 (20 659) 8,60 (-0,48) 5 220 659 (20 659) 8,86 (-0,22) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 301 851 (851) 0,52 (-0,01) 301 851 (851) 0,52 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 2 135 623 (3 623) 3,73 (0,01) 2 135 623 (3 623) 3,73 (0,01) 2018-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 115 161 (-930 000) 0,20 (-1,63) 115 161 (-930 000) 0,20 (-1,63) 2018-06-30
Santander TFI SA 0 (-496 361) 0,00 (-0,87) 0 (-496 361) 0,00 (-0,87) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 1 045 161 1,83 1 045 161 1,83 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 496 361 0,87 496 361 0,87 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 661 109 1,15 661 109 1,15 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 33 846 0,06 33 846 0,06 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 301 000 0,53 301 000 0,53 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 70 661 0,12 70 661 0,12 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 132 000 3,72 2 132 000 3,72 2017-12-31
Quercus TFI SA 0 (-2 981 578) 0,00 (-4,95) 0 (-2 981 578) 0,00 2017-11-22
Quercus TFI SA 2 981 578 4,95 (4,95) 2 981 578 0,00 2017-06-27
NN OFE ZWZ 5 200 000 (-308 000) 9,08 (-0,54) 5 200 000 (-308 000) 9,08 (-0,54) 2017-05-04
NN OFE portfel 5 508 000 9,62 (0,48) 5 508 000 9,62 2016-12-31
NN OFE portfel 5 508 000 (-306 209) 9,14 (-0,03) 5 508 000 (-306 209) 9,62 (-0,03) 2016-12-31
Quercus TFI SA 0 (-3 136 214) 0,00 (-4,95) 0 (-3 136 214) 0,00 2016-12-13
NN OFE SA-P 2016 5 814 209 9,17 (-0,48) 5 814 209 9,65 2016-08-09
NN OFE SA-P 2016 5 814 209 (-332 981) 9,65 (-0,05) 5 814 209 (-332 981) 9,65 (-0,05) 2016-08-09
Quercus TFI SA 3 136 214 4,95 (4,95) 3 136 214 0,00 2016-06-24
Quercus TFI SA 0 (-3 225 673) 0,00 (-4,84) 0 (-3 225 673) 0,00 2015-10-06
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 991 615 18,24 (-0,95) 10 991 615 19,19 2015-08-31
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 991 615 19,19 (-0,72) 10 991 615 19,19 (-0,72) 2015-08-31
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 991 615 (17 300) 19,91 (3,44) 10 991 615 (17 300) 19,91 (2,60) 2015-08-31
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 974 315 (-17 300) 16,47 (-0,87) 10 974 315 (-17 300) 17,31 (-0,93) 2015-08-31
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 991 615 (17 300) 17,34 (0,87) 10 991 615 (17 300) 18,24 (0,93) 2015-08-31
Quercus TFI SA 3 225 673 (-3 429 327) 4,84 (-5,14) 3 225 673 (-3 429 327) 0,00 2015-06-26
Buczek Sebastian wraz z Rokicka-Buczek SKA 10 974 315 16,47 10 974 315 17,31 (0,84) 2015-06-25
Buczek Sebastian 10 974 315 (-6 655 000) 16,47 (-9,99) 10 974 315 (-6 655 000) 16,47 (-9,99) 2015-05-06
Quercus TFI SA 6 655 000 9,98 (9,98) 6 655 000 0,00 2015-05-04
Buczek Sebastian wraz z Goldfinch 5 sp. z o.o. SKA 17 629 315 (-5 907 976) 26,46 (-6,66) 17 629 315 (-5 907 976) 26,46 (-6,66) 2015-04-21
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 20,07 (-1,04) 12 722 654 21,11 (-1,10) 2014-12-11
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 21,11 (-1,10) 12 722 654 22,21 2014-12-11
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 22,21 (-0,83) 12 722 654 22,21 (-0,83) 2014-12-11
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 23,04 (2,09) 12 722 654 23,04 (1,42) 2014-12-11
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 20,95 (1,86) 12 722 654 21,62 (2,53) 2014-12-11
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 (3 000) 19,09 (-0,97) 12 722 654 (3 000) 19,09 (-0,97) 2014-12-11
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 719 654 20,06 (0,97) 12 719 654 20,06 (0,97) 2014-12-11
Głowacki Jakub wraz z Alamsen Investments Ltd. 12 719 654 (-787 136) 19,09 (0,08) 12 719 654 (-787 136) 19,09 (0,08) 2014-12-01
Quercus TFI SA 0 (-4 430 000) 0,00 (-6,23) 0 (-4 430 000) 0,00 2014-09-17
Cieślik Jerzy 1 281 540 (31 540) 1,00 (-0,78) 1 281 540 (31 540) 1,00 (-0,78) 2014-06-27
Płuska Piotr 1 124 589 (3 633) 1,00 (-0,57) 1 124 589 (3 633) 1,00 (-0,68) 2014-06-24
Quercus TFI SA 4 430 000 (1 074 696) 6,23 (1,51) 4 430 000 (1 074 696) 0,00 2014-06-18
Płuska Piotr 1 120 956 (-37 411) 1,57 (-0,06) 1 120 956 (-37 411) 1,68 (0,05) 2014-06-18
Paderewski Artur 2 720 077 (-93 529) 2,99 (-0,97) 2 720 077 (-93 529) 4,00 (0,04) 2014-06-18
Cichoń Paweł 1 988 549 (-93 529) 2,00 (-0,93) 1 988 549 (-93 529) 2,00 (-0,93) 2014-06-18
Paderewski Artur 2 813 606 (-89 235) 3,96 (-0,18) 2 813 606 (-89 235) 3,96 (-0,18) 2014-06-17
Quercus TFI SA 3 355 304 (-244 696) 4,72 (-0,34) 3 355 304 (-244 696) 0,00 2014-06-16
Płuska Piotr 1 158 367 (-41 633) 1,63 (-0,05) 1 158 367 (-41 633) 1,63 (-0,05) 2014-06-16
Cichoń Paweł 2 082 078 (-18 019) 2,93 (-0,02) 2 082 078 (-18 019) 2,93 (-0,02) 2014-06-16
Buczek Sebastian 23 537 291 (5 907 976) 33,12 (8,31) 23 537 291 (5 907 976) 33,12 (8,31) 2014-06-16
Buczek Sebastian 17 629 315 24,81 (-1,65) 17 629 315 24,81 (-1,65) 2014-06-16
Buczek Sebastian 17 629 315 (-6 078 785) 26,46 (-6,90) 17 629 315 (-6 078 785) 26,46 (-6,90) 2014-06-16
Quercus TFI SA 3 600 000 5,06 3 600 000 0,00 2014-06-15
NN OFE WZA 6 147 190 (1 373 480) 9,70 (2,99) 6 147 190 (1 373 480) 9,70 (2,99) 2014-04-27
Buczek Sebastian 23 708 100 (2 963) 33,36 23 708 100 (2 963) 33,36 2014-01-02
NN OFE 4 773 710 6,71 (-0,45) 4 773 710 6,71 (-0,45) 2013-11-12
NN OFE 4 773 710 7,16 4 773 710 7,16 2013-11-12
Q1 FIZ 5 900 000 9,31 (-0,48) 5 900 000 9,31 (-0,99) 2013-05-29
Q1 FIZ 5 900 000 9,79 (-0,51) 5 900 000 10,30 2013-05-29
Q1 FIZ 5 900 000 10,30 (-0,39) 5 900 000 10,30 (-0,39) 2013-05-29
Q1 FIZ 5 900 000 10,69 (0,97) 5 900 000 10,69 (0,67) 2013-05-29
Q1 FIZ 5 900 000 9,72 5 900 000 10,02 2013-05-29
Buczek Sebastian 23 705 137 (-100 000) 33,36 (-0,14) 23 705 137 (-100 000) 33,36 (-0,14) 2013-03-13
Cichoń Paweł 2 100 097 (-300 000) 2,95 (-0,42) 2 100 097 (-300 000) 2,95 (-0,42) 2012-03-31
Cichoń Paweł 2 400 097 (262 097) 3,37 (0,37) 2 400 097 (262 097) 3,37 (0,37) 2011-09-30
Buczek Sebastian 23 805 137 (-2 000 000) 33,50 (-2,82) 23 805 137 (-2 000 000) 33,50 (-2,82) 2011-08-19
Cichoń Paweł 2 138 000 (-300 000) 3,00 (-0,48) 2 138 000 (-300 000) 3,00 (-0,48) 2011-05-20
Buczek Sebastian 25 805 137 (-2 790 000) 36,32 (-3,92) 25 805 137 (-2 790 000) 36,32 (-3,92) 2011-05-18
Buczek Sebastian 28 595 137 (-15 437) 40,24 (-0,63) 28 595 137 (-15 437) 40,24 (-0,63) 2010-12-17
Głowacki Jakub 13 506 790 (-104 318) 19,01 (-0,14) 13 506 790 (-104 318) 19,01 (-0,14) 2010-12-06
Głowacki Jakub 13 611 108 19,15 (-1,28) 13 611 108 19,15 (-1,28) 2010-12-06
Głowacki Jakub 13 611 108 (479 318) 20,43 (1,68) 13 611 108 (479 318) 20,43 (1,68) 2010-12-06
Buczek Sebastian 28 610 574 40,87 (0,61) 28 610 574 40,87 (0,61) 2010-07-16
Buczek Sebastian 28 610 574 (-15 370) 40,26 (-0,63) 28 610 574 (-15 370) 40,26 (-0,63) 2010-07-16
Buczek Sebastian 28 625 944 (-10 955) 40,89 (-0,01) 28 625 944 (-10 955) 40,89 (-0,01) 2010-07-01
Cichoń Paweł 2 438 000 3,48 (0,05) 2 438 000 3,48 (0,05) 2010-03-31
Cichoń Paweł 2 438 000 (-77 000) 3,43 (-0,16) 2 438 000 (-77 000) 3,43 (-0,16) 2010-03-31
Buczek Sebastian 28 636 899 (-180 000) 40,90 (-0,26) 28 636 899 (-180 000) 40,90 (-0,26) 2010-03-31
Buczek Sebastian 28 816 899 (-42 923) 41,16 (-0,06) 28 816 899 (-42 923) 41,16 (-0,06) 2010-02-12
Cichoń Paweł 2 515 000 (-185 000) 3,59 (-0,26) 2 515 000 (-185 000) 3,59 (-0,26) 2010-01-07
Buczek Sebastian 28 859 822 (330 000) 41,22 (0,47) 28 859 822 (330 000) 41,22 (0,47) 2009-09-23
Płuska Piotr 1 200 000 1,68 (-0,03) 1 200 000 1,68 (-0,03) 2009-06-30
Płuska Piotr 1 200 000 1,71 1 200 000 1,71 2009-06-30
Paderewski Artur 2 902 841 4,14 (0,06) 2 902 841 4,14 (0,06) 2009-06-30
Paderewski Artur 2 902 841 4,08 2 902 841 4,08 2009-06-30
Lubianiec Jerzy 600 000 0,85 (0,85) 600 000 0,85 (0,85) 2009-06-30
Lubianiec Jerzy 600 000 0,00 600 000 0,00 2009-06-30
Dębski Wiesław 10 000 0,01 10 000 0,01 2009-06-30
Dębski Wiesław 10 000 (-11 000) 0,01 (0,01) 10 000 (-11 000) 0,01 (0,01) 2009-06-30
Dębski Wiesław 21 000 0,00 21 000 0,00 2009-06-30
Cieślik Jerzy 1 250 000 1,78 (0,03) 1 250 000 1,78 (0,03) 2009-06-30
Cieślik Jerzy 1 250 000 (-125 000) 1,75 (-0,18) 1 250 000 (-125 000) 1,75 (-0,18) 2009-06-30
Cieślik Jerzy 1 375 000 1,93 1 375 000 1,93 2009-06-30
Cichoń Paweł 2 700 000 3,85 2 700 000 3,85 2009-06-30
Buczek Sebastian 28 529 822 (205 000) 40,75 (0,29) 28 529 822 (205 000) 40,75 (0,29) 2009-04-09
Buczek Sebastian 28 324 822 (50 000) 40,46 (0,07) 28 324 822 (50 000) 40,46 (0,07) 2008-10-27
Głowacki Jakub 13 131 790 18,75 (0,27) 13 131 790 18,75 (0,27) 2008-10-24
Głowacki Jakub 13 131 790 (23 398) 18,48 (-0,24) 13 131 790 (23 398) 18,48 (-0,24) 2008-10-24
Buczek Sebastian 28 274 822 (34 518) 40,39 (0,05) 28 274 822 (34 518) 40,39 (0,05) 2008-10-17
Głowacki Jakub 13 108 392 (28 971) 18,72 (0,04) 13 108 392 (28 971) 18,72 (0,04) 2008-10-14
Buczek Sebastian 28 240 304 (20 482) 40,34 (0,34) 28 240 304 (20 482) 40,34 (0,34) 2008-10-14
Głowacki Jakub 13 079 421 (36 239) 18,68 (0,05) 13 079 421 (36 239) 18,68 (0,05) 2008-09-18
Buczek Sebastian 28 219 822 40,00 (-0,31) 28 219 822 40,00 (-0,31) 2008-09-18
Głowacki Jakub 13 043 182 18,63 13 043 182 18,63 2008-07-21
Buczek Sebastian 28 219 822 (63 000) 40,31 (0,09) 28 219 822 (63 000) 40,31 (0,09) 2007-09-18
Buczek Sebastian 28 156 822 40,22 28 156 822 40,22 2007-08-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2022-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2021-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2021-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2013-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2011-05-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.