4,1700 zł
2,71% 0,1100 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Komunikaty spółki - QUERCUS

Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających w transakcji nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Komunikat spółki: QUERCUS TFI S.A.
Powstanie obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Komunikat spółki: QUERCUS TFI S.A.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.