Akcjonariat - PEKABEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 292 498 525,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 24 579 708 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 508 605
Liczba głosów na WZA: 24 579 708 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,44%
Kapitał akcyjny: 24 579 708,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 508 605
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,44%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,56%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 (41,56%) 10 214 544 (41,56%) 2015-07-29 VRB
Pekabex Wykup Managerski SA 3 826 248 (15,57%) 3 826 248 (15,57%) 2015-06-09 -
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 (12,04%) 2 958 170 (12,04%) 2018-06-20 WHH
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 (8,67%) 2 130 578 (8,67%) 2015-06-09 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 (5,61%) 1 379 065 (5,61%) 2019-04-04 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, RBW, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, MON, TOR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 210 884
0,00
1,00 0,00 24 579 708
24 579 708,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-06-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 155 800
0,00
1,00 0,00 24 368 824
24 368 824,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-26
I emisja - przekształcenie PP w SA 1991-11-15 1 086 000
10,00 1 086 000
10 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1991-12-30
1999-09-09
obniżenie kapitału 1995-09-12
2,00 1 086 000
2 172 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-19
II emisja - prawo poboru 1997-09-10 543 000
3 258 000,00
2,00 6,00 1 629 000
3 258 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-11-19
1999-09-09
III emisja - prawo poboru 2:1 1998-05-29 501 239
3 759 292,50
2,00 7,50 2 130 239
4 260 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1999-03-03
1999-09-09
V emisja - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2014-05-16 170 000 001
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A 2014-05-16 0
0,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
scalenie akcji 100:1 2014-05-16 0
0,00
1,00 0,00 21 213 024
21 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2015-01-21 3 000 000
30 000 000,00
1,00 10,00 24 213 024
24 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-09
2015-07-29
2015-08-18
seria C - za warranty subskrypcyjne 2016-10-11 726 391
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 24 790 592 (421 768) 0 24 790 592 (421 768) 0 2019-06-17
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 5,66 (0,10) 1 379 065 5,66 (0,10) 2019-04-04
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 (619 065) 5,56 (2,45) 1 379 065 (619 065) 5,56 (2,45) 2019-04-04
OFE Pocztylion portfel 398 336 (298 336) 1,63 (1,22) 398 336 (298 336) 1,63 (1,22) 2018-12-31
NN OFE portfel 760 000 (-3 000) 3,11 (-0,04) 760 000 (-3 000) 3,11 (-0,04) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 119 067 (498 067) 4,59 (2,02) 1 119 067 (498 067) 4,59 (2,02) 2018-12-31
Ogółem 24 368 824 0 24 368 824 0 2018-09-26
Ogółem 24 368 824 (155 800) 0 24 368 824 (155 800) 0 2018-08-12
Santander TFI SA portfele 253 186 (-486 109) 1,04 (-2,01) 253 186 (-486 109) 1,04 (-2,01) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 177 146 (-234 367) 0,73 (-0,97) 177 146 (-234 367) 0,73 (-0,97) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 121 736 0,50 121 736 0,50 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 363 (-174 374) 0,00 (-0,72) 363 (-174 374) 0,00 (-0,72) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 5 (-4 995) 0,00 (-0,02) 5 (-4 995) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 109 268 (38 750) 0,45 (0,16) 109 268 (38 750) 0,45 (0,16) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 64 (-172) 0,00 64 (-172) 0,00 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 069 965 (-136 651) 4,39 (-0,59) 1 069 965 (-136 651) 4,39 (-0,59) 2018-06-30
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 12,22 (0,08) 2 958 170 12,22 (0,08) 2018-06-20
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 12,14 (0,21) 2 958 170 12,14 (0,21) 2018-06-20
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 (119 512) 11,93 (-1,45) 2 958 170 (119 512) 11,93 (-1,45) 2018-06-20
Santander TFI SA portfele 739 295 3,05 739 295 3,05 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 411 513 1,70 411 513 1,70 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 100 000 0,41 100 000 0,41 2017-12-31
NN OFE portfel 763 000 3,15 763 000 3,15 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 121 736 0,50 121 736 0,50 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 174 737 0,72 174 737 0,72 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 5 000 0,02 5 000 0,02 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 70 518 0,29 70 518 0,29 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 236 0,00 236 0,00 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 621 000 2,57 621 000 2,57 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 206 616 4,98 1 206 616 4,98 2017-12-31
Grassalen Investments Ltd. 1 221 376 5,04 (0,03) 1 221 376 5,04 (0,03) 2016-10-07
Grassalen Investments Ltd. 1 221 376 5,01 (0,08) 1 221 376 5,01 (0,08) 2016-10-07
Grassalen Investments Ltd. 1 221 376 (119 512) 4,93 (0,38) 1 221 376 (119 512) 4,93 (0,38) 2016-10-07
Grassalen Investments Ltd. 1 101 864 (-100 000) 4,55 (-1,11) 1 101 864 (-100 000) 4,55 (-1,11) 2015-08-03
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 42,18 (0,26) 10 214 544 42,18 (0,26) 2015-07-29
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 41,92 (0,72) 10 214 544 41,92 (0,72) 2015-07-29
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 41,20 10 214 544 41,20 2015-07-29
Ogółem 24 213 024 (3 000 000) 0 24 213 024 (3 000 000) 0 2015-07-08
Sovereign Capital SA 1 144 715 5,39 (0,67) 1 144 715 5,39 (0,67) 2015-06-09
Sovereign Capital SA 1 144 715 4,72 1 144 715 4,72 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski SA 3 826 248 18,03 (2,23) 3 826 248 18,03 (2,23) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski SA 3 826 248 15,80 (0,10) 3 826 248 15,80 (0,10) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski SA 3 826 248 15,70 (0,27) 3 826 248 15,70 (0,27) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski SA 3 826 248 15,43 3 826 248 15,43 2015-06-09
Grassalen Investments Ltd. 1 201 864 5,66 (0,70) 1 201 864 5,66 (0,70) 2015-06-09
Grassalen Investments Ltd. 1 201 864 4,96 1 201 864 4,96 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 8,59 (-1,45) 2 130 578 8,59 (-1,45) 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 10,04 (1,25) 2 130 578 10,04 (1,25) 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 8,79 (0,05) 2 130 578 8,79 (0,05) 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 8,74 2 130 578 8,74 2015-06-09
Cantorelle Ltd. 2 838 658 13,38 (1,66) 2 838 658 13,38 (1,66) 2015-06-09
Cantorelle Ltd. 2 838 658 11,72 2 838 658 11,72 2015-06-09
Ogółem 21 213 024 (19 082 785) 0 21 213 024 (19 082 785) 0 2014-08-28
Łaba Bartłomiej 110 000 0,51 (-4,65) 110 000 0,51 (-4,65) 2005-06-27
Łaba Bartłomiej 110 000 5,16 110 000 5,16 2005-06-27
Matysiak Maciej 197 442 9,26 (8,33) 197 442 9,26 (8,33) 2005-06-24
Matysiak Maciej 197 442 0,93 197 442 0,93 2005-06-24
Bibrowski Robert 111 790 5,24 (4,72) 111 790 5,24 (4,72) 2005-05-30
Bibrowski Robert 111 790 0,52 111 790 0,52 2005-05-30
Ziemski Janusz 0 (-108 800) 0,00 (-5,10) 0 (-108 800) 0,00 (-5,10) 2005-04-18
Siołak Dariusz 116 163 5,45 (4,91) 116 163 5,45 (4,91) 2005-03-23
Siołak Dariusz 116 163 0,54 116 163 0,54 2005-03-23
Ziemski Janusz 108 800 5,10 108 800 5,10 2005-03-21
BBI Development SA 0 (-141 501) 0,00 (-8,69) 0 (-141 501) 0,00 (-8,69) 2004-12-01
Perka Leon 16 706 (-194 479) 0,78 (-9,13) 16 706 (-194 479) 0,78 (-9,13) 2004-06-04
Kaczmarek Karol 93 256 (-117 929) 4,37 (-5,54) 93 256 (-117 929) 4,37 (-5,54) 2004-05-10
Rudnicki Krzysztof 80 000 (-131 185) 3,75 (-6,16) 80 000 (-131 185) 3,75 (-6,16) 2004-04-27
Kaczmarek Tomasz 0 (-211 185) 0,00 (-9,91) 0 (-211 185) 0,00 (-9,91) 2003-11-06
Jupiter SA 0 (-1 055 926) 0,00 (-49,57) 0 (-1 055 926) 0,00 (-49,57) 2003-06-09
Rudnicki Krzysztof 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Perka Leon 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Kowalski Szczepan 106 399 (-104 786) 0,50 (-9,41) 106 399 (-104 786) 0,50 (-9,41) 2003-06-04
Kowalski Szczepan 211 185 (104 786) 9,91 (4,92) 211 185 (104 786) 9,91 (4,92) 2003-06-04
Kowalski Szczepan 106 399 4,99 106 399 4,99 2003-06-04
Kaczmarek Tomasz 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Kaczmarek Karol 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Cemet SA 212 900 9,99 (8,99) 212 900 9,99 (8,99) 2003-04-28
Cemet SA 212 900 (62 900) 1,00 (-6,04) 212 900 (62 900) 1,00 (-6,04) 2003-04-28
Jupiter SA 1 055 926 (-1 158) 49,57 (-0,05) 1 055 926 (-1 158) 49,57 (-0,05) 2001-05-10
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 104 300 (-7 176) 4,90 (-0,33) 104 300 (-7 176) 4,90 (-0,33) 2000-04-10
Jupiter SA 1 057 084 49,62 1 057 084 49,62 2000-03-31
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 111 476 (946) 5,23 (-1,56) 111 476 (946) 5,23 (-1,56) 1999-05-27
Ogółem 2 130 239 (501 239) 0 2 130 239 (501 239) 0 1999-03-03
Cemet SA 150 000 7,04 150 000 7,04 1999-03-03
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 110 530 (459) 6,79 (0,03) 110 530 (459) 6,79 (0,03) 1998-06-01
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 110 071 (8 545) 6,76 (0,53) 110 071 (8 545) 6,76 (0,53) 1998-05-29
Skarb Państwa 273 765 12,85 (11,56) 273 765 12,85 (11,56) 1998-02-02
Skarb Państwa 273 765 1,29 (-15,52) 273 765 1,29 (-15,52) 1998-02-02
Skarb Państwa 273 765 16,81 273 765 16,81 1998-02-02
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 101 526 6,23 101 526 6,23 1998-02-02
BBI Development SA 141 501 8,69 (2,05) 141 501 8,69 (2,05) 1998-02-02
BBI Development SA 141 501 6,64 141 501 6,64 1998-02-02
Ogółem 1 629 000 0 1 629 000 0 1997-11-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2017-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.