Akcjonariat - PEKABEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 325 227 307,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 24 826 512 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 272 983
Liczba głosów na WZA: 24 826 512 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,57%
Kapitał akcyjny: 24 826 512,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 272 983
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
STE sp. z o.o. pośrednio kontrolowana przez Macieja Grabskiego 10 474 235 (42,18%) 10 474 235 (42,18%) 2022-01-26 -
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 (11,91%) 2 958 170 (11,91%) 2018-06-20 WHH
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 (8,58%) 2 130 578 (8,58%) 2015-06-09 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ 1 710 000 (6,88%) 1 710 000 (6,88%) 2022-06-23 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, DAT, ACG, CMR, AGO, PKO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, MOC, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, OND, MIL, CTX, PEP, APR, BDX, PKN, ACP, PKP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, VRC, ERB, LTS, PEO, VRG, HUG, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 246 804
1,00 24 826 512
24 826 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-31
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 210 884
1,00 24 579 708
24 579 708,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-06-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 155 800
1,00 24 368 824
24 368 824,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-26
I emisja - przekształcenie PP w SA 1991-11-15 1 086 000
10,00 1 086 000
10 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1991-12-30
1999-09-09
obniżenie kapitału 1995-09-12
2,00 1 086 000
2 172 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-19
II emisja - prawo poboru 1997-09-10 543 000
3 258 000,00
2,00 6,00 1 629 000
3 258 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-11-19
1999-09-09
III emisja - prawo poboru 2:1 1998-05-29 501 239
3 759 292,50
2,00 7,50 2 130 239
4 260 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1999-03-03
1999-09-09
V emisja - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2014-05-16 170 000 001
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 100:1 2014-05-16
1,00 21 213 024
21 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
renumeracja akcji: seria A 2014-05-16
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2015-01-21 3 000 000
30 000 000,00
1,00 10,00 24 213 024
24 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-09
2015-07-29
2015-08-18
seria C - za warranty subskrypcyjne 2016-10-11 726 391
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
STE sp. z o.o. pośrednio kontrolowana przez Macieja Grabskiego 9 784 585 39,40 9 784 585 39,40 2021-02-03
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 704 363 (-9 784 585) 2,84 (-39,16) 704 363 (-9 784 585) 2,84 (-39,16) 2020-12-23
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, wraz z STE sp. z o.o. 10 488 948 (274 404) 42,00 (-0,18) 10 488 948 (274 404) 42,00 (-0,18) 2020-12-17
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 5,66 (0,05) 1 379 065 5,66 (0,05) 2019-04-04
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 5,61 (0,06) 1 379 065 5,61 (0,06) 2019-04-04
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 (619 065) 5,55 (2,44) 1 379 065 (619 065) 5,55 (2,44) 2019-04-04
NN OFE portfel 760 000 (-3 000) 3,11 (-0,04) 760 000 (-3 000) 3,11 (-0,04) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 119 067 (498 067) 4,59 (2,02) 1 119 067 (498 067) 4,59 (2,02) 2018-12-31
Santander TFI SA portfele 253 186 (-486 109) 1,04 (-2,01) 253 186 (-486 109) 1,04 (-2,01) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 177 146 (-234 367) 0,73 (-0,97) 177 146 (-234 367) 0,73 (-0,97) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 121 736 0,50 121 736 0,50 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 363 (-174 374) 0,00 (-0,72) 363 (-174 374) 0,00 (-0,72) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 5 (-4 995) 0,00 (-0,02) 5 (-4 995) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 109 268 (38 750) 0,45 (0,16) 109 268 (38 750) 0,45 (0,16) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 069 965 (-136 651) 4,39 (-0,59) 1 069 965 (-136 651) 4,39 (-0,59) 2018-06-30
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 12,22 (0,08) 2 958 170 12,22 (0,08) 2018-06-20
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 12,14 (0,10) 2 958 170 12,14 (0,10) 2018-06-20
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 (119 512) 12,04 (-1,34) 2 958 170 (119 512) 12,04 (-1,34) 2018-06-20
Santander TFI SA portfele 739 295 3,05 739 295 3,05 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 411 513 1,70 411 513 1,70 2017-12-31
NN OFE portfel 763 000 3,15 763 000 3,15 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 121 736 0,50 121 736 0,50 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 174 737 0,72 174 737 0,72 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 5 000 0,02 5 000 0,02 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 70 518 0,29 70 518 0,29 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 621 000 2,57 621 000 2,57 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 206 616 4,98 1 206 616 4,98 2017-12-31
Grassalen Investments Ltd. 1 221 376 5,04 (0,03) 1 221 376 5,04 (0,03) 2016-10-07
Grassalen Investments Ltd. 1 221 376 5,01 (0,08) 1 221 376 5,01 (0,08) 2016-10-07
Grassalen Investments Ltd. 1 221 376 (119 512) 4,93 (0,38) 1 221 376 (119 512) 4,93 (0,38) 2016-10-07
Grassalen Investments Ltd. 1 101 864 (-100 000) 4,55 (-0,41) 1 101 864 (-100 000) 4,55 (-0,41) 2015-08-03
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 42,18 (0,26) 10 214 544 42,18 (0,26) 2015-07-29
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 41,92 (0,36) 10 214 544 41,92 (0,36) 2015-07-29
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 41,56 (0,42) 10 214 544 41,56 (0,42) 2015-07-29
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 (-274 404) 41,14 (-1,11) 10 214 544 (-274 404) 41,14 (-1,11) 2015-07-29
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 488 948 42,25 10 488 948 42,25 2015-07-29
Sovereign Capital SA 1 144 715 5,39 (0,67) 1 144 715 5,39 (0,67) 2015-06-09
Sovereign Capital SA 1 144 715 4,72 1 144 715 4,72 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. 3 826 248 15,57 (0,16) 3 826 248 15,57 (0,16) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. 3 826 248 (3 500 000) 15,41 (14,41) 3 826 248 (3 500 000) 15,41 (0,41) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. 326 248 (-3 500 000) 1,00 (-17,03) 326 248 (-3 500 000) 15,00 (-3,03) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. 3 826 248 18,03 (2,23) 3 826 248 18,03 (2,23) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. 3 826 248 15,80 (0,10) 3 826 248 15,80 (0,10) 2015-06-09
Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. 3 826 248 15,70 3 826 248 15,70 2015-06-09
Opoka II FIZ w likwidacji 9 784 585 46,12 (6,12) 9 784 585 46,12 (6,12) 2015-06-09
Opoka II FIZ w likwidacji 9 784 585 40,00 9 784 585 40,00 2015-06-09
Grassalen Investments Ltd. 1 201 864 4,96 (-0,70) 1 201 864 4,96 (-0,70) 2015-06-09
Grassalen Investments Ltd. 1 201 864 5,66 1 201 864 5,66 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 10,04 (1,25) 2 130 578 10,04 (1,25) 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 8,79 (0,05) 2 130 578 8,79 (0,05) 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 8,74 (0,07) 2 130 578 8,74 (0,07) 2015-06-09
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 8,67 2 130 578 8,67 2015-06-09
Cantorelle Ltd. 2 838 658 13,38 (1,66) 2 838 658 13,38 (1,66) 2015-06-09
Cantorelle Ltd. 2 838 658 11,72 2 838 658 11,72 2015-06-09
Łaba Bartłomiej 110 000 0,51 (-4,65) 110 000 0,51 (-4,65) 2005-06-27
Łaba Bartłomiej 110 000 5,16 110 000 5,16 2005-06-27
Matysiak Maciej 197 442 9,26 (8,33) 197 442 9,26 (8,33) 2005-06-24
Matysiak Maciej 197 442 0,93 197 442 0,93 2005-06-24
Bibrowski Robert 111 790 5,24 (4,72) 111 790 5,24 (4,72) 2005-05-30
Bibrowski Robert 111 790 0,52 111 790 0,52 2005-05-30
Ziemski Janusz 0 (-108 800) 0,00 (-5,10) 0 (-108 800) 0,00 (-5,10) 2005-04-18
Siołak Dariusz 116 163 5,45 (4,91) 116 163 5,45 (4,91) 2005-03-23
Siołak Dariusz 116 163 0,54 116 163 0,54 2005-03-23
Ziemski Janusz 108 800 5,10 108 800 5,10 2005-03-21
BBI Development SA 0 (-141 501) 0,00 (-6,64) 0 (-141 501) 0,00 (-6,64) 2004-12-01
Perka Leon 16 706 (-194 479) 0,78 (-9,13) 16 706 (-194 479) 0,78 (-9,13) 2004-06-04
Kaczmarek Karol 93 256 (-117 929) 4,37 (-5,54) 93 256 (-117 929) 4,37 (-5,54) 2004-05-10
Rudnicki Krzysztof 80 000 (-131 185) 3,75 (-6,16) 80 000 (-131 185) 3,75 (-6,16) 2004-04-27
Kaczmarek Tomasz 0 (-211 185) 0,00 (-9,91) 0 (-211 185) 0,00 (-9,91) 2003-11-06
Rudnicki Krzysztof 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Perka Leon 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Kowalski Szczepan 106 399 (-104 786) 0,50 (-9,41) 106 399 (-104 786) 0,50 (-9,41) 2003-06-04
Kowalski Szczepan 211 185 (104 786) 9,91 (4,92) 211 185 (104 786) 9,91 (4,92) 2003-06-04
Kowalski Szczepan 106 399 4,99 106 399 4,99 2003-06-04
Kaczmarek Tomasz 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Kaczmarek Karol 211 185 9,91 211 185 9,91 2003-06-04
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 104 300 (-7 176) 4,90 (-0,33) 104 300 (-7 176) 4,90 (-0,33) 2000-04-10
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 111 476 (946) 5,23 (-1,56) 111 476 (946) 5,23 (-1,56) 1999-05-27
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 110 530 (459) 6,79 (0,03) 110 530 (459) 6,79 (0,03) 1998-06-01
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 110 071 (8 545) 6,76 (0,53) 110 071 (8 545) 6,76 (0,53) 1998-05-29
Skarb Państwa 273 765 12,85 (11,56) 273 765 12,85 (11,56) 1998-02-02
Skarb Państwa 273 765 1,29 (-15,52) 273 765 1,29 (-15,52) 1998-02-02
Skarb Państwa 273 765 16,81 273 765 16,81 1998-02-02
Cichowski Andrzej ROLA Firma Handlowa 101 526 6,23 101 526 6,23 1998-02-02
BBI Development SA 141 501 6,64 (-2,05) 141 501 6,64 (-2,05) 1998-02-02
BBI Development SA 141 501 8,69 141 501 8,69 1998-02-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2022-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2021-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2021-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2020-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2020-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2017-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.