1,1700 zł
-19,31% -0,2800 zł
PC Guard SA (PCG)

Komunikaty spółki - PCGUARD

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „PC GUARD” SPÓŁKA AKCYJNA
„PC GUARD” S.A. (15/2017) – ZAKOŃCZENIE PROCESU SCALANIA AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
PC GUARD SA (14/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD KDPW UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARTOŚCI NOMINALEJ AKCJI SPÓŁKI.
Doręczenie Emitentowi postanowienia Sądu Rejestrowego dotyczącego rejestracji zmian w statucie Emitenta (w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.)
PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI „PC GUARD” S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ „PC GUARD” S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.
Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego oraz zawarcie umowy o uzupełnienie tak zwanych „resztówek scaleniowych".
REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE EMITENTA – SCALENIE AKCJI ORAZ KAPITAŁ DOCELOWY
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2016
Zmiana terminu dokonania korekt raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2016 RS oraz raportu okresowego rocznego za 2016 R
Korekta RB 5/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.