1,1700 zł
-19,31% -0,2800 zł
PC Guard SA (PCG)

Akcjonariat - PCGUARD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 889 771,13 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 615 189 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 272 096
Liczba głosów na WZA: 1 615 189 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,85%
Kapitał akcyjny: 30 688 591,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 272 096
Cena nominalna akcji: 19,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,85%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 83,15%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zaleńska Marta 106 832 (6,61%) 106 832 (6,61%) 2013-08-23 -
Radamol Ltd. 84 211 (5,21%) 84 211 (5,21%) 2011-09-01 -
Kleczkowski Piotr 81 053 (5,01%) 81 053 (5,01%) 2014-08-08 POL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2000-08-02 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-28
2000-08-02
2005-10-05
seria B - subskrypcja prywatna 2000-12-22 400 000
400 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-28
2000-12-22
2005-10-05
seria C - subskrypcja publiczna 2005-05-06 500 000
3 000 000,00
1,00 6,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-28
2005-09-28
2005-10-14
split 1:100 2006-12-15
0,01 100 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-08
2007-01-25
seria D - prawo poboru 1:10 2007-05-11 1 000 000 000
10 000 000,00
0,01 0,01 1 100 000 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-19
seria E - oferta menedżerska warranty serii A - uchylona 2008-06-27 100 000 000
1 000 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji - 100:1 2009-07-07
1,00 11 000 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-06
seria E - Calatrava Capital SA, FON SA, Atlantis SA zmieniona uchwałą WZA z 24.01.2011 2010-12-20 1 099 999
2 749 997,50
1,00 2,50 12 099 999
12 099 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-11
2011-05-31
seria F - Calatrava Capital SA, Navigator Capital sp. z o.o., za warranty subskrypcyjne serii A 2011-04-15 18 588 592
37 177 184,00
1,00 2,00 30 688 591
30 688 591,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-01
seria G - Calatrava Capital SA za warranty subskrypcyjne serii B 2011-07-01 8 250 000
16 500 000,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 19:1 2016-12-07
19,00 1 615 189
30 688 591,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-30
zmiana oznaczenia akcji: seria G 2016-12-07
19,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kleczkowski Piotr 1 540 000 5,01 1 540 000 5,01 2014-08-08
Magna Polonia SA Magna Inwestycje sp. z o.o. ska 0 (-5 056 094) 0,00 (-16,47) 0 (-5 056 094) 0,00 (-16,47) 2014-06-16
Magna Polonia SA Magna Inwestycje sp. z o.o. ska 5 056 094 (1 143 771) 16,47 (3,73) 5 056 094 (1 143 771) 16,47 (3,73) 2014-06-15
Narkiewicz Adam 1 257 893 (-280 344) 4,09 (-0,92) 1 257 893 (-280 344) 4,09 (-0,92) 2014-06-12
Narkiewicz Adam 1 538 237 (-1 151 368) 5,01 (-3,75) 1 538 237 (-1 151 368) 5,01 (-3,75) 2014-06-11
Magna Polonia SA Magna Inwestycje sp. z o.o. ska 3 912 323 (-890 771) 12,74 (-2,91) 3 912 323 (-890 771) 12,74 (-2,91) 2014-05-29
Magna Polonia SA Magna Inwestycje sp. z o.o. ska 4 803 094 (2 631 387) 15,65 (8,58) 4 803 094 (2 632 094) 15,65 (8,58) 2014-05-29
Magna Polonia SA poprzez Nueve 2 sp. z o.o. - XXVI - SKA 2 171 707 (441 707) 7,07 (1,44) 2 171 000 (441 000) 7,07 (1,44) 2014-04-03
Magna Polonia SA 1 730 000 (890 000) 5,63 (2,90) 1 730 000 (890 000) 5,63 (2,90) 2013-09-26
Magna Polonia SA 840 000 (-710 000) 2,73 (-2,32) 840 000 (-710 000) 2,73 (-2,32) 2013-09-06
Zaleńska Marta 2 029 807 (947 108) 6,61 (3,09) 2 029 807 (947 108) 6,61 (3,09) 2013-08-23
Magna Polonia SA 1 550 000 5,05 1 550 000 5,05 2013-08-14
Calatrava Capital SA 0 (-220 784) 0,00 (-0,71) 0 (-220 784) 0,00 (-0,71) 2013-08-05
Karmelita Piotr 1 496 472 (-131 475) 4,87 (-0,43) 1 496 472 (-131 475) 4,87 (-0,43) 2013-05-15
Karmelita Piotr 1 627 947 5,30 1 627 947 5,30 2013-04-26
Laneburg Industries Ltd. 1 527 947 (-100 000) 4,97 (-0,33) 1 527 947 (-100 000) 4,97 (-0,33) 2013-04-23
Wojda Patrick 1 402 388 (-300 000) 4,56 (-0,98) 1 402 388 (-300 000) 4,56 (-0,98) 2013-04-19
Wojda Patrick 1 702 388 (120 868) 5,54 (0,39) 1 702 388 (120 868) 5,54 (0,39) 2013-04-18
Laneburg Industries Ltd. 1 627 947 5,30 1 627 947 5,30 2013-04-15
Zaleńska Marta 1 082 699 (-618 735) 3,52 (-2,02) 1 082 699 (-618 735) 3,52 (-2,02) 2013-04-03
Narkiewicz Adam 2 689 605 (1 200 000) 8,76 (3,91) 2 689 605 (1 200 000) 8,76 (3,91) 2013-03-01
Narkiewicz Adam 1 489 605 4,85 1 489 605 4,85 2013-02-28
Urbański Krzysztof 53 000 0,17 53 000 0,17 2013-02-11
Calatrava Capital SA 220 784 0,71 (0,71) 220 784 0,71 (0,71) 2013-02-05
Calatrava Capital SA 0 (-844 721) 0,00 (-2,75) 0 (-844 721) 0,00 (-2,75) 2013-02-05
Wojda Patrick 1 581 520 (47 520) 5,15 (0,16) 1 581 520 (47 520) 5,15 (0,16) 2013-02-01
Wojda Patrick 1 534 000 4,99 1 534 000 4,99 2013-01-31
Calatrava Capital SA 844 721 (220 784) 2,75 (0,72) 844 721 (220 784) 2,75 (0,72) 2013-01-23
Calatrava Capital SA 623 937 (-150 000) 2,03 (-0,49) 623 937 (-150 000) 2,03 (-0,49) 2013-01-23
Calatrava Capital SA 773 937 (-1 194 206) 2,52 (-3,89) 773 937 (-1 194 206) 2,52 (-3,89) 2013-01-21
Calatrava Capital SA 1 968 143 (-700 000) 6,41 (-2,28) 1 968 143 (-700 000) 6,41 (-2,28) 2013-01-17
Calatrava Capital SA 2 668 143 (1 673 422) 8,69 (5,45) 2 668 143 (1 673 422) 8,69 (5,45) 2013-01-10
Calatrava Capital SA 994 721 (-1 838 422) 3,24 (-5,99) 994 721 (-1 838 422) 3,24 (-5,99) 2013-01-09
Novavis Group SA 0 (-2 056 265) 0,00 (-6,70) 0 (-2 056 265) 0,00 (-6,70) 2013-01-08
Novavis Group SA 2 056 265 (-70 021) 6,70 (-10,87) 2 056 265 (-70 021) 6,70 (-10,87) 2013-01-07
Calatrava Capital SA 2 833 143 (-666 666) 9,23 (-2,17) 2 833 143 (-666 666) 9,23 (-2,17) 2012-12-12
Calatrava Capital SA 3 499 809 (-625 000) 11,40 (-2,04) 3 499 809 (-625 000) 11,40 (-2,04) 2012-12-11
Calatrava Capital SA 4 124 809 (1 130 088) 13,44 (3,69) 4 124 809 (1 130 088) 13,44 (3,69) 2012-12-05
Calatrava Capital SA 2 994 721 (310 589) 9,75 (1,01) 2 994 721 (310 589) 9,75 (1,01) 2012-12-04
Calatrava Capital SA 2 684 132 (-340 000) 8,74 (-1,11) 2 684 132 (-340 000) 8,74 (-1,11) 2012-12-03
Zaleńska Marta 1 701 434 (260 000) 5,54 (0,85) 1 701 434 (260 000) 5,54 (0,85) 2012-11-23
Zaleńska Marta 1 441 434 4,69 1 441 434 4,69 2012-11-22
Calatrava Capital SA 3 024 132 (-3 696 677) 9,85 (-12,04) 3 024 132 (-3 696 677) 9,85 (-12,04) 2012-09-28
Calatrava Capital SA 6 720 809 (-401 385) 21,89 (-1,31) 6 720 809 (-401 385) 21,89 (-1,31) 2012-09-24
Calatrava Capital SA 7 122 194 (-1 474 213) 23,20 (-4,81) 7 122 194 (-1 474 213) 23,20 (-4,81) 2012-09-19
Calatrava Capital SA 8 596 407 (-956 809) 28,01 (-3,11) 8 596 407 (-956 809) 28,01 (-3,11) 2012-09-18
Narkiewicz Paweł 32 800 0,00 32 800 0,00 2012-06-30
Narkiewicz Paweł 32 800 0,00 (-0,10) 32 800 0,00 (-0,10) 2012-05-25
Calatrava Capital SA 9 553 216 (499 216) 31,12 (1,62) 9 553 216 (499 216) 31,12 (1,62) 2012-03-31
Narkiewicz Paweł 32 800 0,10 32 800 0,10 2011-12-30
Calatrava Capital SA 9 054 000 29,50 (-45,32) 9 054 000 29,50 (-45,32) 2011-09-20
Radamol Ltd. 1 600 005 5,21 1 600 005 5,21 2011-09-01
Novavis Group SA 2 126 286 17,57 (10,65) 2 126 286 17,57 (10,65) 2011-09-01
Novavis Group SA 2 126 286 6,92 2 126 286 6,92 2011-09-01
Calatrava Capital SA wraz z Calatrava Capital Fund (CY) Ltd. 9 054 000 74,82 (45,32) 9 054 000 74,82 (45,32) 2011-08-31
Calatrava Capital SA wraz z Calatrava Capital Fund (CY) Ltd. 9 054 000 (8 133 216) 29,50 (21,90) 9 054 000 (8 133 216) 29,50 (21,90) 2011-08-31
Calatrava Capital Fund Ltd. 0 (-8 133 216) 0,00 (-67,21) 0 (-8 133 216) 0,00 (-67,21) 2011-08-31
Calatrava Capital Fund Ltd. 8 133 216 67,21 8 133 216 67,21 2011-08-31
Calatrava Capital SA 920 784 7,60 920 784 7,60 2011-07-04
Omenix sp. z o.o. 0 (-550 050) 0,00 (-5,00) 0 (-550 050) 0,00 (-5,00) 2011-04-13
Opielewicz Tomasz 0 (-185 000) 0,00 (-1,68) 0 (-185 000) 0,00 (-1,68) 2011-03-31
Omenix sp. z o.o. 550 050 5,00 550 050 5,00 2011-03-30
Opielewicz Tomasz 185 000 (151 250) 1,68 (-5,07) 185 000 (151 250) 1,68 (-5,07) 2010-06-30
Grześkowiak Dariusz 22 550 000 (22 324 500) 2,04 22 550 000 (22 324 500) 2,04 2008-01-25
Grześkowiak Dariusz 225 500 2,04 (0,18) 225 500 2,04 (0,18) 2008-01-25
Grześkowiak Dariusz 225 500 1,86 (1,13) 225 500 1,86 (1,13) 2008-01-25
Grześkowiak Dariusz 225 500 (-37 274 500) 0,73 (-2,67) 225 500 (-37 274 500) 0,73 (-2,67) 2008-01-25
Grześkowiak Dariusz 37 500 000 (33 750 000) 3,40 (-0,34) 37 500 000 (33 750 000) 3,40 (-0,34) 2007-11-08
Frątczak Kazimierz 0 (-280 000) 0,00 (-0,28) 0 (-280 000) 0,00 (-0,28) 2007-06-12
Frątczak Kazimierz 280 000 0,28 280 000 0,28 2007-06-06
Grześkowiak Dariusz 3 750 000 (3 697 500) 3,74 (-6,75) 3 750 000 (3 697 500) 3,74 (-6,75) 2007-06-04
Zalewska Violetta 0 (-155 000) 0,00 (-30,99) 0 (-155 000) 0,00 (-30,99) 2005-10-31
Kurzawski Karol 48 900 (-3 600) 4,88 (-5,61) 48 900 (-3 600) 4,88 (-5,61) 2005-10-18
Zalewski Krzysztof 33 750 6,75 (3,38) 33 750 6,75 (3,38) 2004-10-28
Zalewski Krzysztof 33 750 3,37 33 750 3,37 2004-10-28
Zalewska Violetta 155 000 30,99 (15,50) 155 000 30,99 (15,50) 2004-10-28
Zalewska Violetta 155 000 15,49 155 000 15,49 2004-10-28
Pawłowska Bogumiła 32 500 6,50 (3,25) 32 500 6,50 (3,25) 2004-10-28
Pawłowska Bogumiła 32 500 3,25 32 500 3,25 2004-10-28
Opielewicz Tomasz 33 750 6,75 (3,38) 33 750 6,75 (3,38) 2004-10-28
Opielewicz Tomasz 33 750 3,37 33 750 3,37 2004-10-28
Kurzawski Karol 52 500 10,49 (5,25) 52 500 10,49 (5,25) 2004-10-28
Kurzawski Karol 52 500 5,24 52 500 5,24 2004-10-28
Grześkowiak Dariusz 52 500 10,49 (5,25) 52 500 10,49 (5,25) 2004-10-28
Grześkowiak Dariusz 52 500 (-5 197 500) 5,24 52 500 (-5 197 500) 5,24 2004-10-28
Grześkowiak Dariusz 5 250 000 5,24 5 250 000 5,24 2004-10-28
Gazda Sebastian 30 000 5,99 (3,00) 30 000 5,99 (3,00) 2004-10-28
Gazda Sebastian 30 000 2,99 30 000 2,99 2004-10-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-03 Split 19:1
2009-11-10 Split 100:1
2007-06-11 Prawo poboru 1:10
2007-01-24 Split 1:100
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.