REKLAMA
WAŻNE

PC GUARD: Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2017-06-09 11:04
publikacja
2017-06-09 11:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-09
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki „PC Guard” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku dotyczącego uzgodnienia harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenia wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenia dnia referencyjnego oraz zawarcia umowy o uzupełnienie tak zwanych „resztówek scaleniowych”,

niniejszym informuje, że w związku z przeprowadzanym procesem scalenia akcji, Spółka dokona ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2016 („ZWZA”) niezwłocznie po dokonaniu scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Tym samym ZWZA odbędzie się po dniu 30 czerwca 2017 roku.
Powyższe wynika tylko i wyłącznie z faktu toczącego się już procesu scalania akcji w kapitale zakładowym Spółki w KDPW, przez co akcjonariusze Spółki mogliby mieć techniczne trudności w dokonaniu rejestracji na ZWZA w trakcie procesu scalania.

Tym samym Zarząd Spółki uznał za zasadne przesunięcie ogłoszenia o zwołaniu ZWZA i dokonanie tego ogłoszenia niezwłocznie po dokonaniu scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki i wznowieniu obrotu tymi akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki wskazuje, że w harmonogramie scalenia za dzień wznowienia obrotu akcjami w kapitale zakładowym Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrano dzień 3 lipca 2017 roku.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-09 Aneta Frukacz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki