REKLAMA
WAŻNE

PC GUARD: PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI „PC GUARD” S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ „PC GUARD” S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.

2017-06-13 20:50
publikacja
2017-06-13 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-13
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI „PC GUARD” S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ „PC GUARD” S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki "PC Guard" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 10 czerwca 2017r.,
niniejszym informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął dnia 12 czerwca 2017r. uchwałę nr 569/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrotu akcjami Spółki, o następującej treści:
㤠1
Po rozpatrzeniu wniosku spółki PC GUARD S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku z połączeniem akcji, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki PC GUARD S.A., oznaczonymi kodem "PLGUARD00019", od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (włącznie).
§ 2
Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na akcje spółki PC GUARD S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 19 czerwca 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki PC GUARD S.A. nie będą przyjmowane.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że dnia 13 czerwca 2017r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek w sprawie przeprowadzenia dnia 30 czerwca 2017r. scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki. Dzień referencyjny wyznaczono na dzień 23 czerwca 2017r.
Zarząd Spółki przypomina, że powyższy proces obejmuje scalenie dotychczasowych 30.688.591 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w 1.615.189 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 19,00 zł każda (stosunek scalenia - 19:1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-13 Aneta Frukacz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki