REKLAMA

PC GUARD: Zmiana terminu dokonania korekt raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2016 RS oraz raportu okresowego rocznego za 2016 R

2017-05-11 20:37
publikacja
2017-05-11 20:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Zmiana terminu dokonania korekt raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2016 RS oraz raportu okresowego rocznego za 2016 R
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki „PC GUARD” S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, w ślad za raportem bieżącym numer 6/2017 przekazanym do publicznej wiadomości dnia 8 maja 2017r.,

Niniejszym wskazuje, że Zarząd Spółki dokona korekt przedmiotowych raportów okresowych (to jest przekaże opinie i raporty z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 do publicznej wiadomości) do dnia 15 maja 2017r.

Zmiana terminu wskazanego w treści raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 8 maja 2017r. wynika z przedłużających się prac podmiotu uprawnionego do badania rzeczonych sprawozdań finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-11 Aneta Frukacz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki