17,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)

Akcjonariat - MCI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 928 560 284,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 52 461 033 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 511 421
Liczba głosów na WZA: 52 461 033 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,22%
Kapitał akcyjny: 52 461 033,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 511 421
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 40 511 421 (77,22%) 40 511 421 (77,22%) 2023-02-07 -
MCI Capital ASI SA 945 259 (1,79%) 945 259 (0,00%) 2020-02-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria S - subskrypcja prywatna 4 597 250
1,00 51 970 239
51 970 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-12
2011-11-07
realizacja obligacji zamiennych seria F 7 000
1,00 39 970 350
39 970 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-25
seria L - subskrypcja prywatna Tomasz Czechowicz oraz Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 3 200 000
24 640 000,00
1,00 7,70 44 657 000
44 657 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-22
podwyższenie kapitału 265 269
1,00 44 922 269
44 922 269,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-26
seria M 111 172
1,00 45 033 441
45 033 441,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-02
podwyższenie kapitału seria W, U1, J 321 155
1,00 62 346 627
62 346 627,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
seria O 461 831
1,00 45 495 272
45 495 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-02
podwyższenie kapitału seria V 40 500
1,00 59 937 472
59 937 472,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-14
2011-11-07
seria R - subskrypcja prywatna 59 740
1,00 47 372 989
47 372 989,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-02
2010-02-26
2010-04-26
podwyższenie kapitału seria J 2 312 000
1,00 59 896 972
59 896 972,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
2011-04-01
realizacja oferty menedżerskiej seria H 696 350
724 204,00
1,00 1,04 39 963 350
39 963 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-14
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 467 000
1 525 680,00
1,00 1,04 39 267 000
39 267 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 100 000
1,00 62 446 627
62 446 627,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
2013-10-08
połączenie z MCI Fund Management sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-21
podwyższenie kapitału seria J 2 088 000
1,00 62 025 472
62 025 472,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
2011-05-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria A1 33 482
1,00 52 920 078
52 920 078,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria A1 33 482
1,00 52 886 596
52 886 596,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria A1 33 482
1,00 52 953 560
52 953 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 285 750
1,00 62 732 377
62 732 377,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-28
2014-11-20
seria A - akcje założycielskie 1999-07-16 100
100 000,00
1 000,00 1 000,00 100
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
1999-07-21
2001-02-01
seria C - Howell SA 1999-08-30 12 500
12 500 000,00
1 000,00 1 000,00 32 100
32 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
1999-11-16
2001-02-01
seria B - Czechowicz Ventures sp. z o.o. (aport: akcje CCS SA i JTT Computer SA) 1999-08-30 19 500
19 500 000,00
1 000,00 1 000,00 19 600
19 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
1999-11-16
2001-02-01
seria D - Howell SA 2000-01-18 500
3 550 000,00
1 000,00 7 100,00 32 600
32 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
2000-04-28
2001-02-01
seria E - subskrypcja publiczna 2000-05-26 5 200 000
31 200 000,00
1,00 6,00 37 800 000
37 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
2000-12-29
2001-02-01
split 1:1000 2000-05-26
1,00 32 600 000
32 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-14
kapitał docelowy 2001-12-21 2 200 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - za obligacje zamienne rejstracja warunkowa: 2004-05-17 2004-05-17 5 000 000
30 000 000,00
1,00 6,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska 2004-12-17 2 200 000
2 420 000,00
1,00 1,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - za obligacje zamienne zmieniona uchwałą WZA z 31.07.2009 2008-06-20 8 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 12:1 zmieniona uchwałą WZA z 27.01.2009, zawieszona kom. z dnia 12.03.2009, uchylona uchwałą WZA z 21.12.2010 2008-09-25 3 757 189
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja publiczna zawieszona kom. z dnia 12.03.2009, uchylona uchwałą WZA z 21.12.2010 2009-01-27 2 254 313
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2009-07-14 1 817 977
1,00 47 313 249
47 313 249,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-02
seria T2 - subskrypcja prywatna 2010-12-21 3 254 913
1,00 57 575 152
57 575 152,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-25
2011-11-07
seria U - subskrypcja prywatna 2010-12-21 9 820
1,00 57 584 972
57 584 972,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-25
seria T1 - subskrypcja prywatna 2010-12-21 2 350 000
1,00 54 320 239
54 320 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-25
seria V - subskrypcja prywatna 2010-12-21 40 500
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-05 400 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje serii G1 - G5 2012-09-17 5 555 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z MCI Management SA na MCI Capital SA 2015-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-11-17 -952 758
1,00 61 779 619
61 779 619,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-02
seria A1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2016-06-28 100 446
100 446,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-12-08 -3 027 421
1,00 58 752 198
58 752 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-06-05 -5 899 084
1,00 52 853 114
52 853 114,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-11-28 -3 000 000
1,00 49 953 560
49 953 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-21
zmiana firmy z MCI Capital SA na MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA 2020-08-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-29
seria B1 - połączeniowa parytet wymiany: 1:1 dl akcjonariuszy Private Equity Managers SA 2021-04-20 1 478 825
1,00 51 432 385
51 432 385,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-21
seria C1 - subskrypcja prywatna 2022-06-27 1 028 648
1 028 648,00
1,00 1,00 52 461 033
52 461 033,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 39 950 983 77,67 (1,53) 39 950 983 79,13 (1,58) 2021-06-29
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 39 950 983 (400 900) 76,14 (-0,76) 39 950 983 (400 900) 77,55 (-0,79) 2021-06-29
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 39 550 083 (621 654) 76,90 (-1,03) 39 550 083 (621 654) 78,34 (-1,09) 2021-03-31
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 38 928 429 (1 012 223) 77,93 (6,24) 38 928 429 (1 012 223) 79,43 (7,74) 2020-12-22
MCI Capital ASI SA 945 259 1,89 (0,06) 945 259 0,00 2020-02-21
MCI Capital ASI SA 945 259 (-3 000 000) 1,83 (-5,62) 945 259 (-3 000 000) 0,00 2020-02-21
MCI Capital ASI SA 3 945 259 (945 259) 7,45 (1,78) 3 945 259 (945 259) 0,00 2020-02-13
MCI Capital ASI SA 3 000 000 5,67 (5,67) 3 000 000 0,00 2019-08-01
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 687 819 (10 819) 3,18 (0,01) 1 687 819 (10 819) 3,18 (0,01) 2018-12-31
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 37 916 206 71,69 (0,04) 37 916 206 71,69 (0,04) 2018-08-20
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 37 916 206 71,65 (0,05) 37 916 206 71,65 (-4,25) 2018-08-20
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 37 916 206 (-66 964) 71,60 (-0,13) 37 916 206 (-66 964) 75,90 (-1,60) 2018-08-20
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 37 983 170 71,73 (-4,31) 37 983 170 77,50 2018-08-20
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 37 983 170 (4 100 562) 76,04 (11,97) 37 983 170 (4 100 562) 77,50 (13,43) 2018-08-20
Quercus TFI SA portfele 1 199 171 (-480 570) 2,27 (-0,91) 1 199 171 (-480 570) 2,27 (-0,91) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 89 828 0,17 89 828 0,17 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 679 741 (-245 715) 3,18 (-0,46) 1 679 741 (-245 715) 3,18 (-0,46) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 677 000 3,17 1 677 000 3,17 2017-12-31
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 33 882 608 (2 701 548) 64,07 (5,11) 33 882 608 (2 701 548) 64,07 (5,11) 2017-11-29
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 925 456 (-806 446) 3,64 (-1,53) 1 925 456 (-806 446) 3,64 (-1,53) 2017-11-28
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 731 902 5,17 2 731 902 5,17 2017-11-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 731 902 (47 903) 5,17 (0,60) 2 731 902 (47 903) 5,17 (0,09) 2017-11-10
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 31 181 060 58,96 (-0,04) 31 181 060 58,96 (-0,04) 2017-10-05
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 31 181 060 (941 158) 59,00 (1,78) 31 181 060 (941 158) 59,00 (1,78) 2017-10-05
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 30 239 902 (530 513) 57,22 (6,65) 30 239 902 (530 513) 57,22 (1,01) 2017-09-29
MCI Capital ASI SA 0 (-5 899 084) 0,00 (-10,04) 0 (-5 899 084) 0,00 2017-06-23
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 683 999 4,57 (-0,51) 2 683 999 5,08 2017-05-02
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 683 999 (-470 210) 5,08 (-0,03) 2 683 999 (-470 210) 5,08 (-0,10) 2017-05-02
MCI Capital ASI SA 5 899 084 (4 641 424) 10,04 (7,90) 5 899 084 (4 641 424) 0,00 2017-04-28
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 29 709 389 50,57 (-5,64) 29 709 389 56,21 2017-04-28
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 29 709 389 (-3 198 415) 56,21 (0,20) 29 709 389 (-3 198 415) 56,21 (-6,05) 2017-04-28
MCI Capital ASI SA 1 257 660 (628 830) 2,14 (1,07) 1 257 660 (628 830) 0,00 2017-02-17
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 32 907 804 (316 830) 56,01 (0,54) 32 907 804 (316 830) 62,26 (5,57) 2017-02-17
MCI Capital ASI SA 628 830 1,07 (1,07) 628 830 0,00 2017-02-15
MCI Capital ASI SA 0 (-3 027 421) 0,00 (-4,90) 0 (-3 027 421) 0,00 2016-12-15
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 32 590 974 (-3 027 421) 55,47 (-2,18) 32 590 974 (-3 028 421) 56,69 (-3,94) 2016-12-15
MCI Capital ASI SA 3 027 421 (2 115 532) 4,90 (3,42) 3 027 421 (2 115 532) 0,00 2016-12-07
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 35 618 395 57,65 (-2,97) 35 619 395 60,63 2016-12-07
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 35 618 395 (2 064 724) 60,62 (6,31) 35 619 395 (2 065 724) 60,63 (5,50) 2016-12-07
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 154 209 5,11 (-0,26) 3 154 209 5,18 (-0,79) 2016-11-21
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 154 209 (75 158) 5,37 (0,39) 3 154 209 (75 158) 5,97 (0,98) 2016-11-21
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 33 553 671 (-116 191) 54,31 (-0,19) 33 553 671 (-116 191) 55,13 (-0,19) 2016-09-14
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 33 669 862 (1 292 429) 54,50 (2,09) 33 669 862 (1 292 429) 55,32 (2,12) 2016-07-18
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 32 377 433 (-507 249) 52,41 (-0,82) 32 377 433 (-507 249) 53,20 (-0,67) 2016-06-04
MCI Capital ASI SA 911 889 (4 540) 1,48 (0,01) 911 889 (4 540) 0,00 2016-06-03
MCI Capital ASI SA 907 349 (-8 140) 1,47 (-0,01) 907 349 (-8 140) 0,00 2016-06-02
MCI Capital ASI SA 915 489 (12 655) 1,48 (0,48) 915 489 (12 655) 0,00 2016-06-02
MCI Capital ASI SA 902 834 (4 410) 1,00 (-0,45) 902 834 (4 410) 0,00 2016-06-01
MCI Capital ASI SA 898 424 (4 340) 1,45 898 424 (4 340) 0,00 2016-05-31
MCI Capital ASI SA 894 084 (-8 750) 1,45 (-0,01) 894 084 (-8 750) 0,00 2016-05-30
MCI Capital ASI SA 902 834 (-22 038) 1,46 (-0,04) 902 834 (-22 038) 0,00 2016-05-30
MCI Capital ASI SA 924 872 (4 650) 1,50 (0,01) 924 872 (4 650) 0,00 2016-05-25
MCI Capital ASI SA 920 222 (4 700) 1,49 (0,01) 920 222 (4 700) 0,00 2016-05-24
MCI Capital ASI SA 915 522 (6 000) 1,48 (0,01) 915 522 (6 000) 0,00 2016-05-23
MCI Capital ASI SA 909 522 (17 751) 1,47 (0,03) 909 522 (17 751) 0,00 2016-05-20
MCI Capital ASI SA 891 771 (35 748) 1,44 (0,05) 891 771 (35 748) 0,00 2016-05-19
MCI Capital ASI SA 856 023 (-23 833) 1,39 (-0,03) 856 023 (-23 833) 0,00 2016-05-18
MCI Capital ASI SA 879 856 (39 492) 1,42 (0,06) 879 856 (39 492) 0,00 2016-04-28
MCI Capital ASI SA 840 364 (2 606) 1,36 840 364 (2 606) 0,00 2016-04-25
MCI Capital ASI SA 837 758 (70 374) 1,36 (0,12) 837 758 (70 374) 0,00 2016-04-22
MCI Capital ASI SA 767 384 (2 938) 1,24 767 384 (2 938) 0,00 2016-04-21
MCI Capital ASI SA 764 446 (2 623) 1,24 (0,01) 764 446 (2 623) 0,00 2016-04-20
MCI Capital ASI SA 761 823 (19 347) 1,23 (0,03) 761 823 (19 347) 0,00 2016-04-19
MCI Capital ASI SA 742 476 (10 965) 1,20 (0,02) 742 476 (10 965) 0,00 2016-04-18
MCI Capital ASI SA 731 511 (67 723) 1,18 (0,11) 731 511 (67 723) 0,00 2016-04-13
MCI Capital ASI SA 663 788 (25 444) 1,07 (0,04) 663 788 (25 444) 0,00 2016-02-02
MCI Capital ASI SA 638 344 (22 556) 1,03 (0,03) 638 344 (22 556) 0,00 2016-01-28
MCI Capital ASI SA 615 788 (492 000) 1,00 (0,80) 615 788 (492 000) 0,00 2016-01-26
MCI Capital ASI SA 123 788 (33 000) 0,20 (0,05) 123 788 (33 000) 0,00 2016-01-25
Quercus TFI SA 3 079 051 (-64 449) 4,98 (-0,06) 3 079 051 (-64 449) 4,99 (-0,20) 2016-01-22
MCI Capital ASI SA 90 788 (29 722) 0,15 (0,05) 90 788 (29 722) 0,00 2016-01-22
MCI Capital ASI SA 61 066 (22 847) 0,10 (0,04) 61 066 (22 847) 0,00 2016-01-21
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 32 884 682 (326 636) 53,23 (1,34) 32 884 682 (326 636) 53,87 (1,09) 2015-12-31
MCI Capital ASI SA 38 219 (-952 758) 0,06 (-1,51) 38 219 (-952 758) 0,00 2015-12-02
MCI Capital ASI SA 990 977 (-45 448) 1,57 (-0,08) 990 977 (-45 448) 0,00 2015-07-08
MCI Capital ASI SA 1 036 425 (-17 431) 1,65 (-0,03) 1 036 425 (-17 431) 0,00 2015-06-02
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 32 558 046 51,89 (-0,81) 32 558 046 52,78 (0,05) 2014-11-20
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 32 558 046 (960 258) 52,70 (2,11) 32 558 046 (960 258) 52,73 (1,23) 2014-11-20
MCI Capital ASI SA 1 053 856 (-40 000) 1,68 (-0,07) 1 053 856 (-40 000) 0,00 2014-10-01
MCI Capital ASI SA 1 093 856 (-713 193) 1,75 (-1,14) 1 093 856 (-713 193) 0,00 2014-06-26
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 31 597 788 (-150 000) 50,59 (-0,24) 31 597 788 (-150 000) 51,50 (-0,24) 2014-06-26
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 31 747 788 (751 433) 50,83 (1,12) 31 747 788 (751 433) 51,74 (0,52) 2014-06-26
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 807 049 (-30 356) 2,89 (-0,05) 1 807 049 (-30 356) 0,00 2014-03-28
Janik Sylwester 60 084 (30 356) 0,09 (0,05) 60 084 (30 356) 0,09 (0,05) 2014-03-28
Pasecka Magdalena 100 000 0,16 (0,16) 100 000 0,16 (0,16) 2013-10-08
Quercus TFI SA 3 143 500 5,04 (0,01) 3 143 500 5,19 (0,01) 2013-03-25
Quercus TFI SA 3 143 500 5,03 (-0,05) 3 143 500 5,18 (0,09) 2013-03-25
Quercus TFI SA 3 143 500 (60 000) 5,08 (0,14) 3 143 500 (60 000) 5,09 2013-03-25
Quercus TFI SA 3 083 500 (-208 637) 4,94 (-0,34) 3 083 500 (-208 634) 5,09 (-0,35) 2013-03-24
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 30 996 355 49,71 (0,08) 30 996 355 51,22 (0,08) 2013-01-16
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 30 996 355 (300 000) 49,63 (0,40) 30 996 355 (300 000) 51,14 (0,42) 2013-01-16
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 30 696 355 (1 157 352) 49,23 (1,86) 30 696 355 (1 157 352) 50,72 (1,91) 2013-01-11
Pasecka Magdalena 0 (-8 796) 0,00 (-0,01) 0 (-8 796) 0,00 (-0,01) 2013-01-10
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 29 539 003 (-1 007 352) 47,37 (-1,62) 29 539 003 (-1 007 352) 48,81 (-1,67) 2012-12-31
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 30 546 355 (519 443) 48,99 (0,83) 30 546 355 (519 443) 50,48 (0,86) 2012-12-17
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 30 026 912 (656 000) 48,16 (1,06) 30 026 912 (656 000) 49,62 (1,09) 2012-12-13
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 29 370 912 (789 654) 47,10 (1,26) 29 370 912 (789 654) 48,53 (1,30) 2012-12-11
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 581 258 (1 870) 45,84 (0,01) 28 581 258 (1 870) 47,23 2012-12-06
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 579 388 (2 734) 45,83 28 579 388 (2 734) 47,23 (0,01) 2012-12-04
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 576 654 (2 836) 45,83 28 576 654 (2 836) 47,22 2012-11-29
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 573 818 (1 672) 45,83 (0,01) 28 573 818 (1 672) 47,22 (0,01) 2012-11-23
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 572 146 (7 297) 45,82 (0,01) 28 572 146 (7 297) 47,21 (0,01) 2012-11-22
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 564 849 (3 412) 45,81 28 564 849 (3 412) 47,20 2012-11-16
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 561 437 (2 024) 45,81 (0,01) 28 561 437 (2 024) 47,20 (0,01) 2012-10-26
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 559 413 (358 423) 45,80 (0,57) 28 559 413 (358 423) 47,19 (0,59) 2012-10-25
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 200 990 (-350 000) 45,23 (-0,56) 28 200 990 (-350 000) 46,60 (-0,58) 2012-10-22
Janik Sylwester 29 728 0,04 29 728 0,04 2012-10-15
Janik Sylwester 29 728 (3 364) 0,04 (-0,01) 29 728 (3 364) 0,04 (-0,01) 2012-10-15
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 550 990 (1 964) 45,79 28 550 990 (1 964) 47,18 2012-10-15
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 549 026 (6 090) 45,79 (0,01) 28 549 026 (6 090) 47,18 (0,01) 2012-10-12
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 542 936 (5 853) 45,78 (0,01) 28 542 936 (5 853) 47,17 (0,01) 2012-10-09
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 537 083 (2 103) 45,77 (0,01) 28 537 083 (2 103) 47,16 (0,01) 2012-09-28
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 534 980 (8 294) 45,76 (0,01) 28 534 980 (8 294) 47,15 (0,01) 2012-09-27
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 526 686 (8 163) 45,75 (0,01) 28 526 686 (8 163) 47,14 (0,01) 2012-09-21
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 518 523 (6 435) 45,74 (0,01) 28 518 523 (6 435) 47,13 (0,01) 2012-09-19
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 512 088 (4 367) 45,73 (0,01) 28 512 088 (4 367) 47,12 (0,01) 2012-09-14
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 507 721 (19 277) 45,72 (0,03) 28 507 721 (19 277) 47,11 (0,03) 2012-09-12
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 488 444 (-12 727) 45,69 (-0,02) 28 488 444 (-12 727) 47,08 (-0,02) 2012-09-06
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 501 171 (25 454) 45,71 (0,04) 28 501 171 (25 454) 47,10 (0,04) 2012-09-06
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 475 717 (16 100) 45,67 (0,03) 28 475 717 (16 100) 47,06 (0,03) 2012-09-04
Janiszewski, Hubert Andrzej 21 467 0,03 21 467 0,03 2012-05-15
Janiszewski, Hubert Andrzej 21 467 (30) 0,03 (-0,01) 21 467 (30) 0,03 (-0,01) 2012-05-15
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 459 617 (25 000) 45,64 (0,04) 28 459 617 (25 000) 47,03 (0,12) 2012-05-15
Adamiuk Dariusz 8 184 0,01 8 184 0,01 2012-05-15
Adamiuk Dariusz 8 184 0,01 (0,01) 8 184 0,01 (0,01) 2012-05-15
Quercus TFI SA 3 292 137 (3) 5,28 3 292 134 5,44 2012-04-23
Quercus TFI SA 3 292 134 5,28 3 292 134 5,44 2012-04-23
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 837 405 2,94 1 837 405 0,00 2012-01-16
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 837 405 (8 000) 2,94 (0,01) 1 837 405 (8 000) 0,00 2012-01-16
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 829 405 (10 000) 2,93 (0,02) 1 829 405 (10 000) 0,00 2012-01-13
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 819 405 (10 000) 2,91 (0,01) 1 819 405 (10 000) 0,00 2012-01-12
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 809 405 (10 000) 2,90 (0,02) 1 809 405 (10 000) 0,00 2012-01-11
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 799 405 (20 000) 2,88 (0,03) 1 799 405 (20 000) 0,00 2012-01-10
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 779 405 (-10 000) 2,85 (-0,02) 1 779 405 (-10 000) 0,00 2012-01-05
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 789 405 (19 000) 2,87 (0,04) 1 789 405 (19 000) 0,00 2012-01-05
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 770 405 (10 000) 2,83 (0,01) 1 770 405 (10 000) 0,00 2012-01-04
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 760 405 (10 000) 2,82 (0,02) 1 760 405 (10 000) 0,00 2012-01-03
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 750 405 (10 000) 2,80 (0,01) 1 750 405 (10 000) 0,00 2012-01-02
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 740 405 (10 000) 2,79 (0,02) 1 740 405 (10 000) 0,00 2011-12-30
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 730 405 (10 000) 2,77 (0,02) 1 730 405 (10 000) 0,00 2011-12-29
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 434 617 (67 287) 45,60 (0,11) 28 434 617 (67 287) 46,91 (0,35) 2011-12-29
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 720 405 (10 000) 2,75 (0,01) 1 720 405 (10 000) 0,00 2011-12-28
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 710 405 (10 000) 2,74 (0,02) 1 710 405 (10 000) 0,00 2011-12-24
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 700 405 (41 099) 2,72 (0,06) 1 700 405 (41 099) 0,00 2011-12-23
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 659 306 (92 000) 2,66 (0,15) 1 659 306 (92 000) 0,00 2011-12-21
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 567 306 (-46 000) 2,51 (-0,07) 1 567 306 (-46 000) 0,00 2011-12-20
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 613 306 (90 321) 2,58 (0,14) 1 613 306 (90 321) 0,00 2011-12-20
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 522 985 (39 373) 2,44 (0,07) 1 522 985 (39 373) 0,00 2011-12-19
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 483 612 (46 477) 2,37 (0,07) 1 483 612 (46 477) 0,00 2011-12-15
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 437 135 (9 106) 2,30 (0,01) 1 437 135 (9 106) 0,00 2011-12-14
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 428 029 (3 600) 2,29 (0,01) 1 428 029 (3 600) 0,00 2011-12-13
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 424 429 (45 691) 2,28 (0,07) 1 424 429 (45 691) 0,00 2011-12-12
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 367 330 (159 199) 45,49 (0,25) 28 367 330 (159 199) 46,56 (0,33) 2011-12-12
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 378 738 (14 250) 2,21 (0,03) 1 378 738 (14 250) 0,00 2011-12-09
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 364 488 (8 175) 2,18 (0,01) 1 364 488 (8 175) 0,00 2011-12-07
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 356 313 (20 746) 2,17 (0,03) 1 356 313 (20 746) 0,00 2011-12-06
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 28 208 131 (317 942) 45,24 (0,51) 28 208 131 (317 942) 46,23 (0,60) 2011-12-06
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 335 567 (42 327) 2,14 (0,07) 1 335 567 (42 327) 0,00 2011-12-05
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 293 240 (-27 500) 2,07 (-0,04) 1 293 240 (-27 500) 0,00 2011-12-02
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 320 740 (39 500) 2,11 (0,06) 1 320 740 (39 500) 0,00 2011-12-02
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 281 240 (45 000) 2,05 (0,07) 1 281 240 (45 000) 0,00 2011-11-30
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 27 890 189 (70 705) 44,73 (0,11) 27 890 189 (70 705) 45,63 (0,11) 2011-11-29
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 236 240 (17 231) 1,98 (0,03) 1 236 240 (17 231) 0,00 2011-11-28
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 219 009 (18 232) 1,95 (0,03) 1 219 009 (18 232) 0,00 2011-11-24
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 200 777 (24 612) 1,92 (0,04) 1 200 777 (24 612) 0,00 2011-11-23
MCI Management sp. z o.o. 0 (-27 331 575) 0,00 (-43,83) 0 (-27 331 575) 0,00 (-44,69) 2011-11-22
MCI Management sp. z o.o. 27 331 575 43,83 27 331 575 44,69 2011-11-22
Czechowicz Tomasz wraz z Alternative Investment Partners sp. z o.o. 27 819 484 (634 815) 44,62 (-7,68) 27 819 484 (634 815) 45,52 (-6,78) 2011-11-22
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 176 165 (14 350) 1,88 (0,02) 1 176 165 (14 350) 0,00 2011-11-21
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 161 815 (11 225) 1,86 (0,02) 1 161 815 (11 225) 0,00 2011-11-17
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 150 590 (32 000) 1,84 (0,05) 1 150 590 (32 000) 0,00 2011-11-15
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 118 590 (46 477) 1,79 (0,08) 1 118 590 (46 477) 0,00 2011-10-05
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 072 113 (92 954) 1,71 (0,14) 1 072 113 (92 954) 0,00 2011-10-03
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 979 159 (-46 477) 1,57 (-0,07) 979 159 (-46 477) 0,00 2011-09-30
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 1 025 636 (92 954) 1,64 (0,25) 1 025 636 (92 954) 0,00 2011-09-30
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 932 682 (46 477) 1,39 (0,07) 932 682 (46 477) 0,00 2011-09-29
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 886 205 (29 778) 1,32 (0,04) 886 205 (29 778) 0,00 2011-09-27
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 856 427 (46 477) 1,28 (0,07) 856 427 (46 477) 0,00 2011-09-26
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 809 950 (46 477) 1,21 (0,07) 809 950 (46 477) 0,00 2011-09-23
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 763 473 (5 201) 1,14 (0,01) 763 473 (5 201) 0,00 2011-09-21
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 758 272 (46 000) 1,13 (0,07) 758 272 (46 000) 0,00 2011-09-20
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 712 272 (1 000) 1,06 712 272 (1 000) 0,00 2011-09-15
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 711 272 (32 583) 1,06 (0,05) 711 272 (32 583) 0,00 2011-09-14
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 678 689 (19 235) 1,01 (0,03) 678 689 (19 235) 0,00 2011-09-13
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 659 454 (91 482) 0,98 (0,13) 659 454 (91 482) 0,00 2011-09-06
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 567 972 (-45 482) 0,85 (-0,06) 567 972 (-45 482) 0,00 2011-07-29
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 613 454 (91 954) 0,91 (0,13) 613 454 (91 954) 0,00 2011-07-29
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 521 500 (46 477) 0,78 (0,07) 521 500 (46 477) 0,00 2011-07-28
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 475 023 (42 040) 0,71 (0,07) 475 023 (42 040) 0,00 2011-07-27
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 432 983 (80 217) 0,64 (0,12) 432 983 (80 217) 0,00 2011-07-26
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 352 766 (-46 477) 0,52 (-0,07) 352 766 (-46 477) 0,00 2011-07-22
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 399 243 (92 954) 0,59 (0,14) 399 243 (92 954) 0,00 2011-07-22
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 306 289 (46 477) 0,45 (0,07) 306 289 (46 477) 0,00 2011-07-21
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 259 812 (92 952) 0,38 (0,13) 259 812 (92 952) 0,00 2011-07-19
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 166 860 (-46 477) 0,25 (-0,06) 166 860 (-46 477) 0,00 2011-07-18
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 213 337 (91 746) 0,31 (0,13) 213 337 (91 746) 0,00 2011-07-18
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 121 591 (35 691) 0,18 (0,06) 121 591 (35 691) 0,00 2011-07-15
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 85 900 (39 500) 0,12 (0,06) 85 900 (39 500) 0,00 2011-07-14
MCI Capital ASI SA zakup akcji własnych 46 400 0,06 (0,06) 46 400 0,00 2011-07-13
Pasecka Magdalena 8 796 0,01 8 796 0,01 2011-05-16
Pasecka Magdalena 8 796 0,01 8 796 0,01 2011-05-16
Janiszewski, Hubert Andrzej 21 437 0,04 (0,01) 21 437 0,04 (0,01) 2011-05-16
Janiszewski, Hubert Andrzej 21 437 (11 540) 0,03 (0,01) 21 437 (11 540) 0,03 (0,01) 2011-05-16
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 27 184 669 52,30 (9,31) 27 184 669 52,30 (8,30) 2011-05-16
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 27 184 669 (5 778 687) 42,99 (1,81) 27 184 669 (5 778 687) 44,00 (2,82) 2011-05-16
Stelmach, Beata Anna 97 000 (30 739) 0,00 (-0,14) 97 000 (30 739) 0,00 (-0,14) 2011-03-18
Sitnik Konrad 155 950 0,30 (0,30) 155 950 0,30 (0,30) 2011-03-18
Sitnik Konrad 155 950 (58 950) 0,00 (-0,18) 155 950 (58 950) 0,00 (-0,18) 2011-03-18
Janik Sylwester 26 364 0,05 (0,01) 26 364 0,05 (0,01) 2011-03-18
Janik Sylwester 26 364 0,04 26 364 0,04 2011-03-18
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 21 405 982 (121 132) 41,18 (0,23) 21 405 982 (121 132) 41,18 (0,23) 2011-03-18
Cisek Roman 120 191 (19 054) 0,00 (-0,21) 120 191 (19 054) 0,00 (-0,21) 2011-03-18
Siewierski Wojciech 15 681 0,02 (-0,01) 15 681 0,02 (-0,01) 2010-12-31
Siewierski Wojciech 15 681 0,03 (0,01) 15 681 0,03 (0,01) 2010-12-31
Siewierski Wojciech 15 681 (5 786) 0,02 15 681 (5 786) 0,02 2010-12-31
Adamiuk Dariusz 8 184 (-2 000) 0,00 (-0,01) 8 184 (-2 000) 0,00 (-0,01) 2010-12-15
Lachowski Sławomir 5 786 0,01 (0,01) 5 786 0,01 (0,01) 2010-12-02
Lachowski Sławomir 5 786 0,00 5 786 0,00 2010-12-02
Adamiuk Dariusz 10 184 (5 786) 0,01 (0,01) 10 184 (5 786) 0,01 (0,01) 2010-12-01
Sielski Waldemar 35 106 (5 786) 0,00 (-0,06) 35 106 (5 786) 0,00 (-0,06) 2010-11-24
Olechowski Andrzej 5 786 0,01 (0,01) 5 786 0,01 (0,01) 2010-11-24
Olechowski Andrzej 5 786 0,00 5 786 0,00 2010-11-24
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 21 284 850 (4 964 027) 40,95 (6,50) 21 284 850 (4 964 027) 40,95 (6,50) 2010-05-11
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 16 320 823 34,45 (3,05) 16 320 823 34,45 (3,05) 2010-03-08
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 16 320 823 (-11 689) 31,40 (-3,12) 16 320 823 (-11 689) 31,40 (-3,12) 2010-03-08
Cisek Roman 101 137 0,21 (0,02) 101 137 0,21 (0,02) 2010-03-08
Cisek Roman 101 137 (-1) 0,19 (-0,02) 101 137 (-1) 0,19 (-0,02) 2010-03-08
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 16 332 512 34,52 (0,05) 16 332 512 34,52 (0,05) 2010-01-27
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 16 332 512 (-1 660 000) 34,47 (-5,07) 16 332 512 (-1 660 000) 34,47 (-5,07) 2010-01-27
Cisek Roman 101 138 0,21 101 138 0,21 2010-01-15
Cisek Roman 101 138 (-29 160) 0,21 (-0,08) 101 138 (-29 160) 0,21 (-0,08) 2010-01-15
Stelmach, Beata Anna 66 261 0,14 (0,01) 66 261 0,14 (0,01) 2010-01-07
Stelmach, Beata Anna 66 261 0,13 (0,01) 66 261 0,13 (0,01) 2010-01-07
Stelmach, Beata Anna 66 261 (-21 000) 0,12 (-0,07) 66 261 (-21 000) 0,12 (-0,07) 2010-01-07
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 17 992 512 39,54 (1,52) 17 992 512 39,54 (1,52) 2009-12-07
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 17 992 512 (-1 000 000) 38,02 (-3,72) 17 992 512 (-1 000 000) 38,02 (-3,72) 2009-12-07
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 18 992 512 (22 385) 41,74 (0,05) 18 992 512 (22 385) 41,74 (0,05) 2009-11-20
Stelmach, Beata Anna 87 261 0,19 (0,01) 87 261 0,19 (0,01) 2009-11-17
Stelmach, Beata Anna 87 261 (37 355) 0,18 (0,07) 87 261 (37 355) 0,18 (0,07) 2009-11-17
Czechowicz Tomasz z ImmoVentures Sp. z o.o. 18 970 127 (-690 057) 41,69 (-1,52) 18 970 127 (-690 057) 41,69 (-1,52) 2009-11-10
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 660 184 (-100 000) 43,21 (-0,22) 19 660 184 (-100 000) 43,21 (-0,22) 2009-09-11
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 760 184 (-266 034) 43,43 (-0,58) 19 760 184 (-266 034) 43,43 (-0,58) 2009-09-11
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 20 026 218 (-100 000) 44,01 (-1,05) 20 026 218 (-100 000) 44,01 (-1,05) 2009-09-11
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 20 126 218 45,06 (0,83) 20 126 218 45,06 (0,83) 2009-09-04
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 20 126 218 (-104 987) 44,23 (-1,07) 20 126 218 (-104 987) 44,23 (-1,07) 2009-09-04
Sitnik Konrad 97 000 0,18 (-0,03) 97 000 0,18 (-0,03) 2009-08-26
Sitnik Konrad 97 000 0,21 97 000 0,21 2009-08-26
Sitnik Konrad 97 000 0,21 (0,01) 97 000 0,21 (0,01) 2009-08-26
Sitnik Konrad 97 000 0,20 97 000 0,20 2009-08-26
Sitnik Konrad 97 000 (15 140) 0,20 (0,02) 97 000 (15 140) 0,20 (0,02) 2009-08-26
Stelmach, Beata Anna 49 906 0,11 (0,01) 49 906 0,11 (0,01) 2009-07-24
Stelmach, Beata Anna 49 906 0,10 49 906 0,10 2009-07-24
Sitnik Konrad 81 860 (44 860) 0,18 (0,10) 81 860 (44 860) 0,18 (0,10) 2009-07-24
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 20 231 205 (-443 325) 45,30 (-0,99) 20 231 205 (-443 325) 45,30 (-0,99) 2009-07-24
Cisek Roman 130 298 (-840) 0,29 130 298 (-840) 0,29 2009-07-24
Cisek Roman 131 138 0,29 (0,01) 131 138 0,29 (0,01) 2009-07-24
Cisek Roman 131 138 0,28 (0,01) 131 138 0,28 (0,01) 2009-07-24
Cisek Roman 131 138 (-55 000) 0,27 (-0,14) 131 138 (-55 000) 0,27 (-0,14) 2009-07-24
Cisek Roman 186 138 (55 840) 0,41 (0,12) 186 138 (55 840) 0,41 (0,12) 2009-07-24
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 20 674 530 (-1 226 688) 46,29 (-2,75) 20 674 530 (-1 226 688) 46,29 (-2,75) 2009-07-20
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 21 901 218 (2 214 346) 49,04 (4,96) 21 901 218 (2 214 346) 49,04 (4,96) 2009-05-13
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 686 872 (1 927) 44,08 19 686 872 (1 927) 44,08 2009-02-24
Cisek Roman 130 298 (9 600) 0,29 130 298 (9 600) 0,29 2009-02-23
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 684 945 (-34 400) 44,08 (-0,07) 19 684 945 (-34 400) 44,08 (-0,07) 2008-12-19
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 719 345 (34 400) 44,15 (0,07) 19 719 345 (34 400) 44,15 (0,07) 2008-12-18
Sitnik Konrad 37 000 (31 503) 0,08 (0,07) 37 000 (31 503) 0,08 (0,07) 2008-12-10
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 684 945 44,08 19 684 945 44,08 2008-12-01
Kseń Jacek 4 398 0,00 4 398 0,00 2008-11-12
Kseń Jacek 0 (-4 398) 0,00 (-0,01) 0 (-4 398) 0,00 (-0,01) 2008-11-12
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 684 945 (1 200 553) 44,08 (-1,19) 19 684 945 (1 200 553) 44,08 (-1,19) 2008-11-12
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 18 484 392 45,27 (3,88) 18 484 392 45,27 (3,88) 2008-09-29
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 18 484 392 (86 400) 41,39 (-3,67) 18 484 392 (86 400) 41,39 (-3,67) 2008-09-29
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 18 397 992 (3 200 000) 45,06 (7,84) 18 397 992 (3 200 000) 45,06 (7,84) 2008-09-25
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15 197 992 (-250 000) 37,22 (-0,61) 15 197 992 (-250 000) 37,22 (-0,61) 2008-09-05
Rybiński Krzysztof 13 250 0,03 (0,03) 13 250 0,03 (0,03) 2008-08-26
Rybiński Krzysztof 13 250 0,00 13 250 0,00 2008-08-26
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15 447 992 (49 976) 37,83 (-2,90) 15 447 992 (49 976) 37,83 (-2,90) 2008-08-14
Cisek Roman 120 698 (1) 0,29 (-0,02) 120 698 (1) 0,29 (-0,02) 2008-08-12
Sitnik Konrad 5 497 0,01 5 497 0,01 2008-02-28
Siewierski Wojciech 9 895 0,02 9 895 0,02 2008-02-28
Siewierski Wojciech 9 895 0,02 9 895 0,02 2008-02-28
Siewierski Wojciech 9 895 0,02 9 895 0,02 2008-02-28
Siewierski Wojciech 9 895 0,02 (0,01) 9 895 0,02 (0,01) 2008-02-28
Siewierski Wojciech 9 895 0,01 9 895 0,01 2008-02-28
Sielski Waldemar 29 320 0,06 29 320 0,06 2008-02-28
Sielski Waldemar 29 320 0,06 (0,01) 29 320 0,06 (0,01) 2008-02-28
Sielski Waldemar 29 320 0,05 (-0,02) 29 320 0,05 (-0,02) 2008-02-28
Sielski Waldemar 29 320 0,07 (0,01) 29 320 0,07 (0,01) 2008-02-28
Sielski Waldemar 29 320 0,06 29 320 0,06 2008-02-28
Rozłucki Wiesław 9 895 0,00 (-0,02) 9 895 0,00 (-0,02) 2008-02-28
Rozłucki Wiesław 9 895 0,02 9 895 0,02 2008-02-28
Kseń Jacek 4 398 0,01 4 398 0,01 2008-02-28
Janiszewski, Hubert Andrzej 9 897 0,02 (0,01) 9 897 0,02 (0,01) 2008-02-28
Janiszewski, Hubert Andrzej 9 897 0,01 (-0,01) 9 897 0,01 (-0,01) 2008-02-28
Janiszewski, Hubert Andrzej 9 897 0,02 9 897 0,02 2008-02-28
Janiszewski, Hubert Andrzej 9 897 0,02 9 897 0,02 2008-02-28
Janiszewski, Hubert Andrzej 9 897 0,02 9 897 0,02 2008-02-28
Adamiuk Dariusz 4 398 0,00 4 398 0,00 2008-02-28
Adamiuk Dariusz 4 398 0,00 4 398 0,00 2008-02-28
Adamiuk Dariusz 4 398 0,00 (-0,01) 4 398 0,00 (-0,01) 2008-02-28
Adamiuk Dariusz 4 398 0,01 (0,01) 4 398 0,01 (0,01) 2008-02-28
Adamiuk Dariusz 4 398 0,00 4 398 0,00 2008-02-28
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15 398 016 (-721 181) 40,73 (1,26) 15 398 016 (-721 181) 40,73 (1,26) 2007-06-11
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 16 119 197 (-278 819) 39,47 (-3,91) 16 119 197 (-278 819) 39,47 (-3,91) 2007-06-11
Wiśniewski Bogdan 303 332 0,80 (0,80) 303 332 0,80 (0,80) 2007-03-14
Wiśniewski Bogdan 303 332 (41 824) 0,00 (-0,69) 303 332 (41 824) 0,00 (-0,69) 2007-03-14
Hejka Anna 139 410 0,36 (0,36) 139 410 0,36 (0,36) 2007-03-14
Hejka Anna 139 410 0,00 139 410 0,00 2007-03-14
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 16 398 016 (278 819) 43,38 (0,74) 16 398 016 (278 819) 43,38 (0,74) 2007-03-14
Cisek Roman 120 697 (34 852) 0,31 (0,09) 120 697 (34 852) 0,31 (0,09) 2007-03-14
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 16 119 197 (-2 008 134) 42,64 (-5,31) 16 119 197 (-2 008 134) 42,64 (-5,31) 2007-02-28
Cisek Roman 85 845 0,22 85 845 0,22 2007-02-28
Wiśniewski Bogdan 261 508 0,69 261 508 0,69 2006-10-13
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 18 127 331 (629 929) 47,95 (1,67) 18 127 331 (629 929) 47,95 (1,67) 2006-10-13
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 17 497 402 (-575 095) 46,28 (-1,53) 17 497 402 (-575 095) 46,28 (-1,53) 2006-08-11
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 18 072 497 (773 595) 47,81 (2,05) 18 072 497 (773 595) 47,81 (2,05) 2005-07-15
MCI Capital ASI SA przez Process4e SA 0 (-1 000 000) 0,00 (-2,64) 0 (-1 000 000) 0,00 2004-12-21
MCI Capital ASI SA przez Process4e SA 1 000 000 2,64 (2,64) 1 000 000 0,00 2003-10-30
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 17 298 902 (-1 000 000) 45,76 (-2,64) 17 298 902 (-1 000 000) 45,76 (-2,64) 2003-10-30
MCI Capital ASI SA 0 (-1 400 000) 0,00 (-3,70) 0 (-1 400 000) 0,00 2003-06-17
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 18 298 902 (862 300) 48,40 (2,28) 18 298 902 (862 300) 48,40 (2,28) 2003-06-17
MCI Capital ASI SA 1 400 000 3,70 1 400 000 0,00 2003-03-18
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 17 436 602 (208 100) 46,12 (0,54) 17 436 602 (208 100) 46,12 (0,54) 2002-04-17
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 17 228 502 (9 341) 45,58 (0,03) 17 228 502 (9 341) 45,58 (0,03) 2002-02-11
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 17 219 161 (-1 630 000) 45,55 (-4,32) 17 219 161 (-1 630 000) 45,55 (-4,32) 2001-12-31
CA IB Investment Management SA 1 382 772 (-596 579) 3,66 (-1,58) 1 382 772 (-596 579) 3,66 (-1,58) 2001-12-28
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 18 849 161 (-650 839) 49,87 (-1,72) 18 849 161 (-650 839) 49,87 (-1,72) 2001-12-20
CA IB Investment Management SA 1 979 351 5,24 1 979 351 5,24 2001-09-17
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 500 000 (-19 341) 51,59 (-0,05) 19 500 000 (-19 341) 51,59 (-0,05) 2001-03-31
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 519 341 (18 341) 51,64 (-8,18) 19 519 341 (18 341) 51,64 (-8,18) 2000-12-29
Czechowicz Tomasz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 19 501 000 59,82 19 501 000 59,82 2000-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2022-09-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2021-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2021-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2008-11-19 Prawo poboru 20:1
2008-11-18 Prawo poboru 12:1
2003-07-28 Asymilacja akcji
2002-02-25 Asymilacja akcji
2001-08-28 Asymilacja akcji seria B
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.