8,5000 zł
-3,41% -0,3000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)

Komunikaty spółki - MCI

Przyjęcie planu połączenia MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną – MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbycie akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K
Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane
Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie
Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o.
Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.