2,8000 zł
1,45% 0,0400 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Akcjonariat - IMMOBILE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 211 016 209,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 75 362 932 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 021 762
Liczba głosów na WZA: 75 362 932 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,28%
Kapitał akcyjny: 18 840 733,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 021 762
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jerzy Rafał wraz z żoną 45 866 271 (60,86%) 45 866 271 (60,86%) 2017-06-13 -
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o. 10 855 491 (14,40%) 10 855 491 (14,40%) 2017-08-23 -
NN OFE portfel 4 300 000 (5,70%) 4 300 000 (5,70%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, ATG, CMP, ENT, FTE, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, KRU, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, PZU, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, PEO, MBK, CMR, ABE, KTY, VRG, QRS, NET, AGO, AML, AMC, MCR, EAT, MAB
Winiecki, Sławomir Ireneusz 4 000 000 (5,31%) 4 000 000 (5,31%) 2016-03-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Cezaro sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-31
obniżenie kapitału 564 920
3,95 564 920
2 231 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-18 564 920
5 649 200,00
10,00 10,00 564 920
5 649 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria B - Rafał Jerzy 2003-10-27 202 540
3,95 767 460
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 20:79 2004-09-23
1,00 3 031 467
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Rafał Jerzy 2004-09-23 400 533
1,00 3 432 000
3 432 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria D - Rafał i Beata Jerzy 2006-06-23 4 536 931
1,00 7 968 931
7 968 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria E - Piotr Szostak 2006-06-23 453 693
1,00 8 422 624
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 1:4 2006-10-31
0,25 33 690 496
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2006-12-08 1 010 712
5 356 773,60
0,25 5,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2006-12-08 8 000 000
42 400 000,00
0,25 5,30 41 690 496
10 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18
2007-08-10
2007-08-23
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2008-09-24 2 000 000
7 560 000,00
0,25 3,78
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Rafał Jerzy 2012-04-12 28 557 974
61 399 644,10
0,25 2,15 70 248 470
17 562 117,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-24
seria J - Sławomir Winiecki, Dariusz Aranowski, Jacek Kozubowski, Jerzy Szubski, Arkadiusz Mulik wkład niepieniężny - 260 udziałów IMMOBILE Sp. z o.o. 2012-05-28 2 614 462
5 621 093,30
0,25 2,15 72 862 932
18 215 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-28
połączenie z Immobile sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
zmiana firmy z Makrum SA na Grupa Kapitałowa Immobile SA 2013-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria K - subskrypcja prywatna 2013-12-30 625 000
1 562 500,00
0,25 2,50 75 362 932
18 840 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-23
połączenie z Hotel 1 GKI sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA portfele 819 602 1,09 819 602 1,09 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 4 500 000 (500 000) 5,97 (0,66) 4 500 000 (500 000) 5,97 (0,66) 2018-06-08
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 000 000 5,31 4 000 000 5,31 2017-06-19
Jerzy Rafał wraz z żoną 48 866 271 (-5 976 000) 64,84 (-10,43) 48 866 271 (-5 976 000) 64,84 (-10,43) 2017-01-11
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o. 10 772 552 (2 500 000) 14,29 (3,31) 10 772 552 (2 500 000) 14,29 (3,31) 2017-01-10
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. 8 272 552 10,98 (0,98) 8 272 552 10,98 (0,98) 2016-12-28
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o. 8 272 552 10,00 (-1,26) 8 272 552 10,00 (-1,26) 2016-12-28
Ogółem 73 487 932 (625 000) 0 73 487 932 (625 000) 0 2016-11-28
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 8 272 552 11,26 (0,28) 8 272 552 11,26 (0,28) 2016-10-12
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 8 272 552 10,98 (-0,28) 8 272 552 10,98 (-0,28) 2016-10-12
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 8 272 552 (3 339 000) 11,26 (4,49) 8 272 552 (3 339 000) 11,26 (4,49) 2016-10-12
Jerzy Rafał wraz z żoną 54 842 271 75,27 (67,81) 54 842 271 75,27 (0,64) 2016-05-27
Jerzy Rafał wraz z żoną 54 842 271 7,46 (-67,17) 54 842 271 74,63 2016-05-27
Jerzy Rafał wraz z żoną 54 842 271 74,63 54 842 271 74,63 2016-05-27
Jerzy Rafał wraz z żoną 54 842 271 74,63 (1,86) 54 842 271 74,63 (1,86) 2016-05-27
Jerzy Rafał wraz z żoną 54 842 271 (-40 000) 72,77 (-2,23) 54 842 271 (-40 000) 72,77 (-2,23) 2016-05-27
Jerzy Rafał wraz z żoną 54 882 271 75,00 (-0,32) 54 882 271 75,00 (-0,32) 2016-03-30
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 54 882 271 (-2 600 000) 75,32 (-3,57) 54 882 271 (-2 600 000) 75,32 (-5,71) 2016-03-30
Winiecki, Sławomir Ireneusz 4 000 000 5,49 (0,05) 4 000 000 5,49 (0,05) 2016-03-24
Winiecki, Sławomir Ireneusz 4 000 000 5,44 4 000 000 5,44 2016-03-24
Winiecki, Sławomir Ireneusz 4 000 000 5,44 4 000 000 5,44 2016-03-24
Winiecki, Sławomir Ireneusz 4 000 000 (4 000) 5,44 (-0,04) 4 000 000 (4 000) 5,44 (-0,04) 2016-03-24
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 996 000 (36 000) 5,48 (0,05) 3 996 000 (36 000) 5,48 (-0,03) 2016-03-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA 0 (-1 035 227) 0,00 (-1,42) 0 (-1 035 227) 0,00 2016-03-23
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 4 933 552 6,77 (0,06) 4 933 552 6,77 (0,06) 2016-03-23
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 4 933 552 6,71 4 933 552 6,71 2016-03-23
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 960 000 (15 000) 5,43 (0,02) 3 960 000 (15 000) 5,51 (0,02) 2015-11-16
Winiecki, Sławomir Ireneusz WZA 3 945 000 (556) 5,41 3 945 000 (556) 5,49 2015-08-21
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (subfundusz) 926 338 1,27 926 338 1,27 2015-06-30
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 944 444 (44 444) 5,41 (0,06) 3 944 444 (44 444) 5,49 (0,01) 2015-05-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 035 227 (-720 080) 1,42 (-0,98) 1 035 227 (-720 080) 0,00 2015-05-19
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 900 000 (22 223) 5,35 (0,03) 3 900 000 (22 223) 5,48 (0,02) 2015-05-15
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 755 307 (-173 453) 2,40 (-0,24) 1 755 307 (-173 453) 0,00 2015-04-07
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 877 777 (11 111) 5,32 (0,02) 3 877 777 (11 111) 5,46 (0,01) 2015-04-01
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 866 666 (11 111) 5,30 (0,01) 3 866 666 (11 111) 5,45 (0,02) 2015-01-16
Jerzy Mikołaj członek Zarządu sp. zależnej Focus Hotels SA 57 620 0,07 (0,07) 57 620 0,08 (0,08) 2014-12-30
Jerzy Mikołaj członek Zarządu sp. zależnej Focus Hotels SA 57 620 (4 100) 0,00 (-0,07) 57 620 (4 100) 0,00 (-0,07) 2014-12-30
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 855 555 (32 855) 5,29 (0,05) 3 855 555 (32 855) 5,43 (0,05) 2014-12-29
Jerzy Mikołaj członek Zarządu sp. zależnej Focus Hotels SA 53 520 0,07 53 520 0,07 2014-12-17
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 822 700 (8 600) 5,24 (0,01) 3 822 700 (8 600) 5,38 (0,01) 2014-12-08
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 814 100 (2 100) 5,23 3 814 100 (2 100) 5,37 2014-12-02
Nowakowski Jacek 24 780 0,03 (0,03) 24 780 0,03 (0,03) 2014-11-25
Nowakowski Jacek 24 780 0,00 24 780 0,00 2014-11-25
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 812 000 (12 000) 5,23 (0,02) 3 812 000 (12 000) 5,37 (0,02) 2014-09-30
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 482 271 (4 775) 78,89 (0,01) 57 482 271 (4 775) 81,03 (0,01) 2014-09-26
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 477 496 (1 199) 78,88 57 477 496 (1 199) 81,02 2014-09-23
Cyprysiak Lech 525 000 0,72 525 000 0,74 2014-09-19
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 476 297 (2 400) 78,88 (0,01) 57 476 297 (2 400) 81,02 2014-09-18
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 800 000 (5 000) 5,21 (0,01) 3 800 000 (5 000) 5,35 (0,01) 2014-09-17
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 795 000 (5 000) 5,20 3 795 000 (5 000) 5,34 2014-07-23
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 473 897 (1 000) 78,87 57 473 897 (1 000) 81,02 2014-07-14
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 472 897 (15 996) 78,87 (0,02) 57 472 897 (15 996) 81,02 (0,02) 2014-07-10
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 456 901 (-424 266) 78,85 (-0,58) 57 456 901 (-424 266) 81,00 (0,76) 2014-07-09
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 790 000 (12 223) 5,20 (0,02) 3 790 000 (12 223) 5,34 (0,04) 2014-07-07
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 928 760 (23 000) 2,64 (0,03) 1 928 760 (23 000) 0,00 2014-07-02
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 905 760 (28 000) 2,61 (0,04) 1 905 760 (28 000) 0,00 2014-07-01
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 877 760 (30 000) 2,57 (0,04) 1 877 760 (30 000) 0,00 2014-06-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 847 760 (40 000) 2,53 (0,05) 1 847 760 (40 000) 0,00 2014-06-25
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 807 760 (40 000) 2,48 (0,06) 1 807 760 (40 000) 0,00 2014-06-24
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 767 760 (19 500) 2,42 (0,03) 1 767 760 (19 500) 0,00 2014-06-17
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 748 260 (45 000) 2,39 (0,06) 1 748 260 (45 000) 0,00 2014-06-16
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 703 260 (41 000) 2,33 (0,05) 1 703 260 (41 000) 0,00 2014-06-13
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 777 777 (7 777) 5,18 (0,01) 3 777 777 (7 777) 5,30 (0,01) 2014-06-11
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 662 260 (116 000) 2,28 (0,16) 1 662 260 (116 000) 0,00 2014-06-09
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 770 000 (2 000) 5,17 3 770 000 (2 000) 5,29 (0,01) 2014-06-04
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 546 260 (31 000) 2,12 (0,05) 1 546 260 (31 000) 0,00 2014-06-02
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 768 000 (15 000) 5,17 (0,02) 3 768 000 (15 000) 5,28 (0,04) 2014-05-30
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 515 260 (53 000) 2,07 (0,07) 1 515 260 (53 000) 0,00 2014-05-30
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 462 260 (38 000) 2,00 (0,05) 1 462 260 (38 000) 0,00 2014-05-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 424 260 (17 000) 1,95 (0,02) 1 424 260 (17 000) 0,00 2014-05-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 407 260 (16 000) 1,93 (0,03) 1 407 260 (16 000) 0,00 2014-05-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 391 260 (15 000) 1,90 (0,02) 1 391 260 (15 000) 0,00 2014-05-21
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 376 260 (14 000) 1,88 (0,02) 1 376 260 (14 000) 0,00 2014-05-20
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 753 000 (-7 000) 5,15 (-0,01) 3 753 000 (-7 000) 5,24 (-0,02) 2014-05-19
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 760 000 (17 000) 5,16 (0,03) 3 760 000 (17 000) 5,26 (0,03) 2014-05-16
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 743 000 (6 000) 5,13 (0,01) 3 743 000 (6 000) 5,23 (0,01) 2014-04-29
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 362 260 (11 000) 1,86 (0,01) 1 362 260 (11 000) 0,00 2014-04-28
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 351 260 (11 000) 1,85 (0,02) 1 351 260 (11 000) 0,00 2014-04-25
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 737 000 (12 000) 5,12 (0,01) 3 737 000 (12 000) 5,22 (0,02) 2014-04-24
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 340 260 (10 000) 1,83 (0,01) 1 340 260 (10 000) 0,00 2014-04-24
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 330 260 (10 000) 1,82 (0,01) 1 330 260 (10 000) 0,00 2014-04-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 320 260 (10 000) 1,81 (0,02) 1 320 260 (19 000) 0,00 2014-04-22
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 725 000 (30 000) 5,11 (0,04) 3 725 000 (30 000) 5,20 (0,04) 2014-04-17
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 310 260 (9 000) 1,79 (0,01) 1 301 260 0,00 2014-04-16
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 301 260 (8 000) 1,78 (0,01) 1 301 260 (8 000) 0,00 2014-04-15
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 293 260 (8 000) 1,77 (0,01) 1 293 260 (8 000) 0,00 2014-04-11
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 285 260 (14 000) 1,76 (0,02) 1 285 260 (14 000) 0,00 2014-04-09
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 271 260 (7 000) 1,74 (0,01) 1 271 260 (7 000) 0,00 2014-04-08
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 695 000 (2 000) 5,07 (0,01) 3 695 000 (2 000) 5,16 (0,01) 2014-04-07
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 264 260 (7 000) 1,73 (0,01) 1 264 260 (7 000) 0,00 2014-04-07
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 693 000 (3 000) 5,06 3 693 000 (3 000) 5,15 2014-04-04
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 257 260 (6 500) 1,72 (0,01) 1 257 260 (6 500) 0,00 2014-04-02
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 250 760 (12 000) 1,71 (0,01) 1 250 760 (12 000) 0,00 2014-04-01
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 690 000 (15 000) 5,06 (0,02) 3 690 000 (15 000) 5,15 (0,06) 2014-03-31
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 238 760 (430 266) 1,70 (0,60) 1 238 760 (430 266) 0,00 2014-03-28
Grupa Kapitałowa Immobile SA 808 494 (6 000) 1,10 808 494 (6 000) 0,00 2014-03-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 802 494 (7 000) 1,10 (0,01) 802 494 (7 000) 0,00 2014-03-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 795 494 (7 500) 1,09 (0,01) 795 494 (7 500) 0,00 2014-03-25
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 675 000 (36 000) 5,04 (0,05) 3 675 000 (36 000) 5,09 (0,05) 2014-03-24
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 639 000 (22 286) 4,99 (0,03) 3 639 000 (22 286) 5,04 (0,03) 2014-01-15
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 616 714 (5 000) 4,96 (0,01) 3 616 714 (5 000) 5,01 2014-01-03
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 611 714 (30 000) 4,95 (0,04) 3 611 714 (30 000) 5,01 (0,05) 2013-12-30
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 581 714 (30 000) 4,91 (0,04) 3 581 714 (30 000) 4,96 (0,04) 2013-12-17
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 551 714 (130 000) 4,87 (0,18) 3 551 714 (130 000) 4,92 (0,18) 2013-12-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA 787 994 (5 500) 1,08 (0,01) 787 994 (5 500) 0,00 2013-12-09
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 421 714 (100 000) 4,69 (0,14) 3 421 714 (100 000) 4,74 (0,14) 2013-12-06
Grupa Kapitałowa Immobile SA 782 494 (25 000) 1,07 (0,04) 782 494 (25 000) 0,00 2013-12-06
Grupa Kapitałowa Immobile SA 757 494 (7 000) 1,03 757 494 (7 000) 0,00 2013-12-02
Grupa Kapitałowa Immobile SA 750 494 (8 207) 1,03 (0,02) 750 494 (8 207) 0,00 2013-12-02
Grupa Kapitałowa Immobile SA 742 287 (11 300) 1,01 (0,01) 742 287 (11 300) 0,00 2013-11-28
Grupa Kapitałowa Immobile SA 730 987 (5 800) 1,00 (0,01) 730 987 (5 800) 0,00 2013-11-27
Winiecki, Sławomir Ireneusz 3 321 714 (1 500 000) 4,55 (2,05) 3 321 714 (1 500 000) 4,60 (2,10) 2013-11-26
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 881 167 (-1 500 000) 79,43 (-2,06) 57 881 167 (-1 500 000) 80,24 (-1,84) 2013-11-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 725 187 (6 700) 0,99 (0,01) 725 187 (6 700) 0,00 2013-11-25
Grupa Kapitałowa Immobile SA 718 487 (6 700) 0,98 (0,01) 718 487 (6 700) 0,00 2013-11-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA 711 787 (5 800) 0,97 (0,01) 711 787 (5 800) 0,00 2013-11-20
Grupa Kapitałowa Immobile SA 705 987 (5 000) 0,96 705 987 (5 000) 0,00 2013-11-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 700 987 (15 500) 0,96 (0,02) 700 987 (15 500) 0,00 2013-09-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 685 487 (15 500) 0,94 (0,03) 685 487 (15 500) 0,00 2013-09-25
Grupa Kapitałowa Immobile SA 669 987 (14 000) 0,91 (0,01) 669 987 (14 000) 0,00 2013-09-24
Grupa Kapitałowa Immobile SA 655 987 (13 500) 0,90 (0,02) 655 987 (13 500) 0,00 2013-09-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA 642 487 (8 611) 0,88 (0,02) 642 487 (8 611) 0,00 2013-09-20
Grupa Kapitałowa Immobile SA 633 876 (13 500) 0,86 (0,01) 633 876 (13 500) 0,00 2013-09-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 620 376 (4 000) 0,85 (0,01) 620 376 (4 000) 0,00 2013-09-17
Grupa Kapitałowa Immobile SA 616 376 (13 300) 0,84 (0,02) 616 376 (13 300) 0,00 2013-09-16
Grupa Kapitałowa Immobile SA 603 076 (7 400) 0,82 (0,01) 603 076 (7 400) 0,00 2013-09-11
Grupa Kapitałowa Immobile SA 595 676 (13 000) 0,81 (0,02) 595 676 (13 000) 0,00 2013-09-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA 582 676 (12 000) 0,79 (0,01) 582 676 (12 000) 0,00 2013-09-09
Grupa Kapitałowa Immobile SA 570 676 (17 500) 0,78 (0,03) 570 676 (17 500) 0,00 2013-09-06
Grupa Kapitałowa Immobile SA 553 176 (-5 500) 0,75 (-0,01) 553 176 (-5 500) 0,00 2013-09-03
Grupa Kapitałowa Immobile SA 558 676 (16 189) 0,76 (0,02) 558 676 (16 189) 0,00 2013-09-02
Grupa Kapitałowa Immobile SA 542 487 (4 000) 0,74 (0,01) 542 487 (4 000) 0,00 2013-07-30
Grupa Kapitałowa Immobile SA 538 487 (4 500) 0,73 538 487 (4 500) 0,00 2013-07-29
Grupa Kapitałowa Immobile SA 533 987 (4 600) 0,73 (0,01) 533 987 (4 600) 0,00 2013-07-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 529 387 (5 000) 0,72 (0,01) 529 387 (5 000) 0,00 2013-07-25
Grupa Kapitałowa Immobile SA 524 387 (5 400) 0,71 524 387 (5 400) 0,00 2013-07-24
Grupa Kapitałowa Immobile SA 518 987 (3 600) 0,71 (0,01) 518 987 (3 600) 0,00 2013-07-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA 515 387 (5 600) 0,70 (0,01) 515 387 (5 600) 0,00 2013-07-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 509 787 (5 900) 0,69 509 787 (5 900) 0,00 2013-07-18
Grupa Kapitałowa Immobile SA 503 887 (6 900) 0,69 (0,01) 503 887 (6 900) 0,00 2013-07-17
Grupa Kapitałowa Immobile SA 496 987 (7 000) 0,68 (0,01) 496 987 (7 000) 0,00 2013-07-16
Grupa Kapitałowa Immobile SA 489 987 (7 000) 0,67 (0,01) 489 987 (7 000) 0,00 2013-07-15
Grupa Kapitałowa Immobile SA 482 987 (-417 266) 0,66 (-0,57) 482 987 (-417 266) 0,00 2013-07-12
Grupa Kapitałowa Immobile SA 900 253 (440 266) 1,23 (0,60) 900 253 (440 266) 0,00 2013-07-11
Grupa Kapitałowa Immobile SA 459 987 (-8 500) 0,63 (-0,01) 459 987 (-8 500) 0,00 2013-07-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA 468 487 (17 500) 0,64 (0,03) 468 487 (17 500) 0,00 2013-07-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA 450 987 (5 000) 0,61 450 987 (5 000) 0,00 2013-07-05
Grupa Kapitałowa Immobile SA 445 987 (-412 266) 0,61 (-0,56) 445 987 (-412 266) 0,00 2013-07-04
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz ze spółkami zależnymi 858 253 (424 266) 1,17 (0,58) 858 253 (424 266) 0,00 2013-07-03
Grupa Kapitałowa Immobile SA 433 987 (15 000) 0,59 (0,02) 433 987 (15 000) 0,00 2013-07-03
Grupa Kapitałowa Immobile SA 418 987 (16 800) 0,57 (0,02) 418 987 (16 800) 0,00 2013-06-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 402 187 (17 000) 0,55 (0,03) 402 187 (17 000) 0,00 2013-06-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 385 187 (22 000) 0,52 (0,03) 385 187 (22 000) 0,00 2013-06-25
Grupa Kapitałowa Immobile SA 363 187 (7 000) 0,49 (0,01) 363 187 (7 000) 0,00 2013-06-21
Grupa Kapitałowa Immobile SA 356 187 (8 046) 0,48 (0,01) 356 187 (8 046) 0,00 2013-06-20
Grupa Kapitałowa Immobile SA 348 141 (16 000) 0,47 (0,02) 348 141 (16 000) 0,00 2013-06-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 332 141 (2 658) 0,45 332 141 (2 658) 0,00 2013-06-18
Grupa Kapitałowa Immobile SA 329 483 (14 249) 0,45 (0,02) 329 483 (14 249) 0,00 2013-06-17
Grupa Kapitałowa Immobile SA 315 234 (11 682) 0,43 (0,02) 315 234 (11 682) 0,00 2013-06-13
Grupa Kapitałowa Immobile SA 303 552 (16 000) 0,41 (0,02) 303 552 (16 000) 0,00 2013-06-12
Grupa Kapitałowa Immobile SA 287 552 (15 000) 0,39 (0,02) 287 552 (15 000) 0,00 2013-06-11
Grupa Kapitałowa Immobile SA 272 552 (23 000) 0,37 (0,03) 272 552 (23 000) 0,00 2013-06-07
Grupa Kapitałowa Immobile SA 249 552 (7 000) 0,34 (0,01) 249 552 (7 000) 0,00 2013-06-04
Grupa Kapitałowa Immobile SA 242 552 (4 000) 0,33 (0,01) 242 552 (4 000) 0,00 2013-05-31
Grupa Kapitałowa Immobile SA 238 552 (5 400) 0,32 238 552 (5 400) 0,00 2013-05-29
Grupa Kapitałowa Immobile SA 233 152 (5 500) 0,32 (0,01) 233 152 (5 500) 0,00 2013-05-28
Grupa Kapitałowa Immobile SA 227 652 (7 100) 0,31 (0,01) 227 652 (7 100) 0,00 2013-05-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 220 552 (6 900) 0,30 (0,01) 220 552 (6 900) 0,00 2013-05-24
Grupa Kapitałowa Immobile SA 213 652 (6 800) 0,29 (0,01) 213 652 (6 800) 0,00 2013-05-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA 206 852 (6 900) 0,28 (0,01) 206 852 (6 900) 0,00 2013-05-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA 199 952 (6 500) 0,27 (0,01) 199 952 (6 500) 0,00 2013-05-21
Grupa Kapitałowa Immobile SA 193 452 (6 600) 0,26 (0,01) 193 452 (6 600) 0,00 2013-05-20
Grupa Kapitałowa Immobile SA 186 852 (5 900) 0,25 (0,01) 186 852 (5 900) 0,00 2013-05-17
Grupa Kapitałowa Immobile SA 180 952 (5 900) 0,24 180 952 (5 900) 0,00 2013-05-16
Grupa Kapitałowa Immobile SA 175 052 (5 500) 0,24 (0,01) 175 052 (5 500) 0,00 2013-04-30
Grupa Kapitałowa Immobile SA 169 552 (3 845) 0,23 (0,01) 169 552 (3 845) 0,00 2013-04-29
Grupa Kapitałowa Immobile SA 165 707 (1 500) 0,22 165 707 (1 500) 0,00 2013-04-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 164 207 (13 000) 0,22 (0,02) 164 207 (13 000) 0,00 2013-04-25
Grupa Kapitałowa Immobile SA 151 207 (320) 0,20 151 207 (320) 0,00 2013-04-24
Grupa Kapitałowa Immobile SA 150 887 (4 851) 0,20 150 887 (4 851) 0,00 2013-04-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA 146 036 (1 149) 0,20 (0,01) 146 036 (1 149) 0,00 2013-04-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 144 887 (4 000) 0,19 144 887 (4 000) 0,00 2013-04-18
Grupa Kapitałowa Immobile SA 140 887 (6 300) 0,19 (0,01) 140 887 (6 300) 0,00 2013-04-12
Grupa Kapitałowa Immobile SA 134 587 (1 200) 0,18 134 587 (1 200) 0,00 2013-04-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA 133 387 (4 000) 0,18 (0,01) 133 387 (4 000) 0,00 2013-04-09
Grupa Kapitałowa Immobile SA 129 387 (1 200) 0,17 129 387 (1 200) 0,00 2013-04-03
Grupa Kapitałowa Immobile SA 128 187 (-423 266) 0,17 (-0,58) 128 187 (-423 266) 0,00 2013-04-02
Grupa Kapitałowa Immobile SA 551 453 (424 266) 0,75 (0,58) 551 453 (424 266) 0,00 2013-03-28
Grupa Kapitałowa Immobile SA 127 187 (-414 266) 0,17 (0,17) 127 187 (-414 266) 0,00 2013-03-28
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 381 167 (-555 555) 81,49 (-0,50) 59 381 167 (-555 555) 82,08 (0,09) 2013-03-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 541 453 (-90) 0,00 (-0,74) 541 453 (-90) 0,00 2013-03-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 541 543 (90) 0,74 541 543 (90) 0,00 2013-03-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 541 453 (20 000) 0,74 (0,03) 541 453 (20 000) 0,00 2013-03-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 521 453 (433 837) 0,71 (0,59) 521 453 (433 837) 0,00 2013-03-25
Filipiak Tomasz 190 096 0,26 190 096 0,26 2013-01-04
Filipiak Tomasz 190 096 0,26 (0,26) 190 096 0,26 (0,26) 2013-01-04
Filipiak Tomasz 190 096 (19 150) 0,00 (-0,23) 190 096 (19 150) 0,00 (-0,23) 2013-01-04
Grupa Kapitałowa Immobile SA 87 616 (10 000) 0,12 (0,02) 87 616 (10 000) 0,00 2012-12-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA 77 616 (10 000) 0,10 (0,01) 77 616 (10 000) 0,00 2012-12-06
Grupa Kapitałowa Immobile SA 67 616 (10 000) 0,09 (0,02) 67 616 (10 000) 0,00 2012-12-05
Grupa Kapitałowa Immobile SA 57 616 (3 000) 0,07 57 616 (3 000) 0,00 2012-11-29
Grupa Kapitałowa Immobile SA 54 616 (3 000) 0,07 54 616 (3 000) 0,00 2012-11-28
Grupa Kapitałowa Immobile SA 51 616 (2 000) 0,07 (0,01) 51 616 (2 000) 0,00 2012-11-27
Grupa Kapitałowa Immobile SA 49 616 (2 000) 0,06 49 616 (2 000) 0,00 2012-11-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 47 616 (-418 266) 0,06 (-0,57) 47 616 (-418 266) 0,00 2012-11-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA 465 882 (419 266) 0,63 (0,57) 465 882 (419 266) 0,00 2012-11-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA 46 616 (5 000) 0,06 (0,01) 46 616 (5 000) 0,00 2012-11-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA 41 616 (10 000) 0,05 (0,01) 41 616 (10 000) 0,00 2012-11-21
Grupa Kapitałowa Immobile SA 31 616 (10 000) 0,04 (0,02) 31 616 (10 000) 0,00 2012-11-20
Grupa Kapitałowa Immobile SA 21 616 (-850) 0,02 (-0,01) 21 616 (-850) 0,00 2012-11-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 22 466 (4 700) 0,03 (0,01) 22 466 (4 700) 0,00 2012-11-16
Grupa Kapitałowa Immobile SA 17 766 (12 000) 0,02 (0,02) 17 766 (12 000) 0,00 2012-11-15
Grupa Kapitałowa Immobile SA 5 766 (2 000) 0,00 5 766 (2 000) 0,00 2012-11-02
Grupa Kapitałowa Immobile SA 3 766 (1 316) 0,00 3 766 (1 316) 0,00 2012-10-30
Grupa Kapitałowa Immobile SA 2 450 (698) 0,00 2 450 (698) 0,00 2012-10-29
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 752 (1 302) 0,00 1 752 (1 302) 0,00 2012-10-26
Grupa Kapitałowa Immobile SA 450 0,00 450 0,00 2012-10-22
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 936 722 81,99 (0,99) 59 936 722 81,99 (0,99) 2012-10-01
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 936 722 81,00 (-1,25) 59 936 722 81,00 (-1,85) 2012-10-01
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 936 722 (-2 504) 82,25 (-0,01) 59 936 722 (-2 504) 82,85 (0,59) 2012-10-01
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 939 226 (-630) 82,26 59 939 226 (-630) 82,26 2012-09-25
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 939 856 (-1 900) 82,26 59 939 856 (-1 900) 82,26 2012-09-24
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 941 756 (429 300) 82,26 (-2,45) 59 941 756 (429 300) 82,26 (-2,45) 2012-09-13
Filipiak Tomasz 170 946 (10 000) 0,23 (0,01) 170 946 (10 000) 0,23 (0,01) 2012-08-31
Winiecki, Sławomir Ireneusz 1 821 714 2,50 1 821 714 2,50 (-0,01) 2012-06-14
Winiecki, Sławomir Ireneusz 1 821 714 (1 669 233) 2,50 (2,14) 1 821 714 (1 669 233) 2,51 (2,15) 2012-06-14
Ogółem 72 862 932 (2 614 462) 0 72 862 932 (2 614 462) 0 2012-05-28
Ogółem 70 248 470 (28 557 974) 0 70 248 470 (28 557 974) 0 2012-05-24
Jerzy Rafał wraz z żoną 59 512 456 84,71 (3,04) 59 512 456 84,71 (3,04) 2012-05-24
Jerzy Rafał wraz z żoną 59 512 456 (28 324 674) 81,67 (6,87) 59 512 456 (28 324 674) 81,67 (6,87) 2012-05-24
Filipiak Tomasz 160 946 0,22 160 946 0,22 2012-05-21
Filipiak Tomasz 160 946 0,22 (-0,16) 160 946 0,22 (-0,16) 2012-05-21
Filipiak Tomasz 160 946 (18 946) 0,38 (0,04) 160 946 (18 946) 0,38 (0,04) 2012-05-21
Filipiak Tomasz 142 000 (10 000) 0,34 (0,03) 142 000 (10 000) 0,34 (0,03) 2012-04-27
Jerzy Rafał wraz z żoną 31 187 782 (-100 000) 74,80 (-0,24) 31 187 782 (-100 000) 74,80 (-0,24) 2012-04-19
Jerzy Rafał wraz z żoną 31 287 782 75,04 (30,51) 31 287 782 75,04 (30,51) 2012-04-19
Jerzy Rafał wraz z żoną 31 287 782 (239 930) 44,53 (-29,94) 31 287 782 (240 000) 44,53 (-29,94) 2012-04-19
Filipiak Tomasz 132 000 (41 000) 0,31 (0,10) 132 000 (41 000) 0,31 (0,10) 2012-04-13
BZ WBK Asset Management SA 2 362 692 (279 909) 5,66 (0,67) 2 362 692 (279 909) 5,66 (0,67) 2012-01-16
BZ WBK Asset Management SA 2 082 783 4,99 (0,99) 2 082 783 4,99 (0,99) 2012-01-16
BZ WBK Asset Management SA 2 082 783 (-284 029) 4,00 (-1,67) 2 082 783 (-284 029) 4,00 (-1,67) 2012-01-16
Winiecki, Sławomir Ireneusz 152 481 0,36 (0,15) 152 481 0,36 (0,15) 2011-12-29
Winiecki, Sławomir Ireneusz 152 481 0,21 (0,01) 152 481 0,21 (0,01) 2011-12-29
Winiecki, Sławomir Ireneusz 152 481 (17 000) 0,20 (-0,12) 152 481 (17 000) 0,20 (-0,12) 2011-12-29
Winiecki, Sławomir Ireneusz 135 481 (66 700) 0,32 (0,16) 135 481 (66 700) 0,32 (0,16) 2011-12-27
Jerzy Rafał wraz z żoną 31 047 852 (-66 630) 74,47 (-0,16) 31 047 782 (-66 700) 74,47 (-0,16) 2011-12-23
Winiecki, Sławomir Ireneusz 68 781 (12 612) 0,16 (0,03) 68 781 (12 612) 0,16 (0,03) 2011-07-21
Winiecki, Sławomir Ireneusz 56 169 (32 609) 0,13 (0,08) 56 169 (32 609) 0,13 (0,08) 2011-07-18
Winiecki, Sławomir Ireneusz 23 560 (12 648) 0,05 (0,03) 23 560 (12 648) 0,05 (0,03) 2011-07-14
Jerzy Rafał wraz z żoną 31 114 482 (73 995) 74,63 (0,18) 31 114 482 (73 995) 74,63 (0,18) 2011-07-13
Jerzy Rafał wraz z żoną 31 040 487 (400 000) 74,45 (0,96) 31 040 487 (400 000) 74,45 (0,96) 2011-07-12
Winiecki, Sławomir Ireneusz 10 912 0,02 10 912 0,02 2011-07-11
Filipiak Tomasz 91 000 (16 548) 0,21 (0,04) 91 000 (16 548) 0,21 (0,04) 2011-06-21
BZ WBK Asset Management SA 2 366 812 (252 339) 5,67 (0,60) 2 366 812 (252 339) 5,67 (0,60) 2011-05-13
Jerzy Rafał wraz z żoną 30 640 487 (557 563) 73,49 (1,34) 30 640 487 (557 563) 73,49 (1,34) 2011-04-20
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 298 903 (-800 000) 3,11 (-1,92) 1 298 903 (-800 000) 3,11 (-1,92) 2011-04-08
Filipiak Tomasz 74 452 (10 000) 0,17 (0,02) 74 452 (10 000) 0,17 (0,02) 2010-11-24
Filipiak Tomasz 64 452 (18 252) 0,15 (0,04) 64 452 (18 252) 0,15 (0,04) 2010-11-18
Filipiak Tomasz 46 200 (20 471) 0,11 (0,05) 46 200 (20 471) 0,11 (0,05) 2010-10-14
Filipiak Tomasz 25 729 0,06 25 729 0,06 2010-10-04
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 098 903 (-19 515) 5,03 (-0,05) 2 098 903 (-19 515) 5,03 (-0,05) 2010-04-07
Jerzy Rafał wraz z żoną 30 082 924 (-400 000) 72,15 (-0,96) 30 082 924 (-400 000) 72,15 (-0,96) 2009-11-13
Jerzy Rafał wraz z żoną 30 482 924 (-20 000) 73,11 (-0,05) 30 482 924 (-20 000) 73,11 (-0,05) 2009-09-04
Jerzy Rafał wraz z żoną 30 502 924 (400 000) 73,16 (0,96) 30 502 924 (400 000) 73,16 (0,96) 2009-09-03
Jerzy Rafał wraz z żoną 30 102 924 (400 000) 72,20 (0,96) 30 102 924 (400 000) 72,20 (0,96) 2009-05-15
Jerzy Rafał wraz z żoną 29 702 924 (-800 000) 71,24 (-19,29) 29 702 924 (-800 000) 71,24 (-19,29) 2009-02-13
BZ WBK Asset Management SA 2 114 473 (40 000) 5,07 (0,10) 2 114 473 (40 000) 5,07 (0,10) 2008-12-18
BZ WBK Asset Management SA 2 074 473 (-2 565) 4,97 (-0,01) 2 074 473 (-2 565) 4,97 (-0,01) 2008-12-17
BZ WBK Asset Management SA 2 077 038 (-9 500) 4,98 (-0,02) 2 077 038 (-9 500) 4,98 (-0,02) 2008-11-27
BZ WBK Asset Management SA 2 086 538 (-8 415) 5,00 (-0,02) 2 086 538 (-8 415) 5,00 (-0,02) 2008-11-26
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 118 418 5,08 2 118 418 5,08 2008-01-25
BZ WBK Asset Management SA 2 094 953 (2 271) 5,02 (0,01) 2 094 953 (2 271) 5,02 (0,01) 2007-10-16
BZ WBK Asset Management SA 2 092 682 (8 376) 5,01 (0,02) 2 092 682 (8 376) 5,01 (0,02) 2007-09-07
BZ WBK Asset Management SA 2 084 306 (-401) 4,99 (-0,01) 2 084 306 (-401) 4,99 (-0,01) 2007-08-29
BZ WBK Asset Management SA 2 084 707 (-8 932) 5,00 (-0,02) 2 084 707 (-8 932) 5,00 (-0,02) 2007-08-28
BZ WBK Asset Management SA 2 093 639 5,02 2 093 639 5,02 2007-08-24
Sobczak Wojciech 336 905 0,00 (-0,80) 336 905 0,00 (-0,80) 2007-08-06
Sobczak Wojciech 336 905 0,80 336 905 0,80 2007-08-06
Czuczman Jerzy 336 905 0,80 (0,80) 336 905 0,80 (0,80) 2007-08-06
Czuczman Jerzy 336 905 0,00 336 905 0,00 2007-08-06
Ogółem 41 690 496 (8 000 000) 0 41 690 496 (8 000 000) 0 2007-07-11
Ogółem 33 690 496 0 33 690 496 0 2007-06-18
Jerzy Rafał wraz z żoną 30 502 924 90,53 (17,37) 30 502 924 90,53 (17,37) 2007-06-18
Jerzy Rafał wraz z żoną 30 502 924 (-29 433 798) 73,16 (-9,09) 30 502 924 (-29 433 798) 73,16 (-9,09) 2007-06-18
Jerzy Rafał wraz z żoną poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 936 722 82,25 59 936 722 82,25 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.