2,7600 zł
0,73% 0,0200 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Komunikaty spółki - IMMOBILE

Spełnienie wszystkich warunków umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.
Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy Hotelu w Elblągu
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów oraz ujawnienie informacji o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawarcie przez spółkę zależną umowy ramowej z bankiem
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego wartość nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta, tj. Hotelu Focus Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14 w Bydgoszczy
Zawarcie w imieniu Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz ujawnienie informacji o otrzymaniu wiadomości o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.