1,7600 zł
-1,95% -0,0350 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Komunikaty spółki - IMMOBILE

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę
Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.
Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.
Informacje na temat dywidendy
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
IMMOBILE -1,95% 1,76
2022-08-08 17:00:00

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.