2,6500 zł
-2,93% -0,0800 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Komunikaty spółki - IMMOBILE

Otrzymanie informacji o zawarciu umowy przez spółkę zależną drugiego stopnia od Emitenta: Contrast sp. z o. o.
Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną
Zmiana adresu siedziby Emitenta
Otrzymanie informacji o podjęciu uchwały Zarządu spółki zależnej od Emitenta o rozpoczęciu procesu realizacji inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy
Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej drugiego stopnia od Emitenta - Contrast sp. z o. o.
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.06.2019 r.
Informacje na temat dywidendy
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.06.2019 r.
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - korekta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Uzupełnienie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. o punkt dotyczący wypłaty dywidendy
IMMOBILE -2,93% 2,65
2019-09-20 17:03:46

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

  • Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.