2,9200 zł
1,74% 0,0500 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Komunikaty spółki - IMMOBILE

Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Powstanie stosunku dominacji wobec ATREM S.A.
Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Przyjęcie oferty nabycia przez spółkę zależną obligacji Emitenta
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018
Informacja o przedłużeniu wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Zawarcie umowy na kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną
Zgłoszenie przez Spółkę kandydatury do Zarządu ATREM S.A.
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Komitetu Audytu
Ogłoszenie przez Spółkę wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.