2,8600 zł
0,35% 0,0100 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Komunikaty spółki - IMMOBILE

Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - korekta
Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
Uzupełnienie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. o punkt dotyczący wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 25.06.2019 r., projekty uchwał
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego członka Komitetu Audytu
Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Powstanie stosunku dominacji wobec ATREM S.A.
Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.