53,0000 zł
0,38% 0,2000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 327 598 338 705 351 057 361 428
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 157 502 155 731 176 467 164 015
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 511 897 537 275 579 662 555 258
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 196 833 102 954 170 232 159 860
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 152 156 59 499 133 127 113 665
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 49 304 714 49 544 310 51 477 163 51 979 130
Kapitał własny (tys. zł)* 7 056 750 7 064 591 6 776 298 6 934 685
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 54,009 54,069 51,862 53,074
Zysk na akcję (zł) 1,165 0,455 1,019 0,870
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.