59,8000 zł
-0,33% -0,2000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Akcjonariat - HANDLOWY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 813 444 080 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 130 659 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 994 700
Liczba głosów na WZA: 130 659 600 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Kapitał akcyjny: 522 638 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 994 700
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Citibank Overseas Investment Corp. 97 994 700 (75,00%) 97 994 700 (75,00%) 2010-08-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - renominacja 1993-07-09
13 000,00 20 000
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-05-07
1994-08-29
1997-06-03
split 1:3250 1997-03-26
4,00 65 000 000
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-03-11
seria B - za obligacje zamienne 1997-04-15 28 000 000
112 000 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-17

konwersja obligacji na 1 120 000 akcji data konwersji 1998-09-30
4,00 66 120 000
264 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-10-27
1998-11-16
konwersja obligacji na 2 240 000 akcji data konwersji 1999-11-30
4,00 69 917 500
279 670 016,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-11-30
seria C - zamienna: akcjonariusze Citibank (Poland) SA 1350 akcji Banku Handlowego za 1 akcję Citibank (Poland) 2000-11-03 37 659 600
4,00 107 577 100
430 308 416,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-02-28
2001-04-12
koknwersjia obligacji na 17 648 500 akcji data konwersji 2002-03-14
4,00 125 225 600
500 902 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-24
2002-07-19
konwersja obligacji na 5 434 000 akcji data konwersji 2003-03-17
4,00 130 659 600
522 638 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-16
2003-09-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 1 284 269 (-731) 0,98 1 284 269 (-731) 0,98 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 574 770 (-335 230) 1,20 (-0,26) 1 574 770 (-335 230) 1,20 (-0,26) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 516 290 (145 290) 3,45 (0,10) 4 516 290 (145 290) 3,45 (0,10) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 637 409 (-591) 1,25 1 637 409 (-591) 1,25 2018-12-31
Generali OFE portfel 686 678 (135 678) 0,52 (0,10) 686 678 (135 678) 0,52 (0,10) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 123 630 (93 630) 3,15 (0,07) 4 123 630 (93 630) 3,15 (0,07) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 459 627 (371 627) 1,11 (0,28) 1 459 627 (371 627) 1,11 (0,28) 2018-12-31
Aegon OFE portfel 1 653 880 (33 880) 1,27 (0,03) 1 653 880 (33 880) 1,27 (0,03) 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 3 522 (-32 018) 0,00 (-0,03) 3 522 (-32 018) 0,00 (-0,03) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 23 327 (3 291) 0,02 23 327 (3 291) 0,02 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 277 647 (14 152) 0,21 (0,01) 277 647 (14 152) 0,21 (0,01) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 54 (-50 272) 0,00 (-0,04) 54 (-50 272) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 452 801 0,35 452 801 0,35 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 38 622 (-38 269) 0,03 (-0,03) 38 622 (-38 269) 0,03 (-0,03) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 9 295 (-988) 0,01 9 295 (-988) 0,01 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 59 912 (-28 377) 0,05 (-0,02) 59 912 (-28 377) 0,05 (-0,02) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 163 114 (-2 000) 0,12 (-0,01) 163 114 (-2 000) 0,12 (-0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 24 438 (17 643) 0,02 (0,01) 24 438 (17 643) 0,02 (0,01) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 1 285 000 0,98 1 285 000 0,98 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 002 0,00 4 002 0,00 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 35 540 0,03 35 540 0,03 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 20 036 0,02 20 036 0,02 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 263 495 0,20 263 495 0,20 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 910 000 1,46 1 910 000 1,46 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 50 326 0,04 50 326 0,04 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 54 877 0,04 54 877 0,04 2017-12-31
NN OFE portfel 4 371 000 3,35 4 371 000 3,35 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 452 801 0,35 452 801 0,35 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 76 891 0,06 76 891 0,06 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 638 000 1,25 1 638 000 1,25 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 10 283 0,01 10 283 0,01 2017-12-31
Generali OFE portfel 551 000 0,42 551 000 0,42 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 88 289 0,07 88 289 0,07 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 165 114 0,13 165 114 0,13 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 750 0,00 750 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 6 795 0,01 6 795 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 030 000 3,08 4 030 000 3,08 2017-12-31
Altus SA portfele 24 000 0,02 24 000 0,02 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 088 000 0,83 1 088 000 0,83 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 6 145 0,01 6 145 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 620 000 1,24 1 620 000 1,24 2017-12-31
Citibank NA 0 (-97 994 700) 0,00 (-75,00) 0 (-97 994 700) 0,00 (-75,00) 2010-08-06
Olechowski Andrzej 1 200 0,00 1 200 0,00 2009-09-30
Dudzińska Iwona 600 0,00 600 0,00 2009-09-30
Olechowski Andrzej 0 (-1 200) 0,00 0 (-1 200) 0,00 2009-06-30
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 97 994 700 (-807 487) 75,00 (-0,61) 97 994 700 (-807 487) 75,00 (-0,61) 2007-08-14
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 98 802 187 (-1 332 689) 75,61 (-1,02) 98 802 187 (-1 332 689) 75,61 (-1,02) 2006-12-15
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 100 134 876 (-1 392 368) 76,63 (-1,07) 100 134 876 (-1 392 368) 76,63 (-1,07) 2006-12-05
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 101 527 244 (2 332 216) 77,70 (1,79) 101 527 244 (2 332 216) 77,70 (1,79) 2006-12-01
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 99 195 028 (-4 564 977) 75,91 (-3,50) 99 195 028 (-4 564 977) 75,91 (-3,50) 2006-11-27
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 103 760 005 (-1 745 431) 79,41 (-1,33) 103 760 005 (-1 745 431) 79,41 (-1,33) 2006-11-27
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 105 505 436 (-1 526 632) 80,74 (-1,17) 105 505 436 (-1 526 632) 80,74 (-1,17) 2006-11-17
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 107 032 068 (-1 481 876) 81,91 (-1,14) 107 032 068 (-1 481 876) 81,91 (-1,14) 2006-11-14
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 108 513 944 (-1 556 469) 83,05 (-1,19) 108 513 944 (-1 556 469) 83,05 (-1,19) 2006-11-09
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 110 070 413 (-1 903 245) 84,24 (-1,45) 110 070 413 (-1 903 245) 84,24 (-1,45) 2006-11-03
Olechowski Andrzej 1 200 0,00 1 200 0,00 2006-08-10
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation i IFA BV 111 973 658 (13 978 958) 85,69 (10,69) 111 973 658 (13 978 958) 85,69 (10,69) 2006-08-10
PZU SA na WZA 5 484 893 (4 616 201) 4,19 (2,95) 5 484 893 (4 616 201) 4,19 (2,95) 2004-12-07
International Finance Associates BV 18 722 874 14,32 18 722 874 14,32 2004-12-03
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation 97 994 700 (-18 722 874) 75,00 (-18,20) 97 994 700 (-18 722 874) 75,00 (-18,20) 2004-12-03
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation 116 717 574 93,20 (3,88) 116 717 574 93,20 (3,88) 2002-05-24
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation 116 717 574 (17 648 498) 89,32 (-2,77) 116 717 574 (17 648 498) 89,32 (-2,77) 2002-05-24
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation 99 069 076 (37 659 600) 92,09 (4,26) 99 069 076 (37 659 600) 92,09 (4,26) 2001-02-28
Skarb Państwa 3 250 000 3,02 (-1,63) 3 250 000 3,02 (-1,63) 2001-01-12
Skarb Państwa 3 250 000 (-245 875) 4,65 (-0,35) 3 250 000 (-245 875) 4,65 (-0,35) 2001-01-12
PKO BP SA 1 558 067 2,23 1 558 067 2,23 2001-01-12
Skarb Państwa 3 495 875 (-1 312 192) 5,00 (-1,88) 3 495 875 (-1 312 192) 5,00 (-1,88) 2000-11-03
Swedbank AB 0 (-4 369 000) 0,00 (-6,25) 0 (-4 369 000) 0,00 (-6,25) 2000-08-07
J.P. Morgan & Co., Inc. z podmiotami zależnymi 0 (-11 160 000) 0,00 (-15,96) 0 (-11 160 000) 0,00 (-15,96) 2000-08-07
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation 61 409 476 (15 263 927) 87,83 (21,83) 61 409 476 (15 263 927) 87,83 (21,83) 2000-08-07
ZCI Netherlands BV 0 (-5 142 500) 0,00 (-7,36) 0 (-5 142 500) 0,00 (-7,36) 2000-08-03
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 611 755 (-5 374 794) 3,74 (-7,68) 2 611 755 (-5 374 794) 3,74 (-7,68) 2000-06-14
PZU SA z podmiotami zależnymi 868 692 (-4 036 931) 1,24 (-5,78) 868 692 (-4 036 931) 1,24 (-5,78) 2000-06-09
Commerzbank AG z podmiotami zależnymi, w tym GDR 1 993 864 (-8 556 136) 2,85 (-12,24) 1 993 864 (-8 556 136) 2,85 (-12,24) 2000-06-09
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation 46 145 549 (39 465 827) 66,00 (56,45) 46 145 549 (39 465 827) 66,00 (56,45) 2000-06-09
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 7 986 549 (-6 089 782) 11,42 (-8,71) 7 986 549 (-6 089 782) 11,42 (-8,71) 2000-05-17
PZU SA z podmiotami zależnymi 4 905 623 (-956 500) 7,02 (-1,36) 4 905 623 (-956 500) 7,02 (-1,36) 2000-03-27
PZU SA z podmiotami zależnymi 5 862 123 (-1 128 096) 8,38 (-1,62) 5 862 123 (-1 128 096) 8,38 (-1,62) 2000-03-24
Citibank NA przez Citibank Overseas Investment Corporation 6 679 722 9,55 6 679 722 9,55 2000-03-23
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 14 076 331 (-1 452 644) 20,13 (-2,08) 14 076 331 (-1 452 644) 20,13 (-2,08) 2000-03-17
mBank SA przez DFR BRE Sp. z o.o. 0 (-3 632 125) 0,00 (-5,19) 0 (-3 632 125) 0,00 (-5,19) 2000-03-15
Commerzbank AG z podmiotami zależnymi, w tym GDR 10 550 000 (6 992 711) 15,09 (10,00) 10 550 000 (6 992 711) 15,09 (10,00) 2000-03-15
mBank SA przez DFR BRE Sp. z o.o. 3 632 125 (211 070) 5,19 (0,30) 3 632 125 (211 070) 5,19 (0,30) 2000-02-22
mBank SA przez DFR BRE Sp. z o.o. 3 421 055 4,89 3 421 055 4,89 2000-02-15
PZU SA z podmiotami zależnymi 6 990 219 (3 475 866) 10,00 (4,81) 6 990 219 (3 475 866) 10,00 (4,81) 2000-01-26
ZCI Netherlands BV 5 142 500 (1 120 000) 7,36 (1,28) 5 142 500 (1 120 000) 7,36 (1,28) 1999-11-30
Swedbank AB 4 369 000 (1 120 000) 6,25 (1,25) 4 369 000 (1 120 000) 6,25 (1,25) 1999-11-30
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 15 528 975 22,21 (-0,74) 15 528 975 22,21 (-0,74) 1999-11-26
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 15 528 975 (1 437 416) 22,95 (2,13) 15 528 975 (1 437 416) 22,95 (2,13) 1999-11-26
PZU SA z podmiotami zależnymi 3 514 353 5,19 3 514 353 5,19 1999-10-20
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 14 091 559 (-1 466 621) 20,82 (-2,17) 14 091 559 (-1 466 621) 20,82 (-2,17) 1999-10-18
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 15 558 180 (-1 473 517) 22,99 (-2,77) 15 558 180 (-1 473 517) 22,99 (-2,77) 1999-09-23
J.P. Morgan & Co., Inc. z podmiotami zależnymi 11 160 000 15,96 (-0,53) 11 160 000 15,96 (-0,53) 1999-09-23
J.P. Morgan & Co., Inc. z podmiotami zależnymi 11 160 000 (1 557 500) 16,49 (1,97) 11 160 000 (1 557 500) 16,49 (1,97) 1999-09-23
Commerzbank AG z podmiotami zależnymi, w tym GDR 3 557 289 5,09 (-0,17) 3 557 289 5,09 (-0,17) 1999-09-17
Commerzbank AG z podmiotami zależnymi, w tym GDR 3 557 289 5,26 3 557 289 5,26 1999-09-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 17 031 697 (270 437) 25,76 (0,41) 17 031 697 (270 437) 25,76 (0,41) 1999-06-22
Skarb Państwa 4 808 067 6,88 (-0,39) 4 808 067 6,88 (-0,39) 1999-06-22
Skarb Państwa 4 808 067 (-2 211) 7,27 (-0,01) 4 808 067 (-2 211) 7,27 (-0,01) 1999-06-22
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 16 761 260 (1 326 150) 25,35 (2,01) 16 761 260 (1 326 150) 25,35 (2,01) 1999-05-26
Zurich Financial Services zmiana nazwy na ZCI Netherlandes BV 0 (-4 022 500) 0,00 (-6,08) 0 (-4 022 500) 0,00 (-6,08) 1999-02-02
ZCI Netherlands BV 4 022 500 6,08 4 022 500 6,08 1999-02-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 15 435 110 (10 208) 23,34 (0,01) 15 435 110 (10 208) 23,34 (0,01) 1999-02-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 15 424 902 (-1 104 891) 23,33 (-1,67) 15 424 902 (-1 104 891) 23,33 (-1,67) 1998-11-12
Skarb Państwa 4 810 278 7,28 (-0,12) 4 810 278 7,28 (-0,12) 1998-10-06
Skarb Państwa 4 810 278 (-342 779) 7,40 (-0,53) 4 810 278 (-342 779) 7,40 (-0,53) 1998-10-06
Zurich Insurance Company 0 (-4 023 500) 0,00 (-6,19) 0 (-4 023 500) 0,00 (-6,19) 1998-09-07
Zurich Financial Services 4 022 500 (-1 000) 6,08 (-0,11) 4 022 500 (-1 000) 6,08 (-0,11) 1998-09-07
Zurich Financial Services 4 023 500 6,19 4 023 500 6,19 1998-09-07
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 16 529 793 25,00 (-0,43) 16 529 793 25,00 (-0,43) 1998-08-07
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 16 529 793 (2 037 023) 25,43 (3,13) 16 529 793 (2 037 023) 25,43 (3,13) 1998-08-07
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 14 492 770 (845 263) 22,30 (1,30) 14 492 770 (845 263) 22,30 (1,30) 1998-03-31
Swedbank AB 3 249 000 5,00 3 249 000 5,00 1998-03-31
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 13 647 507 21,00 13 647 507 21,00 1998-01-22
Skarb Państwa 5 153 057 7,93 5 153 057 7,93 1998-01-06
Zurich Insurance Company 4 023 500 6,19 4 023 500 6,19 1997-09-24
J.P. Morgan & Co., Inc. z podmiotami zależnymi 9 602 500 (2 500) 14,52 (-0,25) 9 602 500 (2 500) 14,52 (-0,25) 1997-09-24
J.P. Morgan & Co., Inc. z podmiotami zależnymi 9 600 000 14,77 9 600 000 14,77 1997-09-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,47 zł
2022-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,47 zł
2021-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2021-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2019-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,74 zł
2019-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,74 zł
2018-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,11 zł
2018-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,11 zł
2017-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,53 zł
2017-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,53 zł
2016-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,68 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,68 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,43 zł
2015-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,43 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,15 zł
2014-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,15 zł
2013-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,79 zł
2013-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,79 zł
2012-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,76 zł
2012-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,76 zł
2011-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,72 zł
2011-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,72 zł
2010-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,77 zł
2010-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,77 zł
2008-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,75 zł
2008-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,75 zł
2007-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,10 zł
2007-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,10 zł
2006-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2006-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,97 zł
2005-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,97 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2004-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,70 zł
2003-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2003-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2003-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,70 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2002-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2002-07-19 Asymilacja
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-04-12 Asymilacja akcji seria C (zamienna: Citibank Poland)
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2000-06-20 Asymilacja
2000-03-15 Asymilacja
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1999-06-22 Asymilacja
1999-05-24 Asymilacja
1999-04-13 Asymilacja
1999-02-08 Asymilacja
1998-11-16 Asymilacja
1998-09-01 Asymilacja
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1998-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
1998-03-20 Asymilacja akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.