36,9000 zł
2,07% 0,7500 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Komunikaty spółki - HANDLOWY

Wyniki finansowe
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2020 r.
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 4 czerwca 2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok.
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
Informacja o proponowanym podziale zysku netto za 2019 rok
Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zmiana perspektywy ratingowej na negatywną przez agencję Fitch Ratings
Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”)
Informacja o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020 r. ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Temat: Informacja o powołaniu członków Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2019
Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2019 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
HANDLOWY 2,07% 36,90
2020-05-26 11:18:29

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF nr 9 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.