36,4000 zł
-1,36% -0,5000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Komunikaty spółki - HANDLOWY

Wyniki finansowe
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.
Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.
Wyniki finansowe
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2020 r.
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 4 czerwca 2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok.
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
Informacja o proponowanym podziale zysku netto za 2019 rok
Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zmiana perspektywy ratingowej na negatywną przez agencję Fitch Ratings
Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.