34,7500 zł
-1,84% -0,6500 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Komunikaty spółki - HANDLOWY

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku
Wyniki finansowe
Wprowadzenie korekty do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za III kwartał 2020 roku niemającej wpływu na ogłoszone wyniki
Wyniki finansowe
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 r.
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 2 grudnia 2020 r.
Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch Ratings
Wyniki finansowe
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.
Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.