52,6000 zł
0,57% 0,3000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Komunikaty spółki - HANDLOWY

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 r.
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 5 czerwca 2019 r.
Wyniki finansowe
Informacja o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”)
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2018 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Informacja dotycząca zmiany propozycji terminu wypłaty dywidendy.
Odpowiedź Banku Handlowego w Warszawie S.A. do raportu bieżącego spółki Arteria S.A. o numerze 5/2019
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2018 rok
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2018 r.
Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Nformacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 r. dla Bank Handlowego w Warszawie S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.