60,3000 zł
0,50% 0,3000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Komunikaty spółki - HANDLOWY

Zdarzenie mające negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w III kwartale 2022 roku
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku
Informacja o decyzji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie daty dywidendy i daty wypłaty dywidendy
Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Wyniki finansowe
Informacja dotycząca zmiany terminu wypłaty dywidendy
Informacja o dacie dywidendy i dacie wypłaty dywidendy
Informacja o decyzji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.