47,3000 zł
-0,42% -0,2000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Komunikaty spółki - HANDLOWY

Informacja o decyzji członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. o nie ubieganiu się o wybór do Rady Nadzorczej Banku w następnej kadencji.
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku
Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku
Informacja o treści uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.
Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r.
Zmiana perspektywy ratingowej na stabilną oraz potwierdzenie ocen ratingowych („IDR”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. przez agencję Fitch Ratings
Wyniki finansowe
Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz umieszczenie „viability rating” Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
Informacja o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r. ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Informacja Citigroup w sprawie planowanych zmian strategii w obszarze Bankowości Detalicznej
Informacja o zmianie daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
Informacja o decyzji Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. o nie ubieganiu się o wybór na stanowisko Prezesa Zarządu Banku w następnej kadencji.
Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.