Komunikaty spółki - GPW

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2018
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wyniki finansowe
Warunkowa rejestracja akcji GPW w KDPW
Pozytywna decyzja NCBiR ws. dofinansowania prac nad budową Platformy Transakcyjnej
Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wniosku Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych GK GPW
Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.