Komunikaty spółki - GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.
Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020
Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020
Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.
Podpisanie 17 listów intencyjnych w sprawie utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego („PCOL”)
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą inicjatywy strategicznej dotyczącej realizacji projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 marca 2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2021
Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.