Akcjonariat - GPW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 509 313 120 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 41 972 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 688 470
Liczba głosów na WZA: 56 744 470 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,00%
Kapitał akcyjny: 41 972 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 376 940
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 65,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 14 688 470 (34,99%) 29 376 940 (51,77%) 2010-10-12 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, PKN, ENA

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
renumeracja akcji seria A - 14688470, seria B - 26786530
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje założycielskie 1991-04-12 60 000
6 000 000,00
100,00 100,00 60 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1991-04-25
akcje zwykłe po umorzeniu akcji 2007-01-01 59 960
700,00 59 960
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:700 podział akcji na serię A - 12174400 i serię B - 29797600 2008-05-21
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-27
renumeracja akcji seria A - 15187200, seria B - 26784800 2008-08-19
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-31
renumeracja akcji wydzielenie akcji serii A 2010-07-30
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 575 125 (-3 875) 1,37 (-0,01) 575 125 (-3 875) 1,01 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 025 848 (80 848) 2,44 (0,19) 1 025 848 (80 848) 1,80 (0,13) 2018-12-31
NN OFE portfel 2 098 599 (-14 401) 4,99 (-0,04) 2 098 599 (-14 401) 3,69 (-0,03) 2018-12-31
Generali OFE portfel 627 218 (-276 782) 1,49 (-0,66) 627 218 (-276 782) 1,10 (-0,49) 2018-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 2 096 478 (-14 522) 4,99 (-0,04) 2 096 478 (-14 522) 3,69 (-0,03) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 695 585 (-105 415) 1,65 (-0,26) 695 585 (-105 415) 1,22 (-0,19) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 992 066 (53 066) 2,36 (0,12) 992 066 (53 066) 1,75 (0,09) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 223 916 (-2 805) 0,53 (-0,01) 223 916 (-2 805) 0,39 (-0,01) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 61 981 (25 434) 0,15 (0,06) 61 981 (25 434) 0,11 (0,05) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 7 589 (-330) 0,02 7 589 (-330) 0,01 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 65 263 (-18 359) 0,16 (-0,04) 65 263 (-18 359) 0,11 (-0,04) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 579 000 1,38 579 000 1,02 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 226 721 0,54 226 721 0,40 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 23 250 0,06 23 250 0,04 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 945 000 2,25 945 000 1,67 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 36 547 0,09 36 547 0,06 2017-12-31
NN OFE portfel 2 113 000 5,03 2 113 000 3,72 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 7 919 0,02 7 919 0,01 2017-12-31
Generali OFE portfel 904 000 2,15 904 000 1,59 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 83 622 0,20 83 622 0,15 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 2 111 000 5,03 2 111 000 3,72 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 801 000 1,91 801 000 1,41 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 199 0,01 2 199 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 939 000 2,24 939 000 1,66 2017-12-31
Sobolewski Ludwik 25 0,00 25 0,00 2012-03-31
Sobolewski Ludwik 25 0,00 25 0,00 2010-11-10
Sobolewski Ludwik 25 0,00 25 0,00 2010-11-10
Sobolewski Ludwik 25 0,00 25 0,00 2010-11-10
Skarb Państwa 14 688 470 34,99 29 376 940 51,39 (-0,08) 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 34,99 29 376 940 51,47 (-0,26) 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 34,99 29 376 940 51,73 (-0,03) 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 34,99 29 376 940 51,76 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 (-26 786 530) 34,99 (-63,82) 29 376 940 (-53 573 060) 51,76 (-47,05) 2010-10-12
Skarb Państwa 41 475 000 98,81 82 950 000 98,81 2010-10-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,74 zł
2022-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,74 zł
2021-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2021-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2020-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2020-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2019-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,18 zł
2019-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,18 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2018-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2017-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2016-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2015-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2014-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2014-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2013-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2011-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,21 zł
2011-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,21 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.