Podstawowe informacje - GPW

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Prezes: Dietl Marek
Sektor: giełdy i biura maklerskie
EKD: zarządzanie rynkami finansowymi
Liczba akcji: 41 972 000
Zatrudnienie:
  • 279 (2021r.) - spółka
  • 451 (2021r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Książęca 4
Kod: 00-498
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6283232
Fax: +48 22 6281754
Internet: www.gpw.pl
Email: gpw@gpw.pl

Udziały w innych spółkach publicznych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Opis działalności spółki

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.

Kody

NIP: 5260250972
KRS: 0000082312
EKD: 66,11
Ticker GPW: GPW
ISIN: PLGPW0000017

Inne spółki

z sektora: z branży:
IPOPEMA
NWAI
XTB
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.