Komunikaty spółki - BOMI

Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2013 roku
Nałożenie kary przez Komisję Nadzoru Finansowego
Wyniki finansowe
Ustanowienie kuratora dla Spółki
Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w wyniku udzielonego pełnomocnictwa
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA
Informacja o odbytym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013 roku
Wyniki finansowe
Korekta oraz uzupełnienie raportu rocznego za rok 2012
Wyniki finansowe
Rezygnacja Członków Zarządu
Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.