REKLAMA

BOMI: Korekta oraz uzupełnienie raportu rocznego za rok 2012

2013-05-21 19:09
publikacja
2013-05-21 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uzupelnienie_pkt_III12f.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Korekta oraz uzupełnienie raportu rocznego za rok 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd oraz Syndyk masy upadłości BOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej informują, iż w dniu dzisiejszym Spółka przekaże skorygowany raport bieżący za 2012 rok.
Zmianie polegającej na wskazaniu wyniku na utracie kontroli nad poszczególnymi spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej podlega treść punktu III.12.f. sprawozdania finansowego.
Treść uzupełnienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto do skorygowanego sprawozdania załączone zostanie stanowisko biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Pozostała część raportu rocznego nie ulega zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Uzupełnienie_pkt_III12f.pdfUzupełnienie_pkt_III12f.pdf Uzupełnienie noty III.12.f

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-21 Grażyna Ossowska – Mazurek Syndyk
2013-05-21 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2013-05-21 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki