REKLAMA
ZAGŁOSUJ

BOMI: Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w wyniku udzielonego pełnomocnictwa

2013-07-04 18:19
publikacja
2013-07-04 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-04
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w wyniku udzielonego pełnomocnictwa
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości BOMI S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od pana Radosława Moczadło na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184 poz. 1539) informację, że wskutek udzielenia w dniu 25 czerwca 2013 roku pełnomocnictwa przez Helioblue Investment Limited z siedzibą w Limassol do wykonywania prawa głosu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej przekroczył 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed w.w. zdarzeniem pan Radosław Moczadło nie posiadał akcji Spółki, natomiast na podstawie udzielonych pełnomocnictw był upoważniony do wykonywania prawa głosu łącznie z 1.679.240 akcji upoważniających do 1.679.240 głosów, co stanowiło 2,719% ogólnej liczby głosów.
Po w.w. zdarzeniu pan Radosław Moczadło nie posiadał akcji Spółki, natomiast na podstawie udzielonych pełnomocnictw był upoważniony do wykonywania prawa głosu łącznie z 6.840.343 akcji upoważniających do 6.840.343 głosów, co stanowiło 11,079% ogólnej liczby głosów.
Pan Radosłwa Moczadło wskazał brak zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Jednocześnie pan Radosław Moczadło poinformował, iż brak jest zależnych od niego podmiotów posiadających akcje Emitenta oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Pełnomocnictwo udzielone przez Helioblue Investment Limited dotyczyło wyłącznie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku i po jego zakończeniu pan Radosław Moczadło utracił prawo głosu a dalszy sposób jego wykonywania pozostaje w kompetencji Helioblue Investment Limited.
W związku z powyższym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy pan Radosław Moczadło poinformował o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed w.w. zdarzeniem pan Radosław Moczadło nie posiadał akcji Spółki, natomiast na podstawie udzielonych pełnomocnictw był upoważniony do wykonywania prawa głosu łącznie z 6.840.343 akcji upoważniających do 6.840.343 głosów, co stanowiło 11,079% ogólnej liczby głosów.
Po w.w. zdarzeniu pan Radosław Moczadło nie posiadał akcji Spółki, natomiast na podstawie udzielonych pełnomocnictw był upoważniony do wykonywania prawa głosu łącznie z 1.679.240 akcji upoważniających do 1.679.240 głosów, co stanowiło 2,719% ogólnej liczby głosów

Pan Radosłwa Moczadło wskazał brak zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Jednocześnie pan Radosław Moczadło poinformował, iż brak jest zależnych od niego podmiotów posiadających akcje Emitenta oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.


Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-04 Grażyna Ossowska - Mazurek Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki