Akcjonariat - BOMI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 617 369,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 61 736 904 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 398 679
Liczba głosów na WZA: 61 736 904 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,70%
Kapitał akcyjny: 6 173 690,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 398 679
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 78,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grzybowski Wojciech poprzez Helioblue Investments Ltd. 5 161 103 (8,35%) 5 161 103 (8,35%) 2012-12-28 -
Marteria Ltd. 4 169 845 (6,75%) 4 169 845 (6,75%) 2012-08-31 -
porozumienie akcjonariuszy Piotr Kwaśniewski, Sanwil Holding SA, Agnieszka Buchajska oraz Renale Management Ltd. 4 067 731 (6,58%) 4 067 731 (6,58%) 2012-08-31 ERP, PLJ, AGS, BDL, HWE, INT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-19
1995-05-11
2007-08-20
podwyższenie kapitału seria O 308 536
0,10 39 767 204
3 976 720,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-29
2011-12-16
obniżenie kapitału -280 300
0,10 39 486 904
3 948 690,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-31
seria N - subskrypcja prywatna 596 948
0,10 39 458 668
3 945 866,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-21
2011-12-16
seria H 1 000
3 094 466
3 094 466,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-19
1998-05-14
2007-08-20
seria G aport 600 000
13 800 000,00
1,00 23,00 3 093 466
3 093 466,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-19
1998-05-14
2007-08-20
seria F2 243 466
1,00 2 493 466
2 493 466,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-19
1998-05-14
2007-08-20
seria C - Denar sp. z o.o. aport: nieruchomości 1 350 000
1,00 2 250 000
2 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 800 000
18 400 000,00
1,00 23,00 900 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-19
1997-12-18
2007-08-20
umorzenie akcji serii F2 2003-10-30 -200 000
1,00 2 894 466
2 894 466,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-07
wmorzenie akcji serii C 2006-06-26 -1 350 000
1,00 1 544 466
1 544 466,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-05
seria I - oferta menedżerska 2006-12-07 53 750
1,00 1 598 216
1 598 216,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-19
2007-03-19
2007-08-20
split 1:10 2007-03-23
0,10 15 982 160
1 598 216,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-05
seria J - subskrypcja publiczna 2007-03-23 2 000 000
46 000 000,00
0,10 23,00 17 982 160
1 798 216,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-19
2007-08-29
seria K - aport: akcje Rabat Pomorze SA parytet 1:2658 (uprzywilejowane), 1:2300 (zwykłe) 2008-07-08 12 779 560
0,10 38 861 720
3 886 172,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-08
2008-09-18
2009-10-09
seria L - akcjonariusze Rast SA zamienna 2008-07-08 8 100 000
209 952 000,00
0,10 25,92 26 082 160
2 608 216,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-08
2008-07-31
2009-10-09
seria M - oferta menedżerska za warranty serii C 2009-06-30 388 617
388 617,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2011-06-21 -280 300
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - prawo poboru 1:0,22 2012-01-12 11 250 000
10 350 000,00
0,10 0,92 61 736 904
6 173 690,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-15
seria R - subskrypcja prywatna 2012-01-21 11 000 000
0,10 50 486 904
5 048 690,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-16
seria S - Witold Jesionowski, Jarosław Górczak za warranty subskrypcyjne serii A i B 2012-10-10 52 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
IDM Capital SA 0 (-5 161 103) 0,00 (-10,22) 0 (-5 161 103) 0,00 (-10,22) 2012-12-28
Matczuk Tomasz poprzez podmiot zależny 1 114 0,00 1 114 0,00 2012-11-14
Kwaśniewski Piotr 335 983 0,54 (0,54) 335 983 0,54 (0,54) 2012-11-14
Górczak Jarosław 3 000 0,00 3 000 0,00 2012-11-14
Kwaśniewski Piotr 0 (-101 983) 0,00 (-0,20) 0 (-101 983) 0,00 (-0,20) 2012-08-31
Górczak Jarosław 0 (-3 000) 0,00 0 (-3 000) 0,00 2012-08-31
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 2 700 000 (-420 000) 4,37 (-0,68) 2 700 000 (-420 000) 4,37 (-0,68) 2012-06-28
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 3 120 000 (86 000) 5,05 (0,14) 3 120 000 (86 000) 5,05 (0,14) 2012-05-23
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 3 034 000 (-155 100) 4,91 (-0,25) 3 034 000 (-155 100) 4,91 (-0,25) 2012-05-22
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 3 189 100 (99 100) 5,16 (-0,96) 3 189 100 (99 100) 5,16 (-0,96) 2012-05-21
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 3 090 000 6,12 (1,12) 3 090 000 6,12 (1,12) 2012-05-17
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 3 090 000 5,00 3 090 000 5,00 2012-05-17
Kwaśniewski Piotr 101 983 0,20 (0,04) 101 983 0,20 (0,04) 2012-05-17
Kwaśniewski Piotr 101 983 (-136 502) 0,16 (-0,22) 101 983 (-136 502) 0,16 (-0,22) 2012-05-17
Kwaśniewski Piotr 238 485 0,38 238 485 0,38 2012-05-17
Pyzik Jarosław 1 332 356 2,15 (-1,27) 1 332 356 2,15 (-1,30) 2012-05-15
Pietkun Krzysztof 1 619 210 2,62 (-1,48) 1 619 210 2,62 (-1,48) 2012-05-15
IDM Capital SA 5 161 103 10,22 (1,87) 5 161 103 10,22 (1,87) 2012-05-15
IDM Capital SA 5 161 103 (951 224) 8,35 (0,02) 5 161 103 (951 224) 8,35 (0,02) 2012-05-15
Górczak Jarosław 3 000 0,00 3 000 0,00 2012-05-15
Romanowski Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-04-13
Romanowski Marek 1 000 (-90 858) 0,00 (-0,23) 1 000 (-90 858) 0,00 (-0,23) 2012-04-13
Marteria Ltd. 3 400 000 6,73 (1,23) 3 400 000 6,73 (1,23) 2012-04-04
Marteria Ltd. 3 400 000 (-1 800 000) 5,50 (-4,79) 3 400 000 (-1 800 000) 5,50 (-4,79) 2012-04-04
IDM Capital SA 4 209 879 (1 879 767) 8,33 (2,43) 4 209 879 (1 879 767) 8,33 (2,39) 2012-04-04
Marteria Ltd. 5 200 000 10,29 5 200 000 10,29 2012-02-22
Aviva OFE Aviva Santander 2 011 096 (-518 257) 3,98 (-2,38) 2 011 096 (-518 257) 3,98 (-2,42) 2012-02-16
Generali OFE 1 968 646 (-251 668) 4,98 (-0,64) 1 968 646 (-251 668) 4,98 (-0,64) 2012-02-09
Generali OFE 2 220 314 (-1 699 405) 5,62 (-4,30) 2 220 314 (-1 699 405) 5,62 (-4,30) 2012-02-08
Generali OFE 3 919 719 (-14 693) 9,92 (-0,04) 3 919 719 (-14 693) 9,92 (-0,04) 2012-02-06
Kaczmarek Wojciech 0 (-1 225 850) 0,00 (-2,99) 0 (-1 225 850) 0,00 (-2,99) 2011-11-14
Kaczmarek Wojciech przez Noppi Account Limited 1 225 850 2,99 (-0,11) 1 225 850 2,99 (-0,13) 2011-10-12
Woźniak Jan 75 165 0,19 75 165 0,19 2011-06-21
Kraszewski, Andrzej Kazimierz 10 538 0,02 10 538 0,02 2011-06-21
Cierpisz Mieczysław 1 488 333 3,77 (-0,05) 1 488 333 3,79 (-0,06) 2011-03-31
Pietkun Krzysztof 1 619 210 4,10 (0,90) 1 619 210 4,10 (0,90) 2011-02-09
Pietkun Krzysztof 1 619 210 3,20 (0,58) 1 619 210 3,20 (0,58) 2011-02-09
Pietkun Krzysztof 1 619 210 2,62 (-1,48) 1 619 210 2,62 (-1,51) 2011-02-09
Pietkun Krzysztof 1 619 210 4,10 (0,03) 1 619 210 4,13 (0,03) 2011-02-09
Pietkun Krzysztof 1 619 210 (-106 175) 4,07 (-0,30) 1 619 210 (-106 175) 4,10 (-0,30) 2011-02-09
Kaczmarek Wojciech przez Noppi Account Limited 1 225 850 3,10 (0,02) 1 225 850 3,12 (0,02) 2011-02-09
Kaczmarek Wojciech przez Noppi Account Limited 1 225 850 3,08 (-0,02) 1 225 850 3,10 2011-02-09
Kaczmarek Wojciech przez Noppi Account Limited 1 225 850 (106 175) 3,10 (0,27) 1 225 850 (1 106 175) 3,10 (2,80) 2011-02-09
IDM SA 255 141 0,00 (-0,64) 255 141 0,00 (-0,65) 2011-01-03
IDM SA 255 141 (-2 329 339) 0,64 (-5,90) 255 141 (-2 329 339) 0,65 (-5,94) 2011-01-03
IDM Capital SA 2 330 112 (-79 767) 5,90 (-0,15) 2 330 112 (-79 767) 5,94 (-0,16) 2011-01-03
IDM SA 2 584 480 (-1 247 858) 6,54 (-3,32) 2 584 480 (-1 247 858) 6,59 (-3,35) 2011-01-02
Kaczmarek Wojciech przez Noppi Account Limited 1 119 675 (330 565) 2,83 (0,84) 119 675 (-669 435) 0,30 (-1,71) 2010-12-30
IDM Capital SA 2 409 879 6,05 (-0,05) 2 409 879 6,10 2010-12-22
IDM Capital SA 2 409 879 6,10 (1,33) 2 409 879 6,10 (1,33) 2010-12-22
IDM Capital SA 2 409 879 4,77 (-1,33) 2 409 879 4,77 (-1,38) 2010-12-22
IDM Capital SA 2 409 879 6,10 2 409 879 6,15 2010-12-22
Woźniak Jan 75 165 0,19 (0,01) 75 165 0,19 2010-12-13
Woźniak Jan 75 165 0,18 (-0,01) 75 165 0,19 2010-12-13
Woźniak Jan 75 165 (25 000) 0,19 (0,07) 75 165 (25 000) 0,19 (0,06) 2010-12-13
Kraszewski, Andrzej Kazimierz 10 538 0,02 10 538 0,02 2010-11-26
Kraszewski, Andrzej Kazimierz 10 538 0,02 10 538 0,02 2010-11-26
Kraszewski, Andrzej Kazimierz 10 538 0,02 10 538 0,02 2010-11-26
Rockbridge TFI SA 1 928 621 (-30 963) 4,88 (-0,08) 1 928 621 (-30 963) 4,92 (-0,08) 2010-11-23
Pietkun Krzysztof 1 725 385 (424 970) 4,37 (1,08) 1 725 385 (424 970) 4,40 (1,09) 2010-11-23
Romanowski Marek 91 858 0,23 91 858 0,23 2010-11-19
Romanowski Marek 91 858 0,23 91 858 0,23 2010-11-19
Romanowski Marek 91 858 0,23 (0,05) 91 858 0,23 (0,05) 2010-11-19
Romanowski Marek 91 858 (11 000) 0,18 (-0,02) 91 858 (11 000) 0,18 (-0,02) 2010-11-19
Pietkun Krzysztof 1 300 415 (117 945) 3,29 (0,25) 1 300 415 (117 945) 3,31 (0,25) 2010-11-18
Rockbridge TFI SA 1 959 584 4,96 1 959 584 5,00 2010-11-02
Rockbridge TFI SA 1 959 584 (-30 667) 4,96 (-0,16) 1 959 584 (-30 667) 5,00 (-0,16) 2010-11-02
Generali OFE 3 934 412 (65 000) 9,96 (0,01) 3 934 412 (65 000) 9,96 (-0,06) 2010-10-08
Generali OFE 3 869 412 (-65 000) 9,95 (-0,17) 3 869 412 (-65 000) 10,02 (-0,17) 2010-10-08
Generali OFE 3 934 412 10,12 (0,15) 3 934 412 10,19 (0,15) 2010-10-08
Generali OFE 3 934 412 9,97 (0,08) 3 934 412 10,04 (0,08) 2010-10-08
Generali OFE 3 934 412 (1 886 228) 9,89 (4,62) 3 934 412 (1 886 228) 9,96 (4,65) 2010-10-08
Cierpisz Mieczysław 1 488 333 3,82 (0,05) 1 488 333 3,85 (0,06) 2010-10-06
Cierpisz Mieczysław 1 488 333 (-150 000) 3,77 (-0,44) 1 488 333 (-150 000) 3,79 (-0,45) 2010-10-06
Cierpisz Mieczysław 1 638 333 (-150 000) 4,21 (-0,39) 1 638 333 (-150 000) 4,24 (-0,40) 2010-06-15
Aviva OFE Aviva Santander 2 529 353 6,36 2 529 353 6,40 2010-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 2 529 353 6,36 (-0,04) 2 529 353 6,40 2010-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 2 529 353 6,40 (1,40) 2 529 353 6,40 (1,40) 2010-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 2 529 353 5,00 (-1,50) 2 529 353 5,00 (-1,56) 2010-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 2 529 353 6,50 (0,09) 2 529 353 6,56 (0,11) 2010-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 2 529 353 (643 000) 6,41 (1,56) 2 529 353 (643 000) 6,45 (1,56) 2010-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 1 886 353 4,85 1 886 353 4,89 2010-03-29
Generali OFE 2 048 184 (972 389) 5,27 (1,15) 2 048 184 (972 389) 5,31 (1,19) 2010-03-24
Rockbridge TFI SA 1 990 251 5,12 (0,08) 1 990 251 5,16 (0,09) 2010-02-28
Rockbridge TFI SA 1 990 251 (-15 000) 5,04 (-0,12) 1 990 251 (-15 000) 5,07 (-0,13) 2010-02-28
Olender Mariusz 42 800 0,00 (-0,11) 42 800 0,00 (-0,11) 2010-02-28
Rockbridge TFI SA 2 005 251 (15 000) 5,16 (0,04) 2 005 251 (15 000) 5,20 (0,04) 2009-11-17
Okonek Stanisław 1 937 568 (-13 057) 4,98 (-0,03) 1 937 568 (-13 057) 5,02 (-0,03) 2009-11-17
Pyzik Jarosław 1 332 356 3,42 (0,05) 1 332 356 3,45 (0,05) 2009-11-16
Pyzik Jarosław 1 332 356 3,37 (0,02) 1 332 356 3,40 (0,03) 2009-11-16
Pyzik Jarosław 1 332 356 3,35 (-0,02) 1 332 356 3,37 2009-11-16
Pyzik Jarosław 1 332 356 3,37 (0,74) 1 332 356 3,37 (0,74) 2009-11-16
Pyzik Jarosław 1 332 356 2,63 (0,48) 1 332 356 2,63 (0,48) 2009-11-16
Pyzik Jarosław 1 332 356 (-14 415) 2,15 (-1,31) 1 332 356 (-14 415) 2,15 (-1,34) 2009-11-16
Okonek Stanisław 1 950 625 (-399 715) 5,01 (-1,04) 1 950 625 (-399 715) 5,05 (-1,00) 2009-11-16
Rockbridge TFI SA 1 990 251 (65 000) 5,12 (0,17) 1 990 251 (65 000) 5,16 (0,17) 2009-11-09
Rockbridge TFI SA 1 925 251 4,95 1 925 251 4,99 2009-11-08
IDM SA 3 832 338 9,86 (0,15) 3 832 338 9,94 (0,16) 2009-10-23
IDM SA 3 832 338 (-59 450) 9,71 (-0,30) 3 832 338 (-59 450) 9,78 (-0,32) 2009-10-23
IDM SA 3 891 788 (-602 952) 10,01 (-1,55) 3 891 788 (-602 952) 10,10 (-1,56) 2009-10-20
Pietkun Krzysztof 1 182 470 3,04 (0,05) 1 182 470 3,06 (0,05) 2009-10-15
Pietkun Krzysztof 1 182 470 (-800 000) 2,99 (-2,11) 1 182 470 (-800 000) 3,01 (-2,13) 2009-10-15
Pyzik Jarosław 1 346 771 (-200 000) 3,46 (-2,47) 1 346 771 (-200 000) 3,49 (-2,44) 2009-10-09
Olender Mariusz 42 800 (-40 000) 0,11 (-0,10) 42 800 (-40 000) 0,11 (-0,10) 2009-10-09
Kaczmarek Wojciech 789 110 1,99 (-0,04) 789 110 2,01 (-0,03) 2009-10-09
Kaczmarek Wojciech 789 110 (-800 000) 2,03 (-2,05) 789 110 (-800 000) 2,04 (-2,04) 2009-10-09
Cierpisz Mieczysław 1 788 333 (-500 000) 4,60 (-1,28) 1 788 333 (-500 000) 4,64 (-1,30) 2009-09-16
Pietkun Krzysztof 1 982 470 (120 000) 5,10 (0,31) 1 982 470 (120 000) 5,14 (0,32) 2009-07-30
IDM SA 4 494 740 (-1 000) 11,56 (-0,01) 4 494 740 (-1 000) 11,66 (0,09) 2009-06-30
Woźniak Jan 50 165 0,12 50 165 0,13 (0,01) 2009-06-24
Woźniak Jan 50 165 (19 685) 0,12 (0,05) 50 165 (19 685) 0,12 (0,05) 2009-06-24
Olender Mariusz 82 800 0,21 82 800 0,21 2009-05-15
Woźniak Jan 30 480 0,07 30 480 0,07 2009-04-03
Cierpisz Mieczysław 2 288 333 (-2 987) 5,88 (-0,01) 2 288 333 (-2 987) 5,94 2009-04-03
Pietkun Krzysztof 1 862 470 (-31 250) 4,79 (-0,08) 1 862 470 (-31 250) 4,82 (-0,05) 2009-01-30
Cierpisz Mieczysław 2 291 320 (-31 250) 5,89 (-0,09) 2 291 320 (-31 250) 5,94 (-0,04) 2009-01-30
Pietkun Krzysztof 1 893 720 (20 000) 4,87 (0,05) 1 893 720 (20 000) 4,87 (0,05) 2008-11-04
Kaczmarek Wojciech 1 589 110 (20 000) 4,08 (0,05) 1 589 110 (20 000) 4,08 (0,05) 2008-11-04
Romanowski Marek 80 858 0,20 80 858 0,20 2008-09-30
Romanowski Marek 80 858 0,20 80 858 0,20 2008-09-30
Pietkun Krzysztof 1 873 720 (660 890) 4,82 (-2,76) 1 873 720 (660 890) 4,82 (-2,76) 2008-09-30
Kaczmarek Wojciech 1 569 110 (-27 000) 4,03 (-0,08) 1 569 110 (-27 000) 4,03 (-0,08) 2008-09-30
Okonek Stanisław 2 350 340 (1 456 440) 6,05 (1,08) 2 350 340 (1 456 440) 6,05 (1,08) 2008-09-22
Kaczmarek Wojciech 1 596 110 (27 000) 4,11 (-1,90) 1 596 110 (27 000) 4,11 (-1,90) 2008-09-22
IDM SA 4 495 740 (4 092 141) 11,57 (10,03) 4 495 740 (4 092 141) 11,57 (10,03) 2008-09-22
Cierpisz Mieczysław 2 322 570 (1 429 590) 5,98 (1,02) 2 322 570 (1 429 590) 5,98 (1,02) 2008-09-22
NN Investment Partners TFI SA 1 351 508 5,18 (1,71) 1 351 508 5,18 (1,71) 2008-09-17
NN Investment Partners TFI SA 1 351 508 (403 291) 3,47 (-1,80) 1 351 508 (403 291) 3,47 (-1,80) 2008-09-17
IDM SA 403 599 (-535 221) 1,54 (-3,68) 403 599 (-360 934) 1,54 (-2,71) 2008-09-17
Aviva Investors Poland SA 1 077 550 (152 701) 4,13 (-1,01) 1 077 550 (152 701) 4,13 (-1,01) 2008-09-16
Kaczmarek Wojciech 1 569 110 6,01 1 569 110 6,01 2008-08-01
Strot Dariusz 1 813 948 6,95 (2,29) 1 813 948 6,95 (2,29) 2008-07-31
Strot Dariusz 1 813 948 4,66 1 813 948 4,66 2008-07-31
Strot Andrzej 1 813 948 6,95 (2,29) 1 813 948 6,95 (2,29) 2008-07-31
Strot Andrzej 1 813 948 4,66 1 813 948 4,66 2008-07-31
Pyzik Jarosław 1 546 771 5,93 (1,95) 1 546 771 5,93 (1,95) 2008-07-31
Pyzik Jarosław 1 546 771 3,98 1 546 771 3,98 2008-07-31
Generali OFE 1 075 795 (147 845) 4,12 (-1,04) 1 075 795 (147 845) 4,12 (-1,04) 2008-07-31
Aviva Investors Poland SA 924 849 5,14 (1,60) 924 849 5,14 (1,60) 2008-06-06
Aviva Investors Poland SA 924 849 3,54 924 849 3,54 2008-06-06
IDM SA 938 820 (-111 670) 5,22 (-0,62) 764 533 (-285 957) 4,25 (-1,59) 2007-12-28
Generali OFE 927 950 5,16 (1,61) 927 950 5,16 (1,61) 2007-12-17
Generali OFE 927 950 (198 826) 3,55 (-0,50) 927 950 (198 826) 3,55 (-0,50) 2007-12-17
Generali OFE 729 124 4,05 729 124 4,05 2007-12-16
Pełka Marian 392 500 2,18 (0,18) 392 500 2,18 (0,18) 2007-11-02
Pełka Marian 392 500 2,00 392 500 2,00 2007-11-02
Dziabas Piotr 442 500 2,00 (-0,46) 442 500 2,00 (-0,46) 2007-11-02
Dziabas Piotr 442 500 2,46 442 500 2,46 2007-11-02
IDM SA 1 050 490 (170 570) 5,84 (0,34) 1 050 490 (170 570) 5,84 (0,34) 2007-10-19
NN Investment Partners TFI SA 948 217 5,27 (1,64) 948 217 5,27 (1,64) 2007-10-16
NN Investment Partners TFI SA 948 217 (42 916) 3,63 (-1,40) 948 217 (42 916) 3,63 (-1,40) 2007-10-16
NN Investment Partners TFI SA 905 301 5,03 905 301 5,03 2007-10-10
Okonek Stanisław 893 900 4,97 (1,55) 893 900 4,97 (1,55) 2007-08-29
Okonek Stanisław 893 900 (3 990) 3,42 (-2,14) 893 900 (3 990) 3,42 (-2,14) 2007-08-29
Cierpisz Mieczysław 892 980 4,96 (1,54) 892 980 4,96 (1,54) 2007-08-29
Cierpisz Mieczysław 892 980 (90) 3,42 (-2,16) 892 980 (90) 3,42 (-2,16) 2007-08-29
Pietkun Krzysztof 1 212 830 7,58 (0,84) 1 212 830 7,58 (0,84) 2007-04-05
Pietkun Krzysztof 1 212 830 6,74 (2,09) 1 212 830 6,74 (2,09) 2007-04-05
Pietkun Krzysztof 1 212 830 4,65 (1,53) 1 212 830 4,65 (1,53) 2007-04-05
Pietkun Krzysztof 1 212 830 3,12 1 212 830 3,12 2007-04-05
Okonek Stanisław 889 910 5,56 (0,62) 889 910 5,56 (0,62) 2007-04-05
Okonek Stanisław 889 910 4,94 889 910 4,94 2007-04-05
IDM SA 879 920 5,50 (0,61) 879 920 5,50 (0,61) 2007-04-05
IDM SA 879 920 4,89 879 920 4,89 2007-04-05
Cierpisz Mieczysław 892 890 5,58 (0,62) 892 890 5,58 (0,62) 2007-04-05
Cierpisz Mieczysław 892 890 4,96 892 890 4,96 2007-04-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-02-27 Prawo poboru 50486904:11250000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.