4,5200 zł
3,67% 0,1600 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Akcjonariat - ATMGRUPA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 381 036 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 84 300 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63 137 350
Liczba głosów na WZA: 107 300 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,90%
Kapitał akcyjny: 8 430 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86 137 350
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. 33 730 000 (40,01%) 56 730 000 (52,87%) 2020-05-07 -
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 14 688 000 (17,42%) 14 688 000 (13,69%) 2017-06-27 MDS, ELE_1, ZEP, CPS
NN OFE portfel, NWZ 8 378 000 (9,94%) 8 378 000 (7,81%) 2022-01-14 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, PKO, BDX, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, ALR, STH, MDG, EAT, IZB, KGL, 11B, OAT, MCR
PKO TFI SA NWZ 6 341 350 (7,52%) 6 341 350 (5,91%) 2022-01-14 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, KBD, EDI, HDR, PRT, ETL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-03-20 1 150 000
2 300 000,00
2,00 2,00 1 150 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-20
2003-04-01
seria B - prawo poboru 1:1 2003-09-08 1 150 000
2 300 000,00
2,00 2,00 2 300 000
4 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-20
2003-12-23
2004-02-05
seria C - subskrypcja publiczna 2003-09-08 1 300 000
46 800 000,00
2,00 36,00 3 600 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-20
2004-01-27
2004-02-05
seria D - prawo poboru 36:7 2007-04-26 700 000
140 000 000,00
2,00 200,00 4 300 000
8 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-04
split 1:20 2008-01-04
0,10 86 000 000
8 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-14
2008-03-14
połączenie z ATM-Investment sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-12-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-29
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-29 2 580 000
258 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-14 -1 700 000
0,10 84 300 000
8 430 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-09
połączenie z ATM Profilm sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-10-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-28
połączenie z Profilm sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-02-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO TFI SA ZWZ 6 208 650 (582 093) 7,36 (0,69) 6 208 650 (582 093) 5,79 (0,55) 2021-06-01
NN OFE portfel, ZWZ 8 154 000 (2 699 219) 9,67 (3,20) 8 154 000 (2 699 219) 7,60 (2,52) 2021-06-01
Rockbridge TFI SA fundusze 4 188 040 (-5 542 554) 4,97 (-6,57) 4 188 040 (-5 542 554) 3,90 (-5,17) 2020-10-12
PKO TFI SA 5 626 557 6,67 5 626 557 5,24 2020-10-01
Rockbridge TFI SA fundusze 9 730 594 (-1 006 488) 11,54 (-1,20) 9 730 594 (-1 006 488) 9,07 (-0,94) 2020-05-20
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 10 737 082 (410 836) 12,74 (0,49) 10 737 082 (410 836) 10,01 (0,39) 2019-06-28
Uniqa OFE portfel 4 492 335 5,32 4 492 335 4,18 2018-12-31
NN OFE portfel 5 454 781 (-1 500 219) 6,47 (-1,78) 5 454 781 (-1 500 219) 5,08 (-1,40) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 5 220 336 (-141 828) 6,19 (-0,17) 5 220 336 (-141 828) 4,86 (-0,14) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 10 326 246 12,25 10 326 246 9,62 2018-12-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 217 674 (-8 872 495) 1,44 (-10,53) 1 217 674 (-8 872 495) 1,13 (-8,27) 2018-12-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 090 169 (-766 943) 11,97 (-0,91) 10 090 169 (-766 943) 9,40 (-0,72) 2018-07-31
Quercus TFI SA portfele 264 523 (-351 320) 0,31 (-0,42) 264 523 (-351 320) 0,25 (-0,32) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 615 843 0,73 615 843 0,57 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 615 843 0,73 615 843 0,57 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 857 112 (-2 342 040) 12,88 (-2,78) 10 857 112 (-2 342 040) 10,12 (-2,18) 2017-12-01
Altus SA 13 199 152 (2 161 973) 15,66 (2,57) 13 199 152 (2 161 973) 12,30 (2,01) 2017-07-06
MetLife OFE 5 362 164 6,36 5 362 164 5,00 2017-04-21
MetLife OFE 5 362 164 (-282 836) 6,36 (-0,34) 5 362 164 (-282 836) 5,00 (-0,26) 2017-04-21
NN OFE portfel 6 955 000 (1 394 956) 8,25 (1,66) 6 955 000 (1 394 956) 6,48 (1,30) 2016-12-31
MetLife OFE portfel 5 645 000 (28 189) 6,70 (0,17) 5 645 000 (28 189) 5,26 (0,11) 2016-12-31
Altus SA 11 037 179 (5 228 820) 13,09 (6,20) 11 037 179 (5 228 820) 10,29 (4,88) 2016-05-16
Opera TFI SA 4 530 020 (-2 592 000) 5,37 (-2,91) 4 530 020 (-2 592 000) 4,22 (-2,37) 2014-10-17
NN OFE 5 560 044 6,59 5 560 044 5,18 2014-05-09
Altus SA 5 808 359 6,89 5 808 359 5,41 2013-09-12
ATM Grupa SA 0 (-1 700 000) 0,00 (-1,97) 0 (-1 700 000) 0,00 2013-07-09
ATM Grupa SA 1 700 000 (12 645) 1,97 (0,01) 1 700 000 (12 645) 0,00 2013-05-31
ATM Grupa SA 1 687 355 (104 127) 1,96 (0,12) 1 687 355 (104 127) 0,00 2013-05-24
ATM Grupa SA 1 583 228 (89 309) 1,84 (0,11) 1 583 228 (89 309) 0,00 2013-02-14
ATM Grupa SA 1 493 919 (133 629) 1,73 (0,15) 1 493 919 (133 629) 0,00 2013-02-08
ATM Grupa SA 1 360 290 (96 700) 1,58 (0,12) 1 360 290 (96 700) 0,00 2013-02-01
ATM Grupa SA 1 263 590 (131 613) 1,46 (0,15) 1 263 590 (131 613) 0,00 2013-01-25
ATM Grupa SA 1 131 977 (105 652) 1,31 (0,12) 1 131 977 (105 652) 0,00 2013-01-18
ATM Grupa SA 1 026 325 (119 874) 1,19 (0,14) 1 026 325 (119 874) 0,00 2013-01-11
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 10 157 980 12,04 (0,23) 10 157 980 9,46 (0,07) 2013-01-09
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 10 157 980 (-4 530 020) 11,81 (-5,26) 10 157 980 (-4 530 020) 9,39 (-4,08) 2013-01-09
Opera TFI SA 7 122 020 8,28 (-0,16) 7 122 020 6,59 (-0,04) 2013-01-09
Opera TFI SA 7 122 020 (4 530 020) 8,44 (5,43) 7 122 020 (4 530 020) 6,63 (4,23) 2013-01-09
Opera TFI SA 2 592 000 3,01 2 592 000 2,40 2013-01-08
ATM Grupa SA 906 451 (106 801) 1,05 (0,13) 906 451 (106 801) 0,00 2013-01-04
ATM Grupa SA 799 650 (58 595) 0,92 (0,06) 799 650 (58 595) 0,00 2012-12-28
ATM Grupa SA 741 055 (162 485) 0,86 (0,19) 741 055 (162 485) 0,00 2012-12-21
ATM Grupa SA 578 570 (157 055) 0,67 (0,18) 578 570 (157 055) 0,00 2012-12-14
ATM Grupa SA 421 515 (159 346) 0,49 (0,19) 421 515 (159 346) 0,00 2012-12-07
ATM Grupa SA 262 169 (147 112) 0,30 (0,17) 262 169 (147 112) 0,00 2012-11-30
ATM Grupa SA 115 057 0,13 115 057 0,00 2012-11-23
NN Investment Partners TFI SA 5 430 877 (-51 624) 6,31 (-0,06) 5 430 877 (-51 624) 4,98 (-0,04) 2012-09-17
NN Investment Partners TFI SA 5 482 501 (-5 405 260) 6,37 (-6,29) 5 482 501 (-5 405 260) 5,02 (-4,96) 2012-09-16
NN Investment Partners TFI SA 10 887 761 (122 763) 12,66 (0,15) 10 887 761 (122 763) 9,98 (0,11) 2011-11-14
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. 34 420 000 40,02 (-0,81) 57 420 000 52,67 (-0,84) 2011-11-14
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. 34 420 000 (32 699 000) 40,83 (0,81) 57 420 000 (54 549 000) 53,51 (0,84) 2011-11-14
NN Investment Partners TFI SA 10 764 998 (-122 763) 12,51 (-0,15) 10 764 998 (-122 763) 9,87 (-0,11) 2011-11-07
MetLife OFE 5 616 811 6,53 (-0,13) 5 616 811 5,15 (-0,08) 2010-12-20
MetLife OFE 5 616 811 6,66 5 616 811 5,23 2010-12-20
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 14 688 000 (5 408 000) 17,07 (6,28) 14 688 000 (5 408 000) 13,47 (4,96) 2010-09-16
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 9 280 000 (2 741 980) 10,79 (3,19) 9 280 000 (2 741 980) 8,51 (2,52) 2010-03-01
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 6 538 020 (6 074 020) 7,60 (-5,28) 6 538 020 (6 074 020) 5,99 (-3,77) 2010-02-23
NN Investment Partners TFI SA 10 887 761 (-11 501) 12,66 (-0,01) 10 887 761 (-11 501) 9,98 (-0,01) 2009-03-31
NN Investment Partners TFI SA 10 899 262 (-14 831) 12,67 (-0,02) 10 899 262 (-14 831) 9,99 (-0,02) 2009-03-27
NN Investment Partners TFI SA 10 914 093 (585 000) 12,69 (0,68) 10 914 093 (585 000) 10,01 (0,54) 2008-11-03
NN Investment Partners TFI SA 10 329 093 (10 015 947) 12,01 (3,32) 10 329 093 (10 015 947) 9,47 (2,88) 2008-10-31
Millennium TFI SA w tym 274165 PDA 264 140 (-10 025) 6,14 (-0,23) 264 140 (-10 025) 4,84 (-0,19) 2007-10-16
Millennium TFI SA w tym 274165 PDA 274 165 6,37 274 165 5,03 2007-08-21
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą 1 721 000 (-32 699 000) 40,02 2 871 000 (-54 549 000) 52,67 2007-08-01
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą 34 420 000 40,02 (0,02) 57 420 000 52,67 (0,67) 2007-08-01
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. 34 420 000 (32 699 000) 40,00 (-7,80) 57 420 000 (54 549 000) 52,00 (-8,44) 2007-08-01
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą 1 721 000 (-115 000) 47,80 (-3,20) 2 871 000 (-115 000) 60,44 (-2,42) 2007-08-01
NN Investment Partners TFI SA 313 146 8,69 (1,41) 313 146 6,59 (0,85) 2007-07-31
NN Investment Partners TFI SA 313 146 (-5 949 774) 7,28 313 146 (-5 949 774) 5,74 2007-07-31
NN Investment Partners TFI SA 6 262 920 7,28 6 262 920 5,74 2007-07-31
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 464 000 12,88 (2,09) 464 000 9,76 (1,25) 2005-02-25
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 464 000 (-8 816 000) 10,79 464 000 (-8 816 000) 8,51 2005-02-25
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 9 280 000 10,79 9 280 000 8,51 2005-02-25
Kurzewski Tomasz z Michalak-Durzewską Dorotą 1 836 000 (-464 000) 51,00 (-49,00) 2 986 000 (-464 000) 62,86 (-37,14) 2005-02-25
EFG Bank SA zależny od Zygmunta Solorz-Żak 0 (-437 499) 0,00 (-12,15) 0 (-437 499) 0,00 (-9,21) 2005-02-24
EFG Bank SA 437 499 12,15 437 499 9,21 2005-02-24
Kurzewski Tomasz z Michalak-Durzewską Dorotą 2 300 000 100,00 (36,12) 3 450 000 100,00 (27,37) 2003-12-23
Kurzewski Tomasz z Michalak-Durzewską Dorotą 2 300 000 (1 150 000) 63,88 (-36,12) 3 450 000 (1 150 000) 72,63 (72,63) 2003-12-23
Kurzewski Tomasz z Michalak-Durzewską Dorotą 1 150 000 100,00 2 300 000 0,00 (-100,00) 2003-11-30
Kurzewski Tomasz z Michalak-Durzewską Dorotą 1 150 000 100,00 2 300 000 100,00 2003-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2020-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2019-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2016-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2016-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2013-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2011-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2010-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2010-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2009-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2008-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-03-13 Split 1:20
2007-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2007-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2007-06-05 Prawo poboru 36:7
2006-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2006-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,64 zł
2006-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,64 zł
2005-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2005-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2004-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2004-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2004-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.