62,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Atal S.A. (1AT)

Akcjonariat - ATAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 696 591 664 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 43 214 610 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 033 425
Liczba głosów na WZA: 44 714 610 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,70%
Kapitał akcyjny: 216 073 050,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 533 425
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Juroszek Zbigniew ZWZ 33 765 418 (78,13%) 35 265 418 (78,86%) 2023-06-14 SKH
NN OFE 3 268 007 (7,56%) 3 268 007 (7,30%) 2023-08-08 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, LVC, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, PEP, 11B, QRS, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, MOC, ICE, OND, HUG, PCF, CTX, SWG, CMP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 2006-07-17 50 000
10,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2006-10-22 16 057 300
10,00 16 107 300
161 073 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2006-11-30
2015-07-23
split 1:2 2011-04-05
5,00 32 214 600
161 073 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
renumeracja akcji: seria A, B i C 2011-04-05
5,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze SPV Atal-Invest sp. z o.o. SKA 2014-05-14 10
5,00 32 214 610
161 073 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2014-05-30
2015-07-23
seria E - subskrypcja publiczna 2014-12-15 6 500 000
143 000 000,00
5,00 22,00 38 714 610
193 573 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2015-06-23
2015-07-23
połączenie z Atal-Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA bez podwyższania kapitału 2015-08-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-01
połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k. bez podwyższania kapitału 2016-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-30
połączenie z Atal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-31
seria F - kapitał docelowy 2023-07-18 4 500 000
252 000 000,00
5,00 56,00 43 214 610
216 073 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Juroszek Zbigniew ZWZ 33 765 418 (348 808) 87,21 (0,90) 35 265 418 (1 848 808) 87,69 (4,60) 2023-06-14
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Holding sp. z o.o., ZWZ 33 416 610 (1 202 000) 86,31 (-13,69) 33 416 610 (-298 000) 83,09 (-16,91) 2022-06-14
Rockbridge TFI SA 0 (-2 009 918) 0,00 (-5,19) 0 (-2 009 918) 0,00 (-4,99) 2020-12-31
Rockbridge TFI SA 2 009 918 (-36 020) 5,19 (-0,09) 2 009 918 (-36 020) 4,99 (-0,09) 2019-01-14
Rockbridge TFI SA 2 045 938 (1 989 062) 5,28 (5,14) 2 045 938 (1 989 062) 5,08 (4,94) 2019-01-11
NN OFE portfel 1 208 253 (-22 747) 3,12 (-0,05) 1 208 253 (-22 747) 3,00 (-0,06) 2018-12-31
Altus SA portfele 1 581 193 (-433 548) 4,08 (-1,12) 1 581 193 (-433 548) 3,93 (-1,07) 2018-12-04
TFI PZU SA portfele 279 536 (-21 790) 0,72 (-0,05) 279 536 (-21 790) 0,69 (-0,05) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 56 876 0,14 56 876 0,14 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 96 202 0,24 96 202 0,23 2018-06-30
Altus SA portfele 2 014 741 5,20 2 014 741 5,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 16 655 (-2 688) 0,04 16 655 (-2 688) 0,04 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 301 326 0,77 301 326 0,74 2017-12-31
NN OFE portfel 1 231 000 3,17 1 231 000 3,06 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 96 202 0,24 96 202 0,23 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 5 311 0,01 5 311 0,01 2017-12-31
Altus SA portfele 2 014 741 5,20 2 014 741 5,00 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 19 343 0,04 19 343 0,04 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 014 741 5,20 2 014 741 5,00 2016-04-26
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00 (16,79) 33 714 610 100,00 (16,17) 2015-05-21
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 83,21 (-16,79) 33 714 610 (1 500 000) 83,83 (-11,72) 2015-05-21
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00 32 214 610 95,55 2015-05-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2023-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2022-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2022-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2021-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,03 zł
2021-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,03 zł
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2019-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2019-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2018-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,54 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,54 zł
2017-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2017-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2016-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.