47,1000 zł
-0,42% -0,2000 zł
Atal S.A. (1AT)

Akcjonariat - ATAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 823 458 131 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 38 714 610 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 214 610
Liczba głosów na WZA: 40 214 610 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,21%
Kapitał akcyjny: 193 573 050,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 714 610
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,79%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 (83,21%) 33 714 610 (83,83%) 2015-05-21 SKH

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 2006-07-17 50 000
10,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2006-10-22 16 057 300
10,00 16 107 300
161 073 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2006-11-30
2015-07-23
split 1:2 2011-04-05
5,00 32 214 600
161 073 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
renumeracja akcji: seria A, B i C 2011-04-05
5,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze SPV Atal-Invest sp. z o.o. SKA 2014-05-14 10
5,00 32 214 610
161 073 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2014-05-30
2015-07-23
seria E - subskrypcja publiczna 2014-12-15 6 500 000
143 000 000,00
5,00 22,00 38 714 610
193 573 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2015-06-23
2015-07-23
połączenie z Atal-Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA bez podwyższania kapitału 2015-08-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-01
połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k. bez podwyższania kapitału 2016-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-30
połączenie z Atal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 0 (-2 009 918) 0,00 (-5,19) 0 (-2 009 918) 0,00 (-5,00) 2020-12-31
Rockbridge TFI SA 2 009 918 (-36 020) 5,19 (-0,09) 2 009 918 (-36 020) 5,00 (-0,09) 2019-01-14
Rockbridge TFI SA 2 045 938 (1 989 062) 5,28 (5,13) 2 045 938 (1 989 062) 5,09 (4,95) 2019-01-11
NN OFE portfel 1 208 253 (-22 747) 3,12 (-0,06) 1 208 253 (-22 747) 3,00 (-0,06) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 934 475 (-48 525) 2,41 (-0,13) 934 475 (-48 525) 2,32 (-0,12) 2018-12-31
Altus SA portfele 1 581 193 (-433 548) 4,08 (-1,12) 1 581 193 (-433 548) 3,93 (-1,08) 2018-12-04
TFI PZU SA portfele 279 536 (-21 790) 0,72 (-0,06) 279 536 (-21 790) 0,70 (-0,05) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 756 202 (77 970) 1,95 (0,20) 756 202 (77 970) 1,88 (0,19) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 56 876 0,15 56 876 0,14 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 34 868 (-287) 0,09 34 868 (-287) 0,09 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 96 202 0,25 96 202 0,24 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 8 087 (-11 722) 0,02 (-0,03) 8 087 (-11 722) 0,02 (-0,03) 2018-06-30
Altus SA portfele 2 014 741 5,20 2 014 741 5,01 (-0,19) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 16 655 (-2 688) 0,04 (-0,01) 16 655 (-2 688) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 301 326 0,78 301 326 0,75 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 678 232 1,75 678 232 1,69 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 750 0,00 750 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 1 231 000 3,18 1 231 000 3,06 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 35 155 0,09 35 155 0,09 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 96 202 0,25 96 202 0,24 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 5 311 0,01 5 311 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 19 809 0,05 19 809 0,05 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 983 000 2,54 983 000 2,44 2017-12-31
Altus SA portfele 2 014 741 5,20 2 014 741 5,20 (0,19) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 19 343 0,05 19 343 0,05 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 014 741 5,20 2 014 741 5,01 2016-04-26
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00 33 714 610 (1 500 000) 100,00 (4,45) 2015-05-21
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00 32 214 610 95,55 2015-05-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,03 zł
2021-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,03 zł
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2019-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2019-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2018-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,54 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,54 zł
2017-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2017-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2016-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.