387,0000 zł
1,47% 5,6000 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_mBanku_SA_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_S.A._Group_Condensed_Consolidated_Financial_Statements__Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody z tytułu odsetek 3 795 517 3 325 027 880 917 781 716
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 246 343 1 230 572 289 269 289 308
III. Wynik na działalności handlowej 328 162 241 462 76 164 56 768
IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 606 435 1 649 935 372 844 387 901
V. Zysk brutto 1 224 626 1 350 702 284 228 317 551
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 849 567 996 947 197 179 234 383
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące (64) (36) (15) (8)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 068 179 3 335 098 1 176 294 784 083
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (338 425) 62 557 (78 546) 14 707
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 697 974) 2 699 354 (626 183) 634 619
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 031 780 6 097 009 471 564 1 433 410
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 20,07 23,56 4,66 5,54
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 20,06 23,55 4,66 5,54
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 5,15 - 1,21
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
XV. Aktywa razem 158 774 045 145 750 119 36 302 827 33 895 377
XVI. Zobowiązania wobec banków 2 458 291 3 078 387 562 075 715 904
XVII. Zobowiązania wobec klientów 115 965 629 102 009 062 26 514 914 23 723 038
XVIII. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 16 088 688 15 213 980 3 678 592 3 538 135
XIX. Udziały niekontrolujące 2 020 2 100 462 488
XX. Kapitał akcyjny 169 394 169 348 38 731 39 383
XXI. Liczba akcji 42 348 437 42 336 982 42 348 437 42 336 982
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 379,91 359,35 86,86 83,57
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy 19,79 20,69 19,79 20,69
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXIV. Przychody z tytułu odsetek 3 334 310 2 914 703 773 873 685 248
XXV. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 130 413 1 104 220 262 362 259 603
XXVI. Wynik na działalności handlowej 330 125 248 384 76 620 58 395
XXVII. Wynik na działalności operacyjnej 1 733 743 1 404 183 402 391 330 124
XXVIII. Zysk brutto 1 170 655 1 269 881 271 702 298 550
XXIX. Zysk netto 830 009 996 665 192 640 234 316
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 740 218 5 090 806 635 988 1 196 851
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 94 082 (104 851) 21 836 (24 651)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (896 761) 1 135 346 (208 133) 266 920
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 937 539 6 121 301 449 691 1 439 121
XXXIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 19,60 23,55 4,55 5,54
XXXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 19,60 23,54 4,55 5,53
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 5,15 - 1,21
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
XXXVII. Aktywa razem 150 570 225 137 649 170 34 427 068 32 011 435
XXXVIII. Zobowiązania wobec banków 2 604 691 3 136 771 595 549 729 482
XXXIX. Zobowiązania wobec klientów 121 437 362 109 873 386 27 765 996 25 551 950
XL. Kapitał własny 16 070 222 15 175 043 3 674 369 3 529 080
XLI. Kapitał akcyjny 169 394 169 348 38 731 39 383
XLII. Liczba akcji 42 348 437 42 336 982 42 348 437 42 336 982
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 379,48 358,43 86,77 83,36
XLIV. Łączny współczynnik kapitałowy 23,26 24,20 23,26 24,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_mBanku_SA_za_III_kwartał_2019.pdfSkrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_mBanku_SA_za_III_kwartał_2019.pdf
mBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements _Q3_2019.pdfmBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements _Q3_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
2019-10-29 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2019-10-29 Frank Bock Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
2019-10-29 Andreas Böger Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2019-10-29 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2019-10-29 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2019-10-29 Adam Pers Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.