REKLAMA

Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '16 wyniósł 573,4 mln zł, wobec konsensusu 534,2 mln zł

2016-05-10 07:36
publikacja
2016-05-10 07:36

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2016 roku spadł do 573,4 mln zł z 624,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 534,2 mln zł.

Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '16 wyniósł 573,4 mln zł, wobec konsensusu 534,2 mln zł / fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Oczekiwania czternastu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 505 mln zł do 600 mln zł.

Zysk netto grupy Pekao SA w I kwartale 2016 roku spadł 8 proc. rdr i wzrósł 31 proc. kdk.

Wskaźnik ROE wynosi 9,7 proc.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1069,7 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1052,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1038-1071 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 3 proc. rdr i 1 proc. kdk. 

Marża odsetkowa wynosi 2,7 proc.

Wynik z prowizji w I kwartale 2016 roku wyniósł 463,3 mln zł i był lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 479,0 mln zł (oczekiwania wahały się od 459 mln zł do 492 mln zł). Wynik z prowizji spadł 4 proc. rdr i 8 proc. kdk.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie pierwszego kwartału 2016 roku 129,4 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 128,2 mln zł. Odpisy spadły 6 proc. rdr i wzrosły 8 proc. kdk.

Koszty w I kwartale wyniosły 960,4 mln zł, czyli były o 9 proc. wyższe niż oczekiwano (878,8 mln zł).

W I kwartale 2016 roku bank zapłacił podatek bankowy w wysokości 80,6 mln zł. Analitycy spodziewali się, że bank zapłaci podatek w wysokości 90,9 mln zł, a przedziale oczekiwań od 89,4 mln zł do 92,3 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 44,7 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 44,3 proc.

Kredyty i pożyczki na koniec marca 2016 roku wynosiły 123 mld zł, czyli wzrosły 4,5 proc. rdr, w tym kredyty klientów detalicznych wzrosły 8 proc. rdr, a kredyty korporacyjne wzrosły 2 proc.

Zobowiązania wobec klientów grupy na koniec marca 2016 r. wyniosły 123,5 mld zł i były wyższe o 1,6 proc. niż na koniec marca 2015 r.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,4 proc.

Prezes Pekao: Zysk w '16 może spaść w tempie jednocyfrowym rdr

Bank Pekao po wynikach pierwszego kwartału podtrzymuje, że w całym 2016 roku jego zysk będzie zbliżony do ubiegłorocznego i spaść może w tempie jednocyfrowym - poinformował na wtorkowej konferencji prezes Luigi Lovaglio.

"Początek roku był dobry. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu wyznaczonego na początku roku, czyli wyniku bliskiego zeszłego roku i ograniczenia różnicy do wielkości jednocyfrowej" - powiedział Lovaglio.

Pekao liczy, że w kolejnych kwartałach sprzedaż jego kredytów detalicznych będzie wyższa niż w I kwartale i w całym roku przekroczy 12 mld zł - dodał prezes.

"W kwietniu akcja kredytowa przyspieszyła. Udzieliliśmy dziennie średnio 30 proc. więcej pożyczek konsumenckich i 9 proc. więcej kredytów hipotecznych. Jesteśmy przekonani, że możemy utrzymać to tempo, utrzymać cel przekroczenia 12 mld zł kredytów udzielonych w ciągu roku" - powiedział Lovaglio.

Pekao SA będzie kontynuował sprzedaż NPL, w II kw. sprzeda ich mniej niż w I kw.

Bank Pekao SA będzie kontynuował sprzedaż portfeli nieregularnych, jednak nie spodziewa się, żeby w II kwartale transakcje tego typu miały wymiar z I kwartału - poinformował prezes Luigi Lovaglio.

"Chcemy ograniczać jak najbardziej portfel kredytów nieregularnych, będzie to proces kontynuowany"- powiedział dziennikarzom Lovaglio.

"Wielkość tego rodzaju transakcji w II kwartale nie będzie tak duża" - dodał.

W I kwartale 2016 roku bank miał zysk jednorazowy z tytułu sprzedaży kredytów niepracujących w wysokości 149,9 mln zł brutto o wartości nominalnej 1,9 mld zł.

W I kwartale 2016 roku bank zapłacił podatek bankowy w wysokości 80,6 mln zł.

"Szacujemy, że kwartalnie będziemy płacić 125 mln zł podatku bankowego" - powiedział Lovaglio.

w mln zł       I kw. 2016 konsensus  różnica
                  PAP
Wynik odsetkowy    1069,7   1 052,4    2%
Wynik z prowizji    463,3    479,0    -3%
Koszty ogółem     960,4    878,8    9%
Saldo rezerw     -129,4   -128,2    1%
Zysk brutto      728,7    708,1    3%
Zysk netto       573,4    534,2    7%
           I kw. 2016   I kw 15  różnica IV kw 15 różnica
w mln zł                     rdr        kdk
Wynik odsetkowy     1070     1 043    3%   1 061    1%
Wynik z prowizji     463      481    -4%    504   -8%
Koszty ogółem      960      870    10%   1 129   -15%
Saldo rezerw      -129     -137    -6%   -120    8%
Zysk brutto       729      775    -6%    533   37%
Zysk netto        573      624    -8%    439   31%

(PAP)

seb/ asa/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (14)

dodaj komentarz
~niepelnosprawny_org
kolejny bank z "wyzszym niz oczekiwano" zyskiem netto,
a jak sie maja małe banki?
~Księga_Urodzaju
Czyli koszt kapitału ROŚNIE - brawo geniuszom PISowym !!!

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !!!

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 85 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8-12) mld PLN pomnożona
Czyli koszt kapitału ROŚNIE - brawo geniuszom PISowym !!!

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !!!

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 85 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8-12) mld PLN pomnożona przez zagregowany współczynnik wzrostu podstawy opodatkowania w okresie obowiązywania podatku bankowego, do roku, na który jest liczony podatek bankowy.
Firmy Ubezpieczeniowe zapłacą ok 0,5 mld podatku bankowego rocznie.

Podatek Bankowy „Sprzedany” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodując „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

podatek bankowy: 0,44%, aktywa do 4 mld PLN zwolnione z podatku, dla tzw. SKOKÓW=0%:

1. STRATY 2015r. ok.85 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + papiery dłużne + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).

Straty w 2015r. ok 85 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 2016r,…..…,….….,…….

1 .STRATY2015r. ok. 85 mld PLN w 2015 r.

2. od 2016 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:

Podatek Bankowy=0,44% * (1,1 bilon mld PLN/rocznie)= ok. 4,85mld PLN
Przychody Łącznie ok. 5,60 mld PLN = 4,85mld PLN + ok. 0,75 mld PLN (dodatkowe łącznie)

Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(12,5–16,5) mld PLN
STRATA=Koszty(uroczn.) - Przychody(uroczn.) =(12,5-16,5)mldPLN – 5,6mldPLN =ok.(7-11)mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,40-0,62)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (125-195)% w skali roku. Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (3-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.

Podsumowanie:
To co PIS proponuje to może być zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).

Podatek jest liczony od (1 bilon 100 mld PLN)*0,44% = ok. 4,85 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 150 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !(1 bilion 100 mld/PLN to depozyty obywateli, przedsiębiorców, samorządów, itd.). Oczywiście bierzemy pod uwagę, ze pasywa=aktywa banków.
Ściśle aktywami są udzielone, udzielane KREDYTY.

„Pozytywnym skutkiem” i w kalkulacji uwzględnionym będzie poszukiwanie dalszych, znacznych obniżek kosztów działalności operacyjnej banków. Opisałbym go mianem „rewolucyjny”.

Następnym „pozytywnym efektem”(sarkazm) z tak wprowadzonego podatku będzie moim zdaniem polepszenie wyników w sprawozdaniach finansowych SKOKÓW, choć niekoniecznie musi mieć on trwały charakter, a wszystko w ramach skoku SKOKÓW na udziały rynkowe.
Na to też należy zwrócić uwagę, aby posłowie nie wprowadzali USTAW, które zaszkodziłyby także gospodarce i WSZYSTKIM kredytobiorcom !!! - mam dość idiotyzmów

Skrót:
tego nie da się usprawiedliwić !!!

przychód łączny od banków= 5,6 mld PLN łącznie z korzyściami podatkowymi i innymi

koszty = (12,5-16,5) mld PLN,

a po uwzględnieniu niższego CIT przyjęto 1 mld PLN (o czym poniżej)

Koszt łączne= (13,5-17,5) mld PLN

koszt kapitału w % = (140-215)% rocznie,

STRATA=ok.(8-12) mld PLN
Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,45-0,69)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku).


Podatek Bankowy

Banki zagraniczne od 2016 r. wyprowadzą legalnie około 3-5 mld PLN dochodu bez opodatkowania CIT(19%), a koszty „z tego tytułu” mogą być polskich księgach uwzględnione.
Stanowi ubytek przychodu księgowego w wysokości ok. 15-25 mld PLN(wolumen kredytów) !!!.

„Wiceprezes ZBP zwrócił uwagę na jeszcze jeden element projektu - podatkiem mają być objęte polskie oddziały zagranicznych banków. - To zapewne spowoduje, że największe kredyty będą księgowały w bankach matkach, co będzie zgodne z prawem - mówił Groszek.”

Podatek CIT od banków będzie z tego powodu w roku 2016 o ok 25-35% (0,7-1 mld PLN) niższy,
jak możliwy bez tego podatku

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zbp-banki-beda-reagowac-na-podatek-bankowy,602693.html
~Księga_Urodzaju
W uproszczeniu, tylko teoretycznie. Marża rośnie z czego to WYNIKA !!!!

Wolumen nowych w ciągu roku zawieranych umów kredytowych zaksięgowanych w Polsce będzie wynosić ok. 145 mld PLN,(obecnie 175 mld PLN)
Wolumen kredytów i aktywów obciążonych podatkiem bankowym wynosi ok. 1.050 mld PLN.
Występuje dźwignia
W uproszczeniu, tylko teoretycznie. Marża rośnie z czego to WYNIKA !!!!

Wolumen nowych w ciągu roku zawieranych umów kredytowych zaksięgowanych w Polsce będzie wynosić ok. 145 mld PLN,(obecnie 175 mld PLN)
Wolumen kredytów i aktywów obciążonych podatkiem bankowym wynosi ok. 1.050 mld PLN.
Występuje dźwignia wynosząca: 1.050/145=7,24. Jeśli banki zaczną zrównoważyć wpływ podatku tylko poprzez marże, to marże kredytowe musiałyby wzrosnąć o ok. 0,44%*7,24= 3,19 pkt % w stosunku do marż wcześniej pobieranych, (rynek to nie do końca nie zaakceptuje, stąd spadek sprzedaży)
~Księga_Urodzaju
Ekonomia Polityczna Socjalizmu - Podatek Bankowy - XI Plenum PZPR

(dodatek aktywisty) - Nikt nam nie wmówi: że czarne jest czarne, a białe jest białe

To, że 99,9999% Obywateli nie ma dostępu do wyników prognoz symulacji makroekonomicznych Modelu PKB Polski, znaczy, że należy z determinacją szerzyć jedyną
Ekonomia Polityczna Socjalizmu - Podatek Bankowy - XI Plenum PZPR

(dodatek aktywisty) - Nikt nam nie wmówi: że czarne jest czarne, a białe jest białe

To, że 99,9999% Obywateli nie ma dostępu do wyników prognoz symulacji makroekonomicznych Modelu PKB Polski, znaczy, że należy z determinacją szerzyć jedyną słuszną prawdę.
~Księga_Urodzaju
XII Plenum PZPR

Majstersztyk socjotechniki przy wykorzystaniu WIEDZY makroekonomicznej. BRAWO !!!

Udział podatku bankowego jako źródło obsługi programu 500+ to tylko 25% (5,5mld/22mld).
Negatywne jego skutki oddziaływania są niejako PRZYKRYTE pozytywnym wpływem podatkowym do budżetu z konsumpcji czego zwykły
XII Plenum PZPR

Majstersztyk socjotechniki przy wykorzystaniu WIEDZY makroekonomicznej. BRAWO !!!

Udział podatku bankowego jako źródło obsługi programu 500+ to tylko 25% (5,5mld/22mld).
Negatywne jego skutki oddziaływania są niejako PRZYKRYTE pozytywnym wpływem podatkowym do budżetu z konsumpcji czego zwykły obywatel "nie zauważy". Jego negatywny wpływ w wysokości 0,5 % PKB rocznie jest „skompensowany”, ale tylko w horyzoncie ok 12 miesiącach lub tych złożonych zagadnień obywatel ma prawo nie rozumieć, bądź byłbym zdziwiony, jeśli by je rozumiał. Oczywiście jest jeszcze problem luki dochodowo-wydatkowej ok 18mld PLN, który to problem nie został rozwiązany.
~morski_WILK
nikt ci nie kaze placic bankom wiecej za swoje uslugi - zrezygnuj z tego za co chca wiecej , banki to pasozyt naszych czasow , a z pasozytem trzeba walczyc bo cie zje
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~KIMDZONGTUSK
Ojjojjoj ! biedne te banki, a mściwe Państwo im każe jeszcze płacić jakies podatki. Biedacy nie śpią po nocach, żyły sobie wypruwają a tu takie kłody im pod nogi kładzie Rząd. A juz najgorsi to ci z polisolokat i frankowicze.
~bmiara
Ciemnoto. Banki płaciły i płacą takie same podatki jak każda inna firma. Tak samo jak każdej innej firmie zależy na zarabianiu kasy (to podstawowa cecha DG). Czym więcej zarobią, tym więcej płacą.

PiS dowalił DODATKOWY podatek bankowy, który oczywiści banki przerzuciły (słusznie!) na klientów, czyli nas.

Podziękujmy
Ciemnoto. Banki płaciły i płacą takie same podatki jak każda inna firma. Tak samo jak każdej innej firmie zależy na zarabianiu kasy (to podstawowa cecha DG). Czym więcej zarobią, tym więcej płacą.

PiS dowalił DODATKOWY podatek bankowy, który oczywiści banki przerzuciły (słusznie!) na klientów, czyli nas.

Podziękujmy PiSowi za kolejny PODATEK.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki