Zysk netto grupy ING BSK w I kw. powyżej oczekiwań

2020-05-08 07:22, akt.2020-05-08 13:18
publikacja
2020-05-08 07:22
aktualizacja
2020-05-08 13:18

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 267,3 mln zł z 325,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 247,6 mln zł. Negatywny wpływ pogorszenia sytuacji gospodarczej wynikającego z COVID-19 wyniósł 146,7 mln zł.

/ fot. Jaap Arriens / ZUMA Press

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 201,1 mln zł do 306 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2020 roku spadł 18 proc. rdr i 41 proc. kdk.

Wskaźnik ROE wynosi 10,6 proc.

Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 294,7 mln zł i były 3,8 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 284 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 250-322 mln zł). Odpisy wzrosły 136 proc. rdr i 79 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w pierwszym kwartale 2020 roku dokonał rewizji prognoz wskaźników makroekonomicznych, w których ujęto również efekt wpływu COVID-19 na te założenia.

Wpływ zmiany szacunków z tego tytułu, w porównaniu do poziomu odpisów dla prognoz makroekonomicznych przyjmowanych na koniec 2019 roku wyniósł 146,7 mln zł, z czego kwota 49,5 mln zł dotyczyła segmentu bankowości detalicznej, a kwota 97,2 mln zł segmentu bankowości korporacyjnej.

"Grupa dokonuje rewizji założeń makroekonomicznych w wyznaczaniu odpisów z tytułu strat oczekiwanych z częstotliwością kwartalną. Szacunek wpływu COVID-19 na te parametry może ulec zmianie w kolejnych kwartałach w zależności m.in. od skali pandemii, czasu jej trwania, wpływu rządowego wsparcia na gospodarkę oraz uwarunkowań zewnętrznych" - napisano w raporcie kwartalnym. 

Koszty ryzyka banku wynoszą 67 pb.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.152,1 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.135,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.116 - 1.151,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto wynosi 2,93 proc., podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 2,94 proc. Kwartalna marża wynosi 2,86 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 359,1 mln zł i był 5,1 proc. powyżej szacunków rynku w wysokości 341,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 324 mln zł do 354 mln zł). Wynik wzrósł 13 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Koszty działania banku wyniosły 775 mln zł i były o 3,7 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes (747,6 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i 31 proc. kdk.

Kredyty banku na koniec marca 2020 roku wynosiły 124,053 mld zł, czyli wzrosły 14 proc. rdr. Kredyty dla klientów indywidulanych wzrosły w tym okresie o 23 proc., kredyty hipoteczne 25 proc., a kredyty gotówkowe o 15 proc.

ING poinformował, że w I kwartale 2020 roku udzielił 3,6 mld zł kredytów hipotecznych (+65 proc .rdr), w tym 1,6 mld zł na stałą stopę.

Bank udzielił także 1 mld zł pożyczek gotówkowych (-5 proc. rdr), z czego 79 proc. przez kanały internetowe.

Bank podał, że zachowuje dobrą i stabilną sytuację płynnościową i kapitałową. Wskaźnik LCR grupy na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 141 proc. (130 proc. pod koniec grudnia 2019 roku).

ING poinformował, że obniżenie bufora ryzyka systemowego oznacza zmniejszenie wymaganego TCR z 14 proc. do 11 proc. i będzie zmniejszało jego presję na pozyskanie instrumentów MREL

Współczynnik Tier 1 oraz łączny współczynnik kapitałowy grupy wynoszą odpowiednio: 13,25 proc. i 15,76 proc.

Wyniki grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników

w mln zł 1Q2020 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 1 152,1 1 135,9 1,4%
Wynik z prowizji 359,1 341,6 5,1%
Koszty ogółem 775 747,6 3,7%
Saldo rezerw -294,7 -284,0 3,8%
Zysk netto 267,3 247,6 7,9%
1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 1 152,1 1 020 13% 1116 3%
Wynik z prowizji 359,1 318 13% 345 4%
Koszty ogółem 775,0 721 7% 591 31%
Saldo rezerw -294,7 -125 136% -164 79%
Zysk netto 267,3 325 -18% 450 -41%

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. 

Odpis ING wynikający z COVID-19 jest wstępny

Odpis ING Banku Śląskiego w I kwartale, związany ze zmianą założeń makroekonomicznych, należy traktować jako wstępny i w kolejnych kwartałach bank będzie go korygował. ING ocenia, że I kwartał może być w najbliższym czasie jednym z ostatnich kwartałów z tak wysokim poziomem wskaźnika ROE - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

"Marzec był miesiącem dosyć specyficznym, był miesiącem pewnej paniki rynkowej, widzieliśmy duże wypłaty gotówkowe (...) w kwietniu mieliśmy do czynienia ze sporą dozą stabilności - wielkość wizyt, wypłat, wpłat gotówkowych spadła mniej więcej do poziomu połowy tego, co widzieliśmy w analogicznym okresie roku ubiegłego lub na początku roku" - powiedział prezes Brunon Bartkiewicz.

Prezes poinformował, że liczba zaakceptowanych wniosków o tzw. wakacje kredytowe w kredytach konsumpcyjnych wynosi blisko 33 tys., co stanowi wartościowo około 10 proc. tego portfela.

"Zdecydowana większość przypadków to są odroczenia na 6 miesięcy" - powiedział Bartkiewicz.

W segmencie kredytów hipotecznych liczba zaakceptowanych wniosków wynosi 6,2 tys. (udział w portfelu wynosi 3,5 proc.) i także tutaj zdecydowana większość wniosków dotyczy odroczeń na 6 miesięcy.

W leasingu bank ma około 12,3 tys. takich wniosków od 5 tys. klientów.

Prezes poinformował, że około 8 tys. klientów banku uzyskało pozytywną decyzję PFR dotyczącą subwencji w ramach tarczy finansowej. Wartość przyznanych środków wynosi blisko 1,9 mld zł, a na rachunkach klientów jest już 1,75 mld zł.

"Program, który funkcjonuje niewiele ponad tydzień działa, tych środków jest dużo. Choć przyznaję, patrząc na wartość tych 8 tys. pozytywnie rozpatrzonych spraw - spodziewałem się więcej" - powiedział Bartkiewicz.

Raportowane ROE banku wynosi obecnie 10,6 proc.

"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową, makroekonomiczną, dwie obniżki stóp procentowych, rosnące koszty, w tym również koszty regulacyjne, jak również spodziewane wyższe koszty ryzyka związane z pandemią, to prawdopodobnie w najbliższym czasie jeden z ostatnich kwartałów, w którym wskaźnik ROE w naszym banku osiąga tak wysoki poziom" - powiedziała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

Odpisy banku wyniosły w pierwszym kwartale 294,7 mln zł. Bank podał, że w pierwszym kwartale 2020 roku dokonał rewizji prognoz wskaźników makroekonomicznych, w których ujęto również efekt wpływu COVID-19 na te założenia.

Wpływ zmiany szacunków z tego tytułu, w porównaniu do poziomu odpisów dla prognoz makroekonomicznych przyjmowanych na koniec 2019 roku wyniósł 146,7 mln zł, z czego kwota 49,5 mln zł dotyczyła segmentu bankowości detalicznej, a kwota 97,2 mln zł segmentu bankowości korporacyjnej.

"W kolejnych okresach możemy się spodziewać kolejnych korekt związanych ze wskaźnikami makroekonomicznymi. (...) Należy ten odpis traktować jako wstępny. Będziemy w II kwartale przyglądać się wskaźnikom makroekonomicznym (...)" - powiedziała Graczyk.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.152,1 mln zł. Wynik ten wzrósł 13 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Marża odsetkowa netto wynosi 2,93 proc., podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 2,94 proc. Kwartalna marża wynosi 2,86 proc.

"Możemy spodziewać się dalszej presji na naszą marżę odsetkową. Dwie obniżki stóp procentowych będą z pewnością widoczne w kolejnych kwartałach" - powiedziała Graczyk.

Koszty działania banku wyniosły 775 mln zł i wzrosły 7 proc. rdr i 31 proc. kdk.

Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 124,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 131,2 mln zł. Z kolei kwartalna składka na fundusz gwarancji depozytów wzrosła do 38,5 mln zł z 17,6 mln zł.

Graczyk poinformowała, że w kwietniu bank podniósł wynagrodzenia pracownikom.

Prezes banku ocenił, że popyt na kredyty w II kwartale będzie mniejszy niż w zeszłym roku i mniejszy niż w I kwartale 2020 roku.

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki