REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Zysk BOŚ Banku w I kw. '20 wyniósł 23,6 mln zł, wzrósł 38 proc. rdr

2020-05-13 07:16
publikacja
2020-05-13 07:16

Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 23,6 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. rdr - poinformował bank w raporcie.

fot. Copyrights IVG Poland Sp. z o.o. / / Bank Ochrony Środowiska
Wynik z tytułu odsetek wyniósł w I kwartale 103 mln zł, czyli pozostał na poziomie ubiegłorocznym, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 29,7 mln zł, czyli wzrósł o 10 proc.

Bank podał, że w wyniku prowizyjnym najbardziej wzrosły przychody z tytułu usług maklerskich (o 32,6 proc.). Marża odsetkowa wynosi 2,2 proc.

Koszty w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 99,8 mln zł, spadając 10 proc. rdr, głównie na skutek niższej składki na BFG. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I kwartału 2020 roku wyniosły 20,5 mln zł wobec 32,1 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku.

Wskaźnik koszty/dochody przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wyniósł 56 proc. wobec 62,9 proc. w 2019 r.

Odpisy wyniosły 22,7 mln zł, czyli były 186 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wpływ na wynik odpisów miały wyższe odpisy zarówno w pionie klientów indywidualnych o 10,5 mln zł, jak i w pionie klientów instytucjonalnych o 4,3 mln zł.

Bank utworzył w ciężar I kwartału 2020 roku rezerwę na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w wysokości 1,2 mln zł.

Bank szacuje, że dotychczasowe redukcje stóp procentowych wpłyną na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku, w stosunku do wartości planowanych, o około 35-50 mln zł.

Suma bilansowa grupy na koniec marca 2020 roku wyniosła 19.529,1 mln zł i była wyższa o 5,6 proc. w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 roku.

W okresie styczeń-marzec 2020 roku bank udzielił kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na kwotę 576,9 mln zł, tj. o 48,8 proc. mniej niż rok wcześniej). Sprzedaż klientom instytucjonalnym zmniejszyła się o 54,5 proc., a klientom indywidualnym wzrosła o 28,2 proc.

Kwota nowych kredytów proekologicznych w I kwartale 2020 roku wyniosła 319 mln zł i była o 49,3 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych (86 proc.).

Bank podał, że na koniec I kwartału 2020 roku przed sądami zawisło łącznie 117 spraw przeciwko niemu dotyczących kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 20,44 mln zł.

BOŚ poinformował że bilans dotychczas prawomocnie zakończonych spraw kształtuje się dla niego korzystnie.

"Po I kwartale 2020 roku zostały zaktualizowane modele służące szacowaniu związanych z tym ryzyk i poziomu rezerw na ich pokrycie. W oparciu o otrzymane wyniki, Bank zdecydował o dotworzeniu odpisów związanych z przedmiotowymi sprawami w ciężar I kwartału 2020 roku w kwocie 3,3 mln zł"- napisano w raporcie.

Łącznie na ryzyko prawne związane z kredytami i pożyczkami powiązanymi z kursem walut obcych rezerwy wynoszą 26,5 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,98 proc.

Wybrane dane finansowe grupy BOŚ w I kwartale 2020 roku i ich porównanie w ujećiu rok do roku. (w mln zł)
I kw. 2020 I kw. 2019 rdr
Wynik odsetkowy 103,0 103,0 0%
Wynik z prowizji 29,7 27,0 10%
Koszty ogółem 99,8 110,9 -10%
Saldo rezerw -22,7 -7,9 186%
Zysk netto 23,6 17,1 38%

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki