REKLAMA

Zysk netto Comarchu w II kw. poniżej oczekiwań

2020-08-28 19:08
publikacja
2020-08-28 19:08
fot. Marian Zubrzycki / FORUM

Zysk netto grupy Comarch w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 20,3 mln zł i był 0,4 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 23,6 mln zł. Oczekiwania sześciu biur maklerskich wahały się od 20,3 mln zł do 26 mln zł.

Wynik EBITDA grupy Comarch wzrósł rok do roku o 4 proc. i sięgnął 51,4 mln zł. EBITDA okazała się wyższa od najwyższej z prognoz biur maklerskich, która wynosiła 55,3 mln zł. Średnia prognoz zebranych przez PAP Biznes to 46,4 mln zł.

W drugim kwartale 2020 roku grupa osiągnęła 136,3 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, czyli 1,1 proc. mniej niż przed rokiem. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w drugim kwartale 194,6 mln ł i była o 2,4 proc. wyższa. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w drugim kwartale 58,8 proc. całkowitych przychodów Grupy.

W całym półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży grupy Comarch były wyższe o 6,3 proc. rdr. Wynik operacyjny osiągnął 71 mln zł i był wyższy o 55,5 proc. w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu 2019 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2020 r. był wyższy o 27 proc. i wyniósł 34,5 mln zł.

W drugim kwartale 2020 roku struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży grupy Comarch nie uległa znacznym zmianom. Przychody ze sprzedaży usług informatycznych spadły o 0,9 proc. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego pozostały na porównywalnym poziomie i wyniosły 48,3 mln zł. Sprzedaż własnych wyrobów gotowych wzrosła o 249,9 proc. Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego wzrosły o 154,5 proc. Nieznaczny wzrost odnotowały również przychody ze sprzedaży hardware obcego, które wzrosły o 27,9 proc.

"W pierwszym półroczu 2020 roku popyt na usługi i produkty informatyczne grupy Comarch był zwiększony w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo wystąpienia w drugim kwartale ogólnoświatowej pandemii Covid-19. Po przejściowym spowolnieniu popytu w okresie kwiecień - maj 2020 roku, grupa Comarch w czerwcu 2020 roku zaobserwowała dynamiczne zwiększenie sprzedaży oferowanych rozwiązań informatycznych. Była ona generowana przez klientów z sektora finansowo-bankowego, handlowo-usługowego (głównie na rynkach zagranicznych), a także w obszarze rozwiązań ERP (zarówno na rynku polskim, jak i DACH) oraz rozwiązań IT dla medycyny" - napisano w komunikacie spółki.

Comarch poinformował, że portfel zamówień grupy zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach. Istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Comarch w drugim półroczu 2020 roku będą miały: pozyskanie dużych i wymagających znacznych nakładów kontraktów, koszty związane z rozwojem nowych rozwiązań IT, szybko rosnące koszty pracy, jak również ograniczenia związane z funkcjonowaniem w warunkach pandemii Covid-19.

Po sześciu miesiącach 2020 roku marża na sprzedaży wzrosła do 28,38 proc., z 25,92 proc. przed rokiem. Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej wzrosła do 10,13 proc. (6,93 proc. rok temu), rentowność sprzedaży brutto sięgnęła 8,03 proc. (6,92 proc. rok wcześniej), a rentowność sprzedaży netto wzrosła do 4,87 proc., z 4,08 proc. rok wcześniej.

30 czerwca 2020 r. Grupa Comarch zatrudniała 6269 osób, tj. o 79 osób mniej niż na koniec 2019 roku.

Wartość aktywów Grupy Comarch na koniec czerwca 2020 roku wzrosła o 11,3 proc. w stosunku do końca czerwca 2019 roku, natomiast wartość kapitału własnego w tym samym czasie wzrosła o 12,8 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w drugim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

2Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 331,0 341,7 -3,1% 1,0% -12% 708,8 6,3%
EBITDA 51,4 46,4 10,9% 4% -23% 118,2 37%
EBIT 26,9 25,8 4,4% 6,8% -40% 71,8 56%
zysk netto j.d. 20,3 23,6 -14,1% 0,4% 190% 34,1 25%
marża EBITDA 15,5% 13,6% 1,95 0,43 -2,15 16,68% 3,73
marża EBIT 8,1% 7,5% 0,59 0,44 -3,75 10,13% 3,21
marża netto 6,1% 6,9% -0,78 -0,04 4,28 4,81% 0,73

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP Biznes. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP Biznes zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki