REKLAMA

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A.

2020-05-29 17:20
publikacja
2020-05-29 17:20
Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A.
Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A.
fot. i viewfinder / / Shutterstock

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A.- komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 14 maja 2020 r. przez THC SICAV-RAIF S.A. (działająca w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) („Wzywający”) oraz zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują o zmianie treści Wezwania polegającej na rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu od klientów detalicznych.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) Dotychczasowy punkt 19 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane od klientów detalicznych w następujących placówkach (dalej: „Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”):

a) oddziały Santander Bank Polska S.A.:

Miasto Adres
Białystok ul. Adama Mickiewicza 50
Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22
Bolesławiec ul. Bankowa 12
Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A
Bytom ul. Dworcowa 4
Częstochowa ul. Jasnogórska 33/35
Gdańsk ul. 3 Maja 3
Gdynia ul. 10 Lutego 11
Głogów ul. Obrońców Pokoju 12
Gniezno ul. Sienkiewicza 17
Gorzów Wielkopolski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Inowrocław ul. Grodzka 5/7
Jelenia Góra pl. Niepodległości 4
Kalisz ul. Parczewskiego 9a
Katowice ul. Katowicka 61
Katowice ul. Wita Stwosza 2
Katowice ul. Warszawska 33
Kępno ul. Kościuszki 6
Kielce ul. Sienkiewicza 78
Konin ul. Energetyka 6a
Kraków ul. Karmelicka 9
Kraków ul. Stradomska 8
Legnica ul. Gwarna 4a
Leszno ul. Słowiańska 33
Lubin ul. Odrodzenia 5
Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 37
Łódź al. Piłsudskiego 3
Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13
Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62
Opole ul. Ozimska 6
Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1
Piła ul. Sikorskiego 81
Płock ul. Kolegialna 22
Poznań Plac Andersa 5
Poznań Plac Wolności 15
Rzeszów ul. Bernardyńska 2
Szczecin Al. Niepodległości 26
Tarnów ul. I. Mościckiego 25
Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6
Toruń ul. Krasińskiego 2
Wałbrzych ul. Chrobrego 7
Warszawa ul. Kasprowicza 119a
Warszawa al. Jana Pawła II 17
Warszawa ul. Marszałkowska 142
Warszawa ul. Mysia 5
Warszawa ul. Złota 44
Wrocław Rynek 9/11
Wrocław Plac Kościuszki 7/8
Zgorzelec ul. Wolności 11
Zielona Góra ul. Bankowa 5

Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych)

Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Zapisy na sprzedaż Akcji w oddziałach Santander Bank Polska S.A. przyjmowane będą w godzinach ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i umieszczone pod adresem: https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne

b) Punkty Usług Maklerskich Biura Maklerskiego mBanku (wyłącznie przyjmowanie zapisów od akcjonariuszy Spółki, dla których Biuro Maklerskie mBanku prowadzi rachunki papierów wartościowych, na których przechowywane są akcje Spółki):

Lp. Miasto Adres
1. Białystok ul. Świętojańska 15
2. Bydgoszcz ul. Grodzka 17
3. Gdynia ul. Śląska 47
4. Katowice ul. Powstańców 43
5. Kraków ul. Augustiańska 15
6. Lublin ul. Spokojna 2
7. Łódź ul. Kilińskiego 74
8. Poznań ul. Roosevelta 22
9. Rzeszów ul. Sokoła 6
10. Warszawa ul. Wspólna 47/49
11. Wrocław ul. Jana Pawła II 8

Zapisy na sprzedaż Akcji w placówkach Biura Maklerskiego mBanku przyjmowane będą w godzinach ich pracy, które są wskazane pod adresem: https://www.mdm.pl/ui-pub/site/content?contentId=1042714

c) Punkt obsługi klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Lp Miasto Adres
1. Warszawa ul. Marszałkowska 136

Zapisy na sprzedaż Akcji w POK Millennium Domu Maklerskiego SA przyjmowane będą w godzinach pracy, które są wskazane pod adresem: https://millenniumdm.eu/pok

d) Placówki Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.:

Lp. Miasto Adres
1. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80
2. Białystok ul. Piękna 1
3. Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30
4. Katowice ul. Kościuszki 43
5. Kraków ul. Stradomska 5A/10
6. Łódź ul. Piotrkowska 166/168
7. Poznań ul. Dąbrowskiego 79a
8. Rzeszów ul. S. Moniuszki 8
9. Wrocław ul. Sukiennice 6

Zapisy na sprzedaż Akcji w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ SA przyjmowane będą w godzinach ich pracy, które są wskazane pod adresem: https://bossa.pl/o-nas/oddzialy

e) Placówki Biura Maklerskiego PKO Banku Polskieg

Lp. Miasto Adres
1. Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65
2. Białystok Rynek Kościuszki 16
3. Bydgoszcz ul. Gdańska 23
4. Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 19
5. Elbląg u. Teatralna 9
6. Gdańsk ul. Okopowa 3
7. Gdynia ul. Waszyngtona 17
8. Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31
9. Jelenia Góra ul. Różyckiego 6
10. Katowice ul. Dworcowa 6
11. Krosno ul. Bieszczadzka 3
12. Kraków ul. Piłsudskiego 19
13. Koszalin ul. Jana Pawła II 23/25
14. Legnica ul. Wrocławska 25
15. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 14
16. Łódź al. Piłsudskiego 153
17. Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 30
18. Opole ul. Reymonta 39
19. Płock al.. Jana Pawła II
20. Poznań pl. Wolności 3
21. Puławy ul. Partyzantów 3
22. Racibórz ul. Pracy 21
23. Rzeszów ul. 3-go Maja 23
24. Sosnowiec ul. Kilińskiego 20
25. Szczecin Al. Niepodległości 44
26. Toruń ul. Szeroka 14/16
27. Warszawa (2) ul. Sienkiewicza 12/14
28. Warszawa (1) ul. Puławska 15
29. Wrocław ul. Ks. Piotra Skargi 1

Zapisy na sprzedaż Akcji w placówkach Biura Maklerskiego PKO Bank Polski przyjmowane będą w godzinach ich pracy, które są wskazane pod adresem: https://www.bm.pkobp.pl/placowki/

Biuro Maklerskie mBanku, Millennium Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego zwane są dalej łącznie Członkami Konsorcjum.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, będą mogli złożyć zapis wyłącznie w Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie, również w następującej lokalizacji: Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (10 p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 10:00 – 16:00 czasu środkowoeuropejskiego lub mailowo w przypadku składania zapisu z certyfikowanym podpisem cyfrowym na adres OPS@santander.pl oraz Magdalena.abramowska@santander.pl .

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Banku lub u Członka Konsorcjum, o ile jest to zgodne z regulacjami ww. podmiotów i posiadają one odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie dyspozycji klienta. Zapisy w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Banku lub Członka Konsorcjum, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisy drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w punkcie 37 Wezwania – na adres Banku wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (9 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Radpol”.

W przypadku zapisów złożonych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera ważne będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez Bank, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 37 Wezwania oraz otrzymane przez Bank nie później niż do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których mają być składane zapisy, będą dostępne w wyżej wymienionych placówkach w terminie przyjmowania zapisów.

2) Dotychczasowa treść punktu 37 Wezwania:

„Klienci Banku, dla których prowadzi on rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, nie są zobowiązani do dostarczenia świadectw depozytowych w celu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje posiadane przez takich klientów Banku zostaną zablokowane na podstawie instrukcji blokady Akcji zgodnie z powyższą procedurą.

Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Banku przez klienta Banku, o ile jest to zgodne z regulacjami Banku i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznej od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Banku przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.

Bank będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Klienci Banku oraz Członków Konsorcjum, dla których podmioty te prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, nie są zobowiązani do dostarczenia świadectw depozytowych w celu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje posiadane przez takich klientów Banku lub Członka Konsorcjum zostaną zablokowane na podstawie instrukcji blokady Akcji zgodnie z powyższą procedurą.

Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Banku lub u Członka Konsorcjum przez klienta podmiotu przyjmującego dyspozycje, o ile jest to zgodne odpowiednio z regulacjami Banku lub danego Członka Konsorcjum i podmiot ten posiada odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznej dyspozycji klienta. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Banku lub Członka Konsorcjum przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.

Bank i Członkowie Konsorcjum będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.”

W pozostałym zakresie treść Wezwania nie ulega zmianie.

Warszawa, 29 maja 2020 r.

W imieniu Wzywającego:

___________________________

Hubert Gębala, Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego

______________________________ ______________________________

Anna Kucharska – pełnomocnik Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki