REKLAMA

XTPL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-21 17:05
publikacja
2022-09-21 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_HY2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_raport_HY2022_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_raport_HY2022_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_PSF_2022_MSR_Raport_z_przegladu_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_PSSF_2022_MSR_Raport_z_przegladu_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_HY2022_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_raport_HY2022_JSF_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_raport_HY2022_SSF_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 / 31.12.2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021 / 31.12.2021
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 2970 143 640 31
II. Przychody z tytułu dotacji 1816 605 391 133
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 1411 -939 304 -207
IV. Zysk (strata) brutto -2704 -4648 -582 -1022
V. Zysk (strata) netto -2724 -4652 -587 -1023
VI. Amortyzacja 433 154 93 34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 -2053 25 -451
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -957 -1534 -206 -337
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -286 -319 -62 -70
X. Kapitał (fundusz) własny 3414 4983 729 1083
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 6173 5947 1319 1293
XII. Zobowiązania długoterminowe 2435 1616 520 351
XIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3465 4580 740 996
XIV. Należności krótkoterminowe 863 1855 184 403
XV. Należności długoterminowe 102 33 22 7
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu HY2022.pdfSprawozdanie Zarządu HY2022.pdf Sprawozdanie Zarządu HY2022
XTPL_raport_HY2022_JSF.pdfXTPL_raport_HY2022_JSF.pdf XTPL_raport_HY2022_JSF
XTPL_raport_HY2022_SSF.pdfXTPL_raport_HY2022_SSF.pdf XTPL_raport_HY2022_SSF
XTPL_PSF 2022_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdfXTPL_PSF 2022_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf XTPL_PSF 2022_MSR_Raport z przeglądu
XTPL_PSSF 2022_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdfXTPL_PSSF 2022_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf XTPL_PSSF 2022_MSR_Raport z przeglądu
Sprawozdanie Zarządu HY2022_eng.pdfSprawozdanie Zarządu HY2022_eng.pdf Management Board Report HY2022
XTPL_raport_HY2022_JSF_eng.pdfXTPL_raport_HY2022_JSF_eng.pdf Standalone Finance HY2022
XTPL_raport_HY2022_SSF_eng.pdfXTPL_raport_HY2022_SSF_eng.pdf Consolidated Finance HY2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki