REKLAMA

XTPL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-26 17:33
publikacja
2020-11-26 17:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
XTPL_raport_Q3_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_raport_Q3_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-01 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 101 1 593 473 370
II. Zysk (strata) ze sprzedaży -424 -95 -4 476 -1 039
III. Zysk (strata) brutto -6 424 -19 829 -1 446 -4 602
IV. Zysk (strata) netto -6 428 -19 465 -1 447 -4 518
V. Amortyzacja 337 438 76 102
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 137 -9 059 -931 -2 103
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 -261 -22 -61
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 861 10 108 2 895 2 346
IX. Kapitał (fundusz) własny 11 626 6 907 2 568 1 622
X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 673 1 931 370 453
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 612 - 798 -
XII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 832 4 206 2 835 988
XIII. Należności krótkoterminowe 588 935 130 220
XIV. Należności długoterminowe 234 272 52 64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
XTPL_raport_Q3_pl.pdfXTPL_raport_Q3_pl.pdf Raport Q3 2020
XTPL_raport_Q3_eng.pdfXTPL_raport_Q3_eng.pdf Report Q3 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Jacek Olszanski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki