REKLAMA

XTPL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-26 14:35
publikacja
2021-01-26 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-26
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2021 roku będą publikowane w następujących terminach:

- skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020 - w dniu 27 kwietnia 2021 roku;
- skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - w dniu 27 maja 2021 roku;
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku - w dniu 28 września 2021 roku;
- skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku - w dniu 25 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie publikować raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) hereby announces that
in 2021 the Issuer’s financial reports will be published on the
following dates:


– annual consolidated and standalone report for 2020 – on 27 April 2021;


– consolidated report for Q1 2021 – on 27 May 2021;


– consolidated half-yearly report for H1 2021 – on 28 September 2021;


– consolidated report for Q3 2021 – on 25 November 2021.


At the same time, the Issuer's Management Board advises that the Issuer
will not publish quarterly reports or consolidated quarterly reports for
Q4 2020 and Q2 2021.


Moreover, the Issuer's Management Board advises that the consolidated
quarterly and half-yearly reports will contain quarterly and
half-yearly, respectively, condensed standalone financial statements.


Detailed legal basis:


§ 80(1) of the Finance Minister’s Ordinance of 29 March 2018 on current
and financial information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-26 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki