REKLAMA
WEBINAR

Bank Handlowy pokazał wyniki. Zyski wyższe, niż przewidywano

2022-11-14 08:32, akt.2022-11-14 09:27
publikacja
2022-11-14 08:32
aktualizacja
2022-11-14 09:27

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł do 283,8 mln zł z 93,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 14 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 248,3 mln zł.

Bank Handlowy pokazał wyniki. Zyski wyższe, niż przewidywano
Bank Handlowy pokazał wyniki. Zyski wyższe, niż przewidywano
fot. OleksSH / / Shutterstock

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 239,9 mln zł do 254 mln zł.

Zysk netto banku w III kwartale wzrósł 204 proc. rdr i spadł 43 proc. kdk.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy Banku Handlowego wzrósł do 1,07 mld zł z 561 mln zł rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 732 mln zł i okazał się o 9 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 674,5 mln zł. Oczekiwania mieściły się w przedziale 661,6 - 686 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 334 proc. rdr i 10 proc. kdk

Bank podał, że wynik odsetkowy w tym okresie został obniżony przez wpływ korekty dokonanej na wakacje kredytowe na kwotę 63,3 mln zł, co pomniejszyło przychody z tytułu odsetek.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 136,1 mln zł i był o 5 proc. niższy od szacunków rynku, który spodziewał się 143 mln zł (przedział oczekiwań 139 - 146 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 14 proc. kdk i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank poinformował, że w ujęciu rdr najwyższy nominalny spadek (o 43,3 proc.) przypadł na przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z powodu niższej sprzedaży tych produktów. Bank zanotował również spadek przychodów z tytułu działalności powierniczej o 14 proc.

Pozostałe dochody operacyjne zanotowały ujemną wartość w wysokości -107,6 mln zł. Największy wpływ na ten wynik miało dokonane repozycjonowania bilansu w obszarze działalności skarbcowej oraz poniesione wyższe pozostałe koszty operacyjne z powodu utworzenia rezerwy na niektóre postępowania sądowe dotyczące umów o transakcje terminowe i pochodne z segmentu bankowości instytucjonalnej.

W październiku bank podał, że szacuje stratę na działalności skarbcowej w III kwartale na ok. 100 mln zł.

Bank podał w poniedziałek, że wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji wyniósł 99,9 mln zł, a wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody był ujemny i wyniósł 199,7 mln zł.

"Trzeci kwartał uwypuklił dynamikę zmienności rynków finansowych oraz istotny wpływ czynników makroekonomicznych. Było to szczególnie widoczne w działalności skarbcowej, w której z jednej strony bank odnotował kontynuację wzrostu wyniku odsetkowego oraz wyniku z transakcji wymiany walutowej, z drugiej natomiast zrealizował stratę na sprzedaży dłużnych papierów inwestycyjnych w efekcie repozycjonowania bilansu" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym wiceprezes zarządu do spraw finansowych Natalia Bożek.

Podała, że rosnące stopy procentowe, rekordowe poziomy inflacji, jak również prognozowane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze znalazło odbicie w wyższych kosztach ryzyka, uwzgledniających statystyczne rezerwy makroekonomiczne oraz w widocznej presji na koszty operacyjne.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 35 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał niższe rezerwy na poziomie 29 mln zł w przedziale od 22 mln zł do 40 mln zł. Bank zawiązał o 87 proc. wyższe rezerwy niż rok wcześniej, a dynamika wzrostu kdk wynosi 268 proc.

Handlowy poinformował, że największa nominalna zmiana wysokości odpisów dotyczyła segmentu bankowości instytucjonalnej na skutek pogorszenia perspektyw dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Wzrost odpisów w tym segmencie został częściowo skompensowany przez ich spadek w segmencie bankowości detalicznej.

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 307 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (307,7 mln zł). Koszty wzrosły 12 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Na koniec III kwartału 2022 roku suma bilansowa wyniosła 72,2 mld zł, co stanowi wzrost o 16,8 proc. w porównaniu do końca 2021 roku.

Wartość należności od klientów na koniec września 2022 roku wyniosła 21,8 mld zł i była wyższa o 2 proc. w stosunku do końca 2021 roku dzięki wyższym wolumenom kredytowym w segmencie bankowości instytucjonalnej.

W okresie lipiec-wrzesień 2022 roku bank udzielił klientom instytucjonalnym nowego finansowania (bądź podwyższył obecne) na poziomie 1,6 mld zł, w porównaniu z 0,8 mld zł rok wcześniej. W efekcie wolumeny kredytowe wzrosły o 13 proc. rdr

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2021 roku o 10,4 proc. i wyniósł niecałe 6,3 mld zł.

Wartość produktów hipotecznych sprzedanych w III kwartale 2022 roku wyniosła 92 mln zł, tj. spadła o 19 proc. w porównaniu do III kwartału 2021 roku.

Wolumen depozytów w segmencie bankowości instytucjonalnej na koniec III kwartału 2022 roku wyniósł 29,8 mld zł i był wyższy o 14,8 proc. w porównaniu do końca 2021 roku. Wolumen depozytów w segmencie bankowości detalicznej wzrósł w tym czasie o 8,3 proc.

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec września 2022 roku spadł do 43 proc. wobec 46 proc. rok wcześniej.

Współczynnik Tier I wynosi 17,8 proc. 

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w trzecim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2022 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 732,0 674,5 9%
Wynik z prowizji 136,1 143,0 -5%
Koszty ogółem 307,0 307,7 0%
Saldo rezerw -35,0 -29,0 20%
Zysk netto 283,8 248,3 14%
w mln zł 3Q2022 3Q2021 różnica 2Q2022 różnica
rdr kdk
Wynik odsetkowy 732 169 334% 667 10%
Wynik z prowizji 136 158 -14% 151 -10%
Koszty ogółem 307 275 12% 301 2%
Saldo rezerw -35 -19 87% -10 268%
Zysk netto 284 93 204% 500 -43%

(PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (6)

dodaj komentarz
amelie2
Czy to nie jest CITI Bank Handlowy? Amerykanie by sie wycofali? Bo CITI najbardziej zaszkodził polskim firmom. Szczególnie przy zerwaniu finansowania budowy nowych bloków w Elektrowni Pątnów.
oorim
i pomyśleć, że 20 lat temu to był jeden z największych banków w Polsce.... dziś to cień tamtego banku, malutki i na granicy opłacalności działania...
men24a
A nie zadałeś sobie pytania czemu tak się stało ? Mamy konkurencję a inni okazali się lepsi, zobaczysz jak PiS zrepolonizuje wszystkie banki i powstanie monopol, wówczas wyjdzie taki prezes tego monopolu jak Obajtek i powie że on nie zdziera z was skóry a wyniki mówią co innego. A co do handlowego, wskaż mi inny bank który tak się A nie zadałeś sobie pytania czemu tak się stało ? Mamy konkurencję a inni okazali się lepsi, zobaczysz jak PiS zrepolonizuje wszystkie banki i powstanie monopol, wówczas wyjdzie taki prezes tego monopolu jak Obajtek i powie że on nie zdziera z was skóry a wyniki mówią co innego. A co do handlowego, wskaż mi inny bank który tak się dzieli zyskiem ? Nie ma!
darius19
chyba kolega "men24a" pomylil nick. Powinno byc "lewak" Bo karanie za dobre zarzadzanie a premiowanie nieudacznikow (np. mBank... przez kredyty frankowe) zrujnuje gospodarke. Zgadzam sie w przypadku np. firm energetycznych. Ale to narzedzie (Janosik) powinno byc uzywane bardzo, bardzo ostroznie. Bo wladza norodowo-chyba kolega "men24a" pomylil nick. Powinno byc "lewak" Bo karanie za dobre zarzadzanie a premiowanie nieudacznikow (np. mBank... przez kredyty frankowe) zrujnuje gospodarke. Zgadzam sie w przypadku np. firm energetycznych. Ale to narzedzie (Janosik) powinno byc uzywane bardzo, bardzo ostroznie. Bo wladza norodowo-socjalistyczna bardzo to lubi. Szczegolnie przed wyborami
men24a
Ja tak się zastanawiam, Sasin chce budować 3 elektrownie atomowe pod warunkiem, że to Koreańczycy, Amerykanie i Francuzi sfinansowali minimum w 50% a to koszt wielki. Gdy już powstaną te zabawki i nastąpi wyprowadzanie zysków jak to PiS wytłumaczy ciemnemu ludowi? Że trzeba bezwzględnie ukrasc, przepraszam zrepolonizowac te elektrownie ?

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki