Wydano już 67 mld zł na wypłaty z 500+

Do końca 2016 roku złożonych zostało 2 960 025 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Rodzina 500+", w 2017 roku mniej, bo 2 757 047 wniosków. Do 2017 wydano już ponad 40 mld zł na obsługę programu i wdrożenie ustawy — podaje Najwyższa Izba Kontroli.

(fot. Jerzy Dudek / FORUM)

NIK zbadała, jak gminy poradziły sobie z realizacją świadczenia wychowawczego. W okresie objętym kontrolą (kwiecień 2016 do września 2018 roku) jednostki samorządowe wydały blisko 35 mln zł na obsługę programu, gdzie największą część tej kwoty stanowiły wynagrodzenia osób zatrudnionych do jego realizacji (26 mln zł). Koszty obsługi nie były wyższe niż zamierzano i w sumie, od początku trwania programu do końca lutego 2019 r. do rodzin w Polsce trawiło 67 mld złotych. 

Według raportu NIK gminy zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywały środki dedykowane na realizację świadczenia wychowawczego. Wypłaty po weryfikacji wniosków również realizowano terminowo. Problem była natomiast obsługa wniosków, jeśli osoba składająca lub członek rodziny przebywał poza granicami Polski w państwach, w których przyznawane są podobne świadczenia społeczne. 

"Od początku 2018 r. zajmują się tym wojewodowie, którzy przejęli zadania w tym zakresie od marszałków województw. Tutaj wnioski rozpatrywano z dużym opóźnieniem. Według stanu na koniec 2017 r., wojewodom przekazano do realizacji łącznie 114 258 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego, przy czym w 61 proc. spraw marszałkowie nie podjęli żadnych czynności. Wojewodowie podejmowali działania, aby zmniejszyć opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji, ale nie dość, że załatwiali zaległe sprawy, to wciąż napływały nowe. Do tego dochodziła niedostateczna obsada kadrowa do obsługi wniosków. Rozpatrywanie spraw trwało nawet do dziewięciu miesięcy od dnia ich wpływu, a w przypadku tych przejętych od marszałków województw - w większości przeterminowanych już w dacie przejęcia - jeszcze dłużej" - czytamy w raporcie. 

(NIK)

W skali kraju, do końca 2018 roku,pozostało nierozpatrzonych 57 proc. wniosków od Polaków mieszkających za granicą bądź członków ich rodzin. 

Nienależyte pobieranie świadczenia 

Według danych Najwyższej Izby Kontroli w latach 2016-2018 (do 30 września) wydano łącznie 2993 decyzji w sprawie nienależycie pobranego świadczenia wychowawczego na łączną kwotę 4 393,1 tys. zł. Większość przypadków dotyczyła utracenia prawa do pobierania świadczenia przez niespełnienie kryterium dochodowego. W związku z tym odzyskano 2 836,1 tys, złotych. 

W tym samym czasie rozpatrzono łącznie 1239 wniosków o zasadność korzystania z programu.Wydano jednak tylko 35 decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia osobom samotnie wychowującym dzieci, ponieważ nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego. 

"W latach 2016-2018 (do 30 września) sześć (z 16) jednostek realizujących zadania przekazało beneficjentom świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w łącznej kwocie 292,9 tys. zł, co stanowiło 0,01% świadczeń wychowawczych wypłaconych w tym okresie" - czytamy w opracowaniu NIK. 

WS

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
10 8 karbinadel

Tytuł powinien brzmieć: "Wydano już 67 mld zł na kupowanie głosów w wyborach do Sejmu RP"

! Odpowiedz
1 3 andregru

Do 2017 wydano już ponad 40 mld zł na obsługę programu i wdrożenie ustawy - a to jest jeszcze gorsze . Oto ile nas kosztują urzędnicy i ustawy .

! Odpowiedz
6 11 obronca_przebraza

No lemingi!, co tak słabo!!!

! Odpowiedz
87 42 marxs

Wydano już 67 mld zł na wypłaty 500+ hehe brawo PIS firmy Samsung, Huawei, McDonalds, KFC ,Coca-Cola i wiele podobnych szaleją z radości z głupoty przedstawicieli wiadomej partii i czekają z utęsknieniem na program 1500+

! Odpowiedz
52 27 niewygodne_pytania

Dodałbym do tego także: Philip Morris, Neineken (największy akcjonariusz Grupy Żywiec) no i oczywiście Jeronimo Martins (Biedronka).

! Odpowiedz
20 26 silvio_gesell

Żaden z wymienionych produktów nie jest potrzebny dzieciom. Prawdopodobnie też żaden z komentarzy nie został napisany przez rodzica.

! Odpowiedz
2 3 andregru odpowiada silvio_gesell

Te na pewno - Samsung, Huawei, McDonalds, KFC ,Coca-Cola , Jeronimo Martins (Biedronka) - to raczej ty nie miałeś dzieci . Myślisz że całe 500+w rodzinach jest przeznaczane tylko na potrzeby dzieci ?

! Odpowiedz
3 24 xyon

#R
jesienią glosujcie mądrze to w końcu coś sie zmieni

! Odpowiedz
2 8 chyba

Nic się nie zmieni wiadomo, że będziemy głosować na PiS albo PO

! Odpowiedz
42 38 andregru

Efektem 500+ jest wzrost cen w sieciach handlowych , zakup większych ilości słodyczy przez mamusie , skończymy jak Amerykanie większość z nadwagą której nie będzie jak leczyć .

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.