Wszystko o działalności w Chinach

Właściwie każdy przedsiębiorca przymierza się do współpracy z chińskimi firmami. Chiny kuszą z jednej strony niższymi kosztami produkcji, a z drugiej stanowią ogromny rynek zbytu. Pierwsze kontakty polskich przedsiębiorstw z tym rynkiem zwykle ograniczają się do importu towarów znajdujących się w ofercie firm chińskich. Bardziej zaawansowani rozpoczynają produkcję wyrobów według własnych wzorów i to nie tylko po to, aby importować do Polski, ale również sprzedawać na inne rynki. Rośnie także liczba polskich firm zainteresowanych eksportem własnych towarów do Chin.Właściwie każdy przedsiębiorca przymierza się do współpracy z chińskimi firmami. Chiny kuszą z jednej strony niższymi kosztami produkcji, a z drugiej stanowią ogromny rynek zbytu.

Placówki polskie w Chinach

- Ambasada RP w Pekinie – www.pekin.polemb.net

- Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Pekinie – www.polecom.com.cn

- Konsulat Generalny RP w Kantonie – www.kantonkg.polemb.net

- KonsulatKonsulat Generalny RP w Szanghaju – HYPERLINK "http://www.polandshanghai.org/" www.polandshanghai.org

- Konsulat Generalny RP w Hongkongu – www.hongkongkg.polemb.net
.
W przypadku gdy importer nastawia się na sprowadzanie stosunkowo niewielkiej liczby towarów, wówczas może swoje działania ograniczyć do sprawdzenia dostawcy oraz kontroli jakości kupowanego towaru (może sam pojechać do fabryki lub zlecić sprawdzenie dostawcy i kontrolę wyspecjalizowanej firmie).Właściwie każdy przedsiębiorca przymierza się do współpracy z chińskimi firmami. Chiny kuszą z jednej strony niższymi kosztami produkcji, a z drugiej stanowią ogromny rynek zbytu.

Jednak kiedy firma sprowadza coraz więcej wyrobów z różnych fabryk, stale poszukuje nowych dostawców, rozpoczyna wytwarzanie towarów według własnych wzorów, zgodnie z własną technologią lub też rozpoczyna eksport na rynek chiński, wówczas pojawia się potrzeba założenia własnej firmy w Chinach. Same podróże z Polski do Chin już nie wystarczą – obecnie konieczne staje się nadzorowanie rozwoju działalności bezpośrednio z Chin.

Formy prawne

1. Przedstawicielstwo (Representative Office, czyli RO)

Przedstawicielstwo jest najprostszą formą prawną dostępną dla inwestora zagranicznego. Jego założenie trwa zwykle od jednego miesiąca do trzech miesięcy, a przepisy chińskie nie stawiają Przedstawicielstwom szczególnie wysokich wymagań odnośnie wielkości wkładu kapitałowego.

Przedstawicielstwo nie posiada niezależnej osobowości prawnej, a zakres jego działalności jest ograniczony do:

- nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych z klientami oraz partnerami biznesowymi,

- poszukiwania nowych dostawców,

- działań reprezentacyjnych i marketingowych,

- badania rynku,

- działań związanych z wymianą technologii.

Przedstawicielstwo może otwierać konta bankowe oraz zatrudniać pracowników, a także odpowiada za płacenie podatków. Przedstawicielstwu :: samodzielnie prowadzić sprzedaży, przyjmować płatności w lokalnej walucie, przekazywać pieniędzy za granicę. Przedstawicielstwo nie może wystawiać faktur ani podpisywać umów. Za zobowiązania Przedstawicielstwa odpowiada firma założycielska.

2. WFOE

Spółka będąca 100-proc. własnością kapitału zagranicznego (Wholly Foreign Owned Enterprise, czyli WFOE) Spółka typu WFOE jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która – w zależności od formy – może prowadzić działalność zarówno produkcyjną, jak i handlową (FICE – Foreign Invested Commercial Enterprise). WFOE może wystawiać faktury i otrzymywać płatności w RMB, czyli yuanach, a także transferować zyski za granicę.

Istnieje kilka form WFOE: produkcyjna, handlowa, usługowa. Dla każdej z form chiński prawodawca określił minimalną wysokość kapitału założycielskiego, która wynosi od kilku tysięcy do 200 tys. USD, a dodatkowo władze lokalne mogą stosować wobec WFOE własne przepisy.

3. Joint Venture (JV)

JV z chińskim partnerem warto założyć, w przypadku gdy np. tylko w ten sposób firma zagraniczna może prowadzić działalność w branży, która jest niedostępna dla firm ze 100-proc. udziałem kapitału obcego oraz gdy chiński partner dysponuje rozległą siecią dystrybucji lub posiada maszyny bądź hale produkcyjne przydatne z punktu widzenia planowanej działalności.

Procedury założycielskie

Proces zakładania WFOE lub JV w Chinach jest mocno zbiurokratyzowany i długotrwały. Procedura może trwać od czterech do sześciu miesięcy. Inwestor jest zobowiązany do przygotowania wielu dokumentów i złożenia odpowiednich wniosków do różnych instytucji chińskich:

- tłumaczenie dokumentacji firmy matki,

- weryfikacja tłumaczeń,

- zarejestrowanie chińskiej nazwy spółki,

- uzyskanie raportu Biura Ochrony Środowiska,

- wniosek o rejestrację spółki,

- umowa Joint Venture (w przypadku spółki typu JV),

- przygotowanie raportu wykonalności (feasibility study),

- opracowanie aktu założycielskiego firmy,

- uzyskanie dokumentacji od właściciela nieruchomości i jej weryfikacja,

- rejestracja spółki w Urzędzie Podatkowym,

- rejestracja w Urzędzie Celnym,

- w miarę potrzeby uzyskanie licencji importowej/eksportowej,

- rejestracja w Urzędzie Statystycznym,

- otwarcie rachunków bankowych (w walucie krajowej i zagranicznej),

- wnioski o pozwolenia na pracę i wizy pobytowe dla personelu zagranicznego

Targi w Chinach

- Canton Fair (Targi Kantońskie) – www.chinacantonfair.com

- China Sourcing Fair – www.chinasourcingfair.com

- Chińskie Międzynarodowe Targi Artykułów Konsumpcyjnych (CICGF) – www.cgfair.com
Formą pośrednią pomiędzy nadzorowaniem bezpośrednio z Polski działalności w Chinach poprzez częste podróże oraz kontakty mailowe i telefoniczne a założeniem własnej firmy jest outsourcing biura. Jest to wygodne i stosunkowo niedrogie rozwiązanie dla firm, które nie posiadają odpowiednich środków na założenie własnej firmy lub wysłanie pracownika do Chin. Firma zagraniczna nie musi budować własnej struktury sprzedaży, unika również niedogodności związanych z procesem zakładania firmy, utrzymywaniem biura, zatrudnianiem pracowników oraz nadzorowaniem ich pracy. Dodatkową korzyścią outsourcingu jest możliwość niemal niezwłocznego rozpoczęcia działalności.

W ramach outsourcingu biura można prowadzić następujące działania:

- poszukiwanie klientów, dystrybutorów, partnerów biznesowych,

- badanie możliwości i trendów rynkowych,

- udział w targach,

- pomoc w negocjacjach cenowych,

- pomoc w negocjacjach warunków kontraktu,

- budowa struktury sprzedaży,

- organizacja sprzedaży, transportu, nadzór nad procesem zamówień.

Jeśli po pewnym czasie firma zagraniczna zdecyduje się na uruchomienie własnej spółki w Chinach, wówczas może zatrzymać pracowników, którzy w ramach outsourcingu biura do tej pory dla niej pracowali.

Planując inwestycję w Chinach warto rozważyć jeszcze jedną możliwość – założenie firmy w Hongkongu, która byłaby odpowiedzialna za przedsięwzięcia w Chinach. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć odpowiedzialność firmy-matki oraz zmniejszyć koszty, zwłaszcza podatkowe. To właśnie oszczędności podatkowe są głównym powodem otwierania firm w Hongkongu przez firmy zagraniczne. W Hongkongu podatek od zysku wynosi jedynie 17,5 proc., a w przypadku zysków osiągniętych z inwestycji zagranicznych może być zredukowany nawet do 0 proc.

Lokalizacja

Rozważając lokalizację przedsięwzięcia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- odległość od chińskich dostawców,

- odległość od chińskich odbiorców (jeśli istnieją),

- odległość od portów morskich,

- koszty terenu i koszty pracy,

- zwolnienia i ulgi podatkowe.

Szczególnie wnikliwej analizy wymagają koszty terenu i koszty pracy oraz wysokość podatków. W Chinach tworzone są Specjalne Strefy Ekonomiczne, Strefy Wolnego Handlu i Strefy Rozwoju. Poszczególne strefy różnią się podatkami, przepisami i zakresem udogodnień oferowanych firmom zagranicznym. Dodatkowo przepisy często się zmieniają, zatem kluczową sprawą jest posiadanie aktualnych informacji.

Podatek Dochodowy

Wysokość podatku dochodowego w Chinach jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji i charakteru działalności. Do końca 2007 r. obowiązywały następujące stawki podatkowe:

- Strefy Wolnego Handlu, Specjalne Strefy Ekonomiczne i inne Strefy Rozwoju – 15 proc.,

- Miasta: Shanghai Puxi, Guangzhou, centralne części miast – 24 proc.,

- powszechna stawka dla firm chińskich – 33 proc.

Urzędy i instytucje Chińskiej Republiki Ludowej:

- Ministerstwo Handlu (Ministry of Commerce) – www.mofcom.gov.cn

- Państwowa Administracja ds Podatków (State Administration of Taxation) – www.chinatax.gov.cn

- Urząd Akredytacji i Certyfikacji (Certification and Accreditation Administration) – www.cnca.gov.cn

- Główny Urząd Ceł (General Administration of Customs) – www.customs.gov.cn

- Główny Zarząd Nadzoru nad Jakością, Kontrolą i Kwarantanną (China's General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) – ww.aqsiq.gov.cn

- Chińskie Centrum Jakości i Certyfikacji (China Quality Certification Center) – www.cqc.com.cn

- Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Lekkiego (China National Light Industry) – www.clii.com.cn

- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce – www.chinaembassy.org.pl

- Oficjalny Rządowy Portal Chin – www.gov.cn
Od 1. stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa, której celem jest ujednolicenie stawek podatkowych dla firm chińskich i zagranicznych. Docelowo podatek dochodowy firm będzie wynosił 25 proc. bez względu na to, czy firma posiada kapitał chiński czy zagraniczny. Władze przewidziały pięcioletni okres przejściowy w latach 2008-2013, w czasie którego stawki podatku dochodowego dla firm zagranicznych, które dotychczas korzystały ze stawki preferencyjnej 15 proc. będą wzrastać stopniowo, do poziomu 25 proc. w 2013 r.

Nowe rozwiązanie dotyczy także stref wolnocłowych, takich jak Specjalna Strefa Ekonomiczna Shenzhen, strefy rozwoju gospodarczego w miastach portowych – Strefa Rozwoju Technologicznego i Gospodarczego Hongqiao w Szanghaju i park naukowo-technologiczny Zhongguancun w Pekinie.

Jednak firmy zagraniczne, które korzystają z wakacji podatkowych przewidujących zwolnienie z podatków przez pięć lat i 50-proc. ulgę w podatku przez następne pięć lat zachowają te przywileje podatkowe przez cały okres 10 lat, zanim obejmą je wyższe stawki. Ponadto stawka 15-proc. została utrzymana do 2010 r. dla tych firm zagranicznych, które inwestują w środkowych i zachodnich regionach Chin. Jest to związane z dążeniem władz chińskich do wyrównania poziomów rozwoju poszczególnych regionów kraju.

Wchodzące w życie regulacje stawek podatkowych zawierają także nowe kryteria oceny firm rozwijających produkcję w oparciu o nowe i zaawansowane technologie. Premiowane jest również posiadanie praw patentowych lub produkcja wyrobów popieranych przez rząd. Dla takich firm utrzymano 15-proc. stawkę podatkową.

Portale grupujące producentów, agentów i pośredników

- China Commodity Net – www.ccne.mofcom.gov.cn

- Boletin.net – www.boletin.net

- Alibaba – www.alibaba.com

- Made-in-China – www.made-in-china.com

- Asian Product Directory – www.asianproducts.com

- Export 911 – www.export911.com

- ExportFocus – www.exportfocus.com

- Foreign Trade Online – www.foreign-trade.com

- Go East Direct – www.goeastdirect.com
Nowa ustawa dotknie przede wszystkim małe i średnie firmy zagraniczne nastawione na przetwórstwo towarów przeznaczonych do reeksportu. Nowe podatki mocno odczują także firmy zagraniczne, które prowadzą nieefektywną gospodarkę. Preferencyjne stawki podatkowe wykorzystywane są w nowej ustawie podatkowej jako narzędzia rozwoju inwestycji w wybranych sektorach: rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt, rybołówstwie, budownictwie wodnym i lądowym. Nieduże firmy działające w tych sektorach będą mogły liczyć na stawkę 20-proc. Państwo wspiera również wszystkie działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego. Dlatego firmy inwestujące w technologie energooszczędne, przyjazne dla środowiska, nadal będą płacić podatek w wysokości 15 proc.

Sprawy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę zakładając firmę w Chinach

1. Wysokość kapitału założycielskiego

Wielu inwestorów decyduje się przyjąć minimalne wartości kapitału założycielskiego wymagane przez przepisy prawa. Zdarza się niestety, że wielkości te są daleko niewystarczające dla sfinansowania działalności firmy. Powstający w efekcie brak płynności może być powodem bankructwa nowej firmy. Dlatego warto dokładnie oszacować rzeczywiste potrzeby kapitałowe firmy, w oparciu o dobre studium wykonalności (feasibility study), które jest częścią dokumentacji składanej przez inwestorów przy rejestracji. Wysokość kapitału założycielskiego ma także zasadnicze znaczenie dla uzyskania przez firmę statusu płatnika VAT.

Podnoszenie kapitału założycielskiego jest w Chinach procesem długim i kosztownym, będącym praktycznie powtórzeniem procesu rejestracji firmy.

2. Prawo do użytkowania nieruchomości

Wynajmując lokal pod przyszłe biuro w Chinach, powinniśmy się upewnić, czy właściciel posiada certyfikat zezwalający na wynajem nieruchomości na cele komercyjne dla zagranicznego kontrahenta. W przypadku dzierżawy terenu, należy sprawdzić, czy teren może być użytkowany w zakresie, który przewiduje inwestycja. Nie ma bowiem możliwości użytkowania gruntu w obszarach, które nie są objęte certyfikatem.

3. Zakres działalności

Zakładając firmę w Chinach należy dokładnie przemyśleć zakres jej działalności, gdyż w Chinach firma działa w zakresie określonym w otrzymanej licencji.

4. Strategia wyjścia

W akcie założycielskim firmy powinny znaleźć się odpowiednie, dobrze przemyślane zapisy określające działania związane z ewentualną likwidacją przedsięwzięcia. Jest to o tyle istotne, że w Chinach decyzję o likwidacji podejmuje lokalna władza administracyjna, a nie inwestor.

5. Oszczędności podatkowe

Odpowiednio sformułowane zapisy dokumentów założycielskich firmy umożliwiają dokonanie znaczących oszczędności w podatkach.

6. Moment przekazania środków finansowych z zagranicy

Ze względu na fakt, że proces rejestracji firmy trwa kilka miesięcy, niecierpliwi inwestorzy, którzy chcą przyspieszyć sprawy związane z organizacją przedsięwzięcia, przekazują środki na wynajem, wyposażenie biura czy zakup wyposażenia firmy swoim agentom lub pełnomocnikom. W efekcie, środki te nie mogą być zaliczone do kapitału firmy, gdyż kapitał powinien być przekazywany bezpośrednio z zagranicy na rachunek bankowy firmy, określony w dokumentach założycielskich. Środki te najlepiej potraktować jako pożyczkę firmy matki dla firmy córki.

7. Repatriacja zysków

Przekazywanie zysków za granicę jest możliwe w cyklu rocznym, po dokonaniu audytu. Jednak należy zdawać sobie sprawę z możliwości transferu zysków co kwartał. 8. Związki zawodowe

Jeśli firma zatrudnia powyżej 25 osób (łącznie z zatrudnionymi obcokrajowcami), pracownicy mają prawo założyć związek zawodowy. Warto zatem z góry określić poziom finansowania działań związkowych oraz zakres działania związku. Wykonanie powyższych spraw warto powierzyć wyspecjalizowanym i uznanym firmom doradczym.

Mariola Szwaj

Autorka jest Dyrektorem ds. Sprzedaży VERICO Experts Sp. z o.o.
tel. (058) 664-70-50
e-mail:vericoexperts@verico.pl
www.chiny.verico.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~I_v0

Z chinolami trzeba uważać, dużo kłamią, mówią że towar jest mega dobry a przysyłają chłam, nigdy nie wykonuje się żadnego ruchu ze swojej strony dopóki nie ma pewności że wszystko jest dograne, czyli nie płacić żadnych zaliczek, nie wysyłać towaru bez gwarancji zapłaty od jednego z tamtejszych banków - normalnie koszmar.

! Odpowiedz
0 0 rabi007

Witam,

czy ktos moglby polecic dobra firme consultingowa (chinska) na terenie Chin, ktora pomoglaby zalozyc firme? Z gory dzieki za info.

! Odpowiedz
1 0 ~21duga

A co z bojkotem? ;) biedni sportowcy...

!
Polecane
Najnowsze
Popularne