REKLAMA

WADEX S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji PPH WADEX S.A. z obrotu na rynku regulowanym

2020-09-30 17:09
publikacja
2020-09-30 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji PPH WADEX S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. informuje, że w dniu 29 września 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 12 października 2020 r., po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku z powyższym Spółka informuje, że z dniem 12 października 2020 r. utraci status spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przestanie podlegać obowiązkom, w tym obowiązkom informacyjnym, właściwym dla spółek publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-30 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki