REKLAMA

VOXEL S.A.: wyniki finansowe

2020-03-23 20:30
publikacja
2020-03-23 20:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
19_YE_Voxel_List_Prezesa_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_YE_Voxel_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_YE_Voxel_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Voxel_31_12_2019_JSF_MSSF_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_YE_JSF_Voxel_wybrane_dane_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_YE_Voxel_Oswiadczenia_Zarzadu_JSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_YE_Voxel_Ocena_RN_JSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_YE_Oswiadczenie_RN_dot._Audytora_JSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_YE_Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
VOXEL S.A.
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 2019 2018 2019 2018
II. Przychody ze sprzedaży 135 307,9 111 615,3 31 453,8 26 158,4
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 39 912,3 33 896,8 9 278,0 7 944,1
IV. Zysk (strata) operacyjny 28 892,6 26 866,1 6 716,4 6 296,4
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 981,7 25 825,4 5 574,8 6 052,5
VI. Zysk (strata) netto 19 260,9 20 913,1 4 477,4 4 901,2
VII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
VIII. Aktywa trwałe 255 803,5 188 027,2 60 068,9 43 727,3
IX. Aktywa obrotowe 48 292,0 47 320,0 11 340,1 11 004,7
X. Aktywa razem 304 095,5 235 347,2 71 409,1 54 731,9
XI. Kapitał własny 140 773,3 131 910,0 33 057,0 30 676,7
XII. Zobowiązania długoterminowe 120 984,4 73 207,2 28 410,1 17 024,9
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 337,8 30 230,0 9 942,0 7 030,2


Kursy przyjęte do
przeliczenia wybranych danych finansowychW
celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31
grudnia 2019 roku tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z
całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres
12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku przeliczono przy użyciu
kursu 1 EUR = 4,3018 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z
sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień
31 grudnia 2018 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2018 tj. 1 EUR = 4,3000 PLN.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli
"wybrane dane finansowe" za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
2018 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2669 PLN według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
19 YE Voxel List Prezesa GK.pdf19 YE Voxel List Prezesa GK.pdf List Prezesa Zarządu
19 YE Voxel JSF.pdf19 YE Voxel JSF.pdf Sprawozdanie finansowe Voxel 2019
19 YE Voxel Sprawozdanie Zarzadu.pdf19 YE Voxel Sprawozdanie Zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel 2019
Voxel 31_12_2019 JSF_MSSF_Sprawozdanie z badania.pdfVoxel 31_12_2019 JSF_MSSF_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie BR z badania JSF Voxel 2019
19 YE JSF Voxel wybrane dane finansowe.pdf19 YE JSF Voxel wybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe JSF Voxel 2019
19 YE Voxel Oświadczenia Zarządu JSF 2019.pdf19 YE Voxel Oświadczenia Zarządu JSF 2019.pdf Oświadczenia Zarządu JSF Voxel 2019
19 YE Voxel Ocena RN JSF 2019.pdf19 YE Voxel Ocena RN JSF 2019.pdf Ocena RN JSF Voxel 2019
19 YE Oświadczenie RN dot. Audytora JSF 2019.pdf19 YE Oświadczenie RN dot. Audytora JSF 2019.pdf Oświadczenie RN - wybór BR JSF Voxel 2019
19 YE Oświadczenie RN dot. KA.pdf19 YE Oświadczenie RN dot. KA.pdf Oświadczenie RN - KA Voxel 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2020-03-23 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Magdalena Kowalska Główna Księgowa Magdalena Kowalska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki