REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za czerwiec 2021 r.

2021-07-07 19:12
publikacja
2021-07-07 19:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-07
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za czerwiec 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 7 lipca 2021 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za czerwiec 2021 roku.
Przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku spodziewane są na poziomie 1,62 mln PLN. Wynik netto za czerwiec 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,3 mln PLN.
Narastająco za pierwsze półrocze 2021 roku Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 9,86 mln PLN, wynik brutto ze sprzedaży na poziomie -1,96 mln PLN, EBITDA na poziomie 1,48 mln PLN, wynik netto na poziomie -1,96 mln PLN.
Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za I półrocze 2021, które zostaną opublikowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the
"Company", "Issuer"), informs that on July 7, 2021, the Issuer made an
estimated determination of the Company's preliminary financial results
for June 2021.


Sales
revenue for June 2021 is expected at PLN 1.62 million. The net profit
for June 2021 is expected at the level of PLN -0.3 million.Cumulatively
for the first half of 2021, the Issuer expects the following results:
sales revenues at PLN 9.86 million, gross sales result at PLN -1.96
million, EBITDA at PLN 1.48 million, net result at - PLN 1.96 million.The
Management Board informs that this report contains preliminary data,
which may differ from the final data. The final information about the
result and sales revenues, taking into account the data for the
indicated period, will be included in the report for the first half of
2021, which will be published in accordance with the schedule presented
by the Issuer in the current report No. 2/2021.


Disclaimer:
This English translation has been prepared solely for the convenience of
English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this
translation, certain discrepancies, omissions or approximations may
exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-07 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki